główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2985

1. Data: 2018-06-08 11:46
Dział: RODO > Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Wykonanie: Tomasz Ślęzak
2. Data: 2018-05-25 12:46
Dział: RODO > Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Wykonanie: Jarosław Łapeta
3. Data: 2018-05-25 12:43
Dział: RODO > Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Wykonanie: Jarosław Łapeta
4. Data: 2018-05-25 12:40
Dział: RODO > Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Wykonanie: Jarosław Łapeta
5. Data: 2018-05-25 12:40
Dział: RODO > Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Wykonanie: Jarosław Łapeta
6. Data: 2018-05-25 12:39
Dział: RODO > Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Wykonanie: Jarosław Łapeta
7. Data: 2018-05-25 12:38
Dział: RODO > Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Wykonanie: Jarosław Łapeta
8. Data: 2018-05-25 12:37
Dział: RODO > Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Wykonanie: Jarosław Łapeta
9. Data: 2018-05-25 12:28
Dział: RODO > Klauzula informacyjna dotycząca ewidencji ludności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Wykonanie: Jarosław Łapeta
10. Data: 2018-05-24 13:02
Dział: RODO > Klauzula informacyjna dotycząca ewidencji ludności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
Wykonanie: Jarosław Łapeta