główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.