główna zawartość
artykuł nr 1

Interpelacja z dnia 3 września 2019 r.

w sprawie potrzeby utrzymania połączenia komunikacji publicznej zbiorowej z Kuźnicy Lechowej do Częstochowy i z powrotem.

artykuł nr 2

Interpelacja z dnia 21 października 2019 r.

w sprawie zwrócenia się do Burmistrza Kłobucka z prośbą mieszkańców Kopca i Pani Sołtys w sprawie utwardzenia drogi z Kopca do Kuźnicy Kiedrzyńskiej od ul. Kłobuckiej.

artykuł nr 3

Interpelacja z dnia 21 października 2019 r.

w sprawie potrzeby wybudowania chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Kuźnicy Kiedrzyńskiej ul. Częstochowskiej, dokończenie chodnika na ul. Witosa oraz budowy chodnika w Kuźnicy Lechowej ul. Długiej i ul. Leśnej.

artykuł nr 4

Interpelacja z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie naprawy ul. Spacerowej w Kuźnicy Kiedrzyńskiej

artykuł nr 5

Interpelacja z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie połączeń PKS i utworzenia połączenia Mykanów-Częstochowa przez miejscowości Kokawa - Rybna - Kuźnica Lechowa - Lubojna