główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1942

1. Data: 2014-12-16 11:42
Dział: PRAWO LOKALNE > Uchwały > Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 > III Sesja Rady Gminy z dnia 10-12-2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA Nr 12/III/2014 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów
Wykonanie: Jarosław Łapeta
2. Data: 2014-12-16 11:39
Dział: PRAWO LOKALNE > Uchwały > Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 > III Sesja Rady Gminy z dnia 10-12-2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA Nr 12/III/2014 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów
Wykonanie: Jarosław Łapeta
3. Data: 2014-12-16 11:38
Dział: PRAWO LOKALNE > Uchwały > Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 > III Sesja Rady Gminy z dnia 10-12-2014
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA Nr 12/III/2014 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów
Wykonanie: Jarosław Łapeta
4. Data: 2014-12-16 11:38
Dział: PRAWO LOKALNE > Uchwały > Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 > III Sesja Rady Gminy z dnia 10-12-2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA Nr 12/III/2014 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów
Wykonanie: Jarosław Łapeta