główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2440

1. Data: 2016-11-07 12:07
Dział: URZĄD GMINY > Tablica ogłoszeń > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mykanów
Wykonanie: Jarosław Łapeta
2. Data: 2016-11-07 12:05
Dział: URZĄD GMINY > Tablica ogłoszeń > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mykanów
Wykonanie: Jarosław Łapeta