główna zawartość
artykuł nr 1

Interpelacja z dnia 25 czerwca 2019 r.

W sprawie wykoszenia poboczy przy drogach

artykuł nr 2

Interpelacja z dnia 25 czerwca 2019 r.

W sprawie wycięcia gałęzi drzewa rosnącego przy drodze powiatowej w Kuźnicy Lechowej

artykuł nr 3

Interpelacja z dnia 9 kwietnia 2019 r.

W sprawie przeglądu drogi gminnej w miejscowości Kuźnica Kiedrzyńska

artykuł nr 4

Interpelacja z dnia 9 kwietnia 2019 r.

W sprawie zestawienia inwestycji w poszczególnych miejscowościach

artykuł nr 5

Interpelacja z dnia 8 lutego 2019 r.

W sprawie przeglądu i naprawy gwarancyjnej nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Kuźnic Kiedrzyńskiej