główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych na terenie gminy Mykanów, na rok szkolny 2019/2020

treść zarządzenia kliknij tutaj