główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2985

11. Data: 2018-05-24 13:01
Dział: RODO > Klauzula informacyjna dotycząca ewidencji ludności
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
Wykonanie: Jarosław Łapeta