główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2218

1. Data: 2016-01-18 11:36
Dział: URZĄD GMINY > Tablica ogłoszeń > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchowisko.
Wykonanie: Jarosław Łapeta
2. Data: 2016-01-18 11:35
Dział: URZĄD GMINY > Tablica ogłoszeń > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchowisko.
Wykonanie: Jarosław Łapeta