główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2117071
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ211509
Odwiedziny Poszczególnych Działów
URZĄD GMINY
   Strona główna 211509
   DANE PODSTAWOWE 20905
   Godziny urzędowania 11077
   Organizacja Urzędu 10827
     Schemat Organizacyjny 5426
     Struktura organizacyjna 8579
     Oswiadczenia majątkowe kierowników 3905
     Oświadczenia majatkowe pracowników upoważnionych do podpisywania decyzji 2691
   Załatwianie spraw 5435
     Usługa tłumaczenia migowego 1053
   Tablica ogłoszeń 83566
     Rok 2018 8135
     Rok 2017 16583
     Rok 2016 25138
     Rok 2015 21414
     Rok 2014 24641
     Rok 2013 25755
     Rok 2012 22523
     Rok 2011 24647
     Rok 2010 22754
     Rok 2009 73384
     Rok 2008 17914
     Rok 2007 24010
   Ekoportal 1908
   Wybory 2440
     Wybory Samorządowe 2018 2688
     Wybory Parlamentarne 2015 854
     Referendum w sprawie JOW 537
     Wybory Prezydenckie 2015 1337
     Wybory do Parlamantu Europejskiego 2014 1679
     Wybory 2014 4267
     Wybory 2011 2955
   Emisja obligacji 2013 2903
   Emisja obligacji 2016 2281
   Emisja obligacji 2018 31
RODO
   Dokumenty ogólne 123
   Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 128
ORGANY
   Wójt 13871
     Zadania i kompetencje Wójta Gminy 3207
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy w kadencji 2014-2018 2761
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy w kadencji 2010-2014 3640
     Zadania i kompetencje Zastępcy Wójta Gminy 2081
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta Gminy 3454
   Sekretarz 5821
     Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy 3403
     Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy 2614
   Skarbnik 5813
     Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy 2843
     Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy 3688
   Rada Gminy 10894
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2014-2018 3206
    ›    Cichoń Włodzimierz -Przewodniczący Rady Gminy 1147
    ›    Kalota Leszek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 653
    ›    Barciś Marcin - Radny 805
    ›    Dendek Jan - Radny 559
    ›    Helm Stanisław - Radny 570
    ›    Jędrasiak Marcin - Radny 577
    ›    Kuban Magdalena - Radna 729
    ›    Powroźnik Marek - Radny 568
    ›    Rębiś Włodzimierz - Radny 688
    ›    Siwiak Agnieszka - Radna 783
    ›    Stanek Grzegorz - Radny 667
    ›    Staniec Tadeusz - Radny 526
    ›    Szulc Małgorzata - Radna 733
    ›    Tyfel Władysław - Radny 560
    ›    Wasil Artur - Radny 1070
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2010-2014 4978
    ›    Nabiałczyk Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy 1642
    ›    Stącel Julian - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 947
    ›    Bińczyk Marian - Radny 934
    ›    Cichoń Włodzimierz - Radny 1190
    ›    Gołębiowski Zdzisław - Radny 910
    ›    Hombek Józef - Radny 717
    ›    Kalota Leszek - Radny 822
    ›    Kuban Magdalena - Radna 1146
    ›    Makles Czesław - Radny 719
    ›    Mądry Jan - Radny 741
    ›    Nabiałczyk Jarosław - Radny 935
    ›    Pomada Dariusz - Radny 2293
    ›    Powroźnik Marek - Radny 910
    ›    Siwiak Agnieszka - Radna 1683
    ›    Tyfel Władysław - Radny 852
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2006-2010 2578
    ›    Artur Kotynia - Przewodniczący Rady Gminy 1120
    ›    Henryk Woźniak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 983
    ›    Ryszard Adamus - Radny 786
    ›    Marian Bińczyk - Radny 855
    ›    Fryderyk Folcholc - Radny 1527
    ›    Zdzisław Gołębiowski - Radny 848
    ›    Józef Hombek - Radny 806
    ›    Tadeusz Kokot - Radny 795
    ›    Jarosław Nabiałczyk - Radny 1139
    ›    Krzysztof Nabiałczyk - Radny 1390
    ›    Jan Mądry - Radny 825
    ›    Grzegorz Mucha - Radny 919
    ›    Dariusz Pomada - Radny 970
    ›    Julian Stącel - Radny 842
    ›    Łukasz Szymonik - Radny 1044
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2002-2006 1767
    ›    Anna Gurtman - Przewodnicząca Rady Gminy 863
    ›    Anna Bawor - Radny 1026
    ›    Edward Ciesielski - Radny 831
    ›    Maria Głowienkowska - Radny 773
    ›    Zdzisław Gołębiowski - Radny 792
    ›    Józef Hombek - Radny 715
    ›    Artur Kotynia - Radny 988
    ›    Jan Mądry - Radny 683
    ›    Jerzy Michalak - Radny 841
    ›    Krzysztof Nabiałczyk - Radny 869
    ›    Dariusz Pomada - Radny 1002
    ›    Paweł Rygał - Radny 736
    ›    Julian Stącel - Radny 933
    ›    Władysław Tyfel - Radny 830
    ›    Henryk Woźniak - Radny 795
   Komisje Rady 4571
     Komisja Rewizyjna 1856
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 790
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 872
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 924
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 578
     Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 1793
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 800
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 992
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 832
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 486
     Komisja Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu 1842
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 885
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 1003
