główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2131

1. Data: 2015-09-30 10:15
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Zamównia do 30 000 Euro > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykonanie wyceny i sporządzenie operatu szacunkowego do opłaty planistycznej dla nieruchomości oznaczonej nr 492/19 km.7 o pow. 0,0963 ha, położonej w obrębie Czarny Las, ul. Jaworowa 23
Wykonanie: Jarosław Łapeta