główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2219

1. Data: 2016-01-18 11:38
Dział: URZĄD GMINY > Tablica ogłoszeń > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Lubojenka
Wykonanie: Jarosław Łapeta
2. Data: 2016-01-18 11:38
Dział: URZĄD GMINY > Tablica ogłoszeń > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Lubojenka
Wykonanie: Jarosław Łapeta