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 879
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 503
   Sołectwa 5308
     Wykaz sołectw i sołtysów 7806
     Statut Sołectwa 1055
PRAWO LOKALNE
   Statut 5247
   Regulamin 4505
   Strategia rozwoju 7798
   Programy Lokalne 3531
   Budżet 8743
     2018 rok 295
      2017 rok 1266
     2016 rok 839
     2015 rok 834
     2014 rok 1646
     2013 rok 1305
     2012 rok 1522
     2011 rok 1775
     2010 rok 2643
     2009 rok 2709
     2008 rok 2838
     2007 rok 2526
     2006 rok 4695
     2005 rok 2101
     2004 rok 1941
     2003 rok 1871
     2002 rok 1967
   Interpretacje indywidualne 612
   Uchwały 16261
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 5264
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2014 r. 809
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. 777
    ›    III Sesja Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2014 2820
    ›    IV Sesja Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2014 1006
    ›    V Sesja Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2015 1826
    ›    VI Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2015 1829
    ›    VII Sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2015 1785
    ›    VIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2015 837
    ›    IX Sesja Rady Gminy z dnia 22 maja 2015 1235
    ›    X Sesja Rady Gminy z dnia 16 czerwca 2015 1293
    ›    XI Sesja Rady Gminy z dnia 14 lipca 2015 899
    ›    XII Sesja Rady Gminy z dnia 8 września 2015 796
    ›    XIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 października 2015 727
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015 3211
    ›    XV Sesja Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2015 729
    ›    XVI Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 1272
    ›     XVII Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2016 1171
    ›    XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 marca 2016 534
    ›    XIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 kwietnia 2016 382
    ›    XX Sesja Rady Gminy z dnia 10 maja 2016 880
    ›    XXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2016 1490
    ›    XXII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2016 819
    ›    XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2016 737
    ›    XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 18 października 2016 347
    ›    XXV Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2016 1104
    ›    XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2016 413
    ›    XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 1177
    ›    XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 8 lutego 2017 r. 867
    ›    XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2017 r. 542
    ›    XXX Sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2017 r. 284
    ›    XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 maja 2017 r. 329
    ›    XXXIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 19 lipca 2017r. 396
    ›    XXXII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 26 czerwca 2017 r. 212
    ›    XXXIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 30 sierpnia 2017 r. 238
    ›    XXXV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 11 października 2017 r. 332
    ›    XXXVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 3 listopada 2017 r. 155
    ›    XXXVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 1 grudnia 2017 r. 226
    ›    XXXVIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 15 grudnia 2017 r. 157
    ›    XXXIX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 28 grudnia 2017 r. 257
    ›    XL Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 18 stycznia 2018 r. 189
    ›    XLI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 9 marca 2018 r. 181
    ›    XLII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 13 kwietnia 2018 r. 165
    ›    XLIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 maja 2018 r. 37
    ›    XLIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 czerwca 2018 r. 152
    ›    XLV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 27 lipca 2018 r. 201
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014 5433
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2010 r. 2052
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r. 3855
    ›    III Sesja Rady Gminy z dnia 22 lutego 2011 r. 2937
    ›    IV Sesja Rady Gminy z dnia 25 marca 2011 r. 4378
    ›    V Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2011 r. 2564
    ›    VI Sesja Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2011 r. 2927
    ›    VII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2011 r. 3265
    ›    VIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2011 r. 2527
    ›    IX Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r. 3354
    ›     X Sesja Rady Gminy z dnia 20 stycznia 2012 r. 1246
    ›    XI Sesja Rady Gminy z dnia 30 marca 2012 r. 2629
    ›    XII Sesja Rady Gminy z dnia 25 maja 2012 r. 4770
    ›    XIII Sesja Rady Gminy z dnia 15 czerwca 2012 r. 1357
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 10 sierpnia 2012 r. 1644
    ›    XV Sesja Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r. 1933
    ›    XVI Sesja Rady Gminy z dnia 23 października 2012 r. 1333
    ›    XVII Sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2012 r. 2923
