główna zawartość
artykuł nr 1

Interpelacja z dnia 29 czerwca 2020 r.

W sprawie deklaracji na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

artykuł nr 2

Interpelacja z dnia 19 czerwca 2020 r.

W sprawie wykoszenia poboczy wzdłuż dróg powiatowych

artykuł nr 3

Interpelacja z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie wykonania i umieszczenia tablicy upamiętniającej postać Marii Piotrowiczowej.

artykuł nr 4

Interpelacja z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie oświetlenia ulicznego w Kuźnicy Kiedrzyńskiej i Kuźnicy Lechowej na odcinkach dróg, gdzie jeszcze nie ma oświetlenia.

artykuł nr 5

Interpelacja z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie uprzątnięcia pobocza i rowu z resztek asfaltu przy drodze powiatowej 1009S na wysokości Kuźnicy Kiedrzyńskiej.