    ›    XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. 2359
    ›    XIX Sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2013 r. 1284
    ›    XX Sesja Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r. 3735
    ›    XXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2013 r. 1850
    ›    XXII Sesja Rady Gminy z dnia 28 maja 2013 r. 1346
    ›    XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2013 r. 1422
    ›    XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 2 sierpnia 2013 r. 886
    ›    XXV Sesja Rady Gminy z dnia 17 września 2013 r. 1435
    ›    XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 8 października 2013 r. 2494
    ›    XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 13 listopada 2013 r. 2060
    ›    XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 25 listopada 2013 r. 564
    ›    XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. 1291
    ›    XXX Sesja Rady Gminy z dnia 10 stycznia 2014 r. 1874
    ›    XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 lutego 2014 r. 769
    ›    XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. 2342
    ›    XXXIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 maja 2014 r. 634
    ›    XXXIV Sesja Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2014 r. 2404
    ›     XXXV Sesja Rady Gminy z dnia 8 sierpnia 2014 r. 741
    ›     XXXVI Sesja Rady Gminy z dnia 30 września 2014 r. 1907
    ›     XXXVII Sesja Rady Gminy z dnia 24 października 2014 r. 1181
    ›    XXXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 listopada 2014 r. 584
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010 4252
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 24 listopada 2006 r. 2348
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 6 grudnia 2006 r. 5284
    ›    III Sesja Rada Gminy z dnia 28 grudnia 2006 r. 4310
    ›    IV sesja Rady Gminy z dnia 28 lutego 2007 r. 6419
    ›    V sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 4187
    ›    VI sesja Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2007 r. 5929
    ›    VII sesja Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 2007 r. 4460
    ›    VIII sesja Rady Gminy z dnia 28 września 2007 3811
    ›    IX sesja Rady Gminy z dnia 29 listopada 2007 4887
    ›    X sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007 r. 5592
    ›    XI sesja Rady Gminy z dnia 29 lutego 2008 r. 6611
    ›    XII sesja Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r. 4806
    ›    XIII sesja Rady Gminy z dnia 21 maja 2008 r 1396
    ›    XIV sesja Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2008 r 3200
    ›    XV sesja Rady Gminy z dnia 1 września 2008 r 2531
    ›    XVI sesja Rady Gminy z dnia 3 października 2008 r. 2506
    ›    XVII sesja Rady Gminy z dnia 24 października 2008 r. 1497
    ›    XVIII sesja Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2008 r. 6298
    ›    XIX sesja Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2008 r 5038
    ›    XX sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2009 r 5874
    ›    XXI sesja Rady Gminy z dnia 27 marca 2009 r 2089
    ›    XXII sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2009 r 3221
    ›    XXIII sesja Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2009 r 3106
    ›    XXIV sesja Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2009 r 3478
    ›    XXV sesja Rady Gminy z dnia 24 lipca 2009 r 1269
    ›    XXVI sesja Rady Gminy z dnia 25 września 2009 r 5139
    ›    XXVII sesja Rady Gminy z dnia 6 listopada 2009 r 5766
    ›    XXVIII sesja Rady Gminy z dnia 17 listopada 2009 r 1086
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2009 r 6251
    ›    XXX sesja Rady Gminy z dnia 16 marca 2010 r 5994
    ›    XXXI sesja Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2010 r 2156
    ›    XXXII sesja Rady Gminy z dnia 20 maja 2010 r 1516
    ›    XXXIII sesja Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2010 r 3147
    ›    XXXIV sesja Rady Gminy z dnia 17 września 2010 r 3639
    ›    XXXV sesja Rady Gminy z dnia 26 października 2010 r 3798
    ›    XXXVI sesja Rady Gminy z dnia 9 listopada 2010 r 1026
    ›    XXXIII sesja Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2006 r. 2494
    ›    XXXIV sesja Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r. 9563
    ›    XXXV sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2006 r. 1596
    ›    XXXII sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2005 r. 906
    ›    XXXI sesja Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2005 r. 1794
    ›    XXX sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r. 4133
    ›    XXXVI sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2006 r. 1745
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 4 listopada 2005 r. 922
    ›    XXVIII sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2005 r. 3832
    ›    IV sesja Rady Gminy z dnia 7 lutego 2003 r. 1441
    ›    XXVII sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2005 r. 3149
    ›    XII sesja Rady Gminy z dnia 4 lutego 2004 r. 1532
    ›    XXIII sesja Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2005 r. 4180
    ›    XXVI sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2005 r. 2184
    ›    XXV sesja Rady Gminy z dnia 24 marca 2005 r. 6037
    ›    XXIV sesja Rady Gminy z dnia 16 lutego 2005 r. 1828
    ›    XXXVIII sesja Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2006 3274
    ›    XXXIX sesja Rady Gminy z dnia 21 lipca 2006 3229
    ›     XL sesja Rady Gminy z dnia 29 września 2006 3085
    ›    XLI sesja Rady Gminy z dnia 20 października 2006 1364
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006 2162
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2002 r. 1678
     Uchwały Rady Gminy kadencji 1998-2002 1334
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015 41
   Rejestr Uchwał 6662
   Protokoły z Sesji Rady Gminy 15059
     2006 rok 674
     2005 rok 259
     2004 rok 205
     2003 rok 238
   Zarządzenia 8230
     2018 rok 449
     2017 rok 1505
     2016 rok 3512
     2015 rok 8303
     2014 rok 4030
     2013 rok 6020
     2012 rok 6387
     2011 rok 4248
     2010 rok 9859
     2009 rok 4208
     2008 rok 3706
     2007 rok 1068
     2006 rok 30231
     2005 rok 1176
   Rejestr Zarządzeń 1638
     Rok 2012 1110
   Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 4955
     2005 rok 254
    ›    IV kwartał 211
     2005 rok 77
     2006 rok 953
    ›    Referat Podatków 456
    ›    Referat Budownictwa 628
     2005 rok 778
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi - ogłoszenia 77682
     Przetargi - rok 2018 10012
     Przetargi - rok 2017 13363
     Przetargi - rok 2016 26127
     Przetargi - rok 2015 33318
     Przetargi - rok 2014 28708
     Przetargi - rok 2013 25896
     Przetargi - rok 2012 16163
     Przetargi - rok 2011 28504
     Przetargi - rok 2010 21449
     Przetargi - rok 2009 75609
     Przetargi - rok 2008 28546
     Przetargi - rok 2007 49078
     Przetargi - rok 2006 24499
     Przetargi - rok 2005 1692
   Zamównia do 30 000 Euro 10901
     Rok 2018 12396
     Rok 2017 17319
     Rok 2016 25693
     Rok 2015 29342
     Rok 2014 31180
   Plan Zamówień Publicznych 988
     Rok 2018 326
     Rok 2017 552
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
   Placówki oświatowe 10289
     Publiczne Przedszkole w Starym Cykarzewie 1836
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1338
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1023
     Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Kiedrzyńskiej 1386
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1219
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1022
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1087
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 966
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1059
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1243
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1804
     Szkoła Podstawowa w Radostkowie 2148
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1509
     Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie 1937
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1421
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1040
     Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie 1554
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1583
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowisku 2307
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1618
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1224
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1049
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1826
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1049
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borownie 798
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 588
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mykanowie 1173
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 798
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubojnie 702
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 643
     Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie 708
    ›    Oświadczenia majątkowe dysrektora Zespołu Szkół 739
     Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie 747
    ›    Oświadczenia majątkowe dysrektora Zespołu Szkół 643
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6523
     STATUT 1438
     Regulamin organizacyjny 1853
     Oświadczenia majątkowe Kierownika GOPS 3134
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Kierownika GOPS 1764
   Straż Gminna - Zlikwidowana 2748
    ›    I przypadek 15919
    ›    II przypadek 13
     Oświadczenie majątkowe Komendanta Straży Gminnej 4493
INSTYTUCJE KULTURY
   Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 3254
     Statut GOKiS 1518
     Regulamin organizacyjny 1292
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GOKiS 2442
   Gminne Centrum Muzyki i Tańca 888
     Statut GCMiT 345
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GCMiT 672
   Rejestr Instytucji Kultury 213
INFORMACJA PUBLICZNA
   Dostęp do Informacji Publicznej 3964
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1227
     Petycje i odpowiedzi na petycje 285
    ›    Rok 2016 808
     Rejestr Petycji 214
     Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie petycji 212
   Wnioski o udzielenie informacji Publicznej 728
     Wnioski i Odpowiedzi 533
    ›    Rok 2017 1234
    ›    Rok 2018 440
     Rejestr Wniosków o udzielenie informacji publicznej 262
INNE
   Gospodarowanie odpadami komunalnymi 1160
   Redakcja Biuletynu 3408
     2005 rok 558
     2004 rok 197
     2003 rok 186
   Rejestry i ewidencje 7299