główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 9/III/2014 Rady Gminy Mykanów z dnia 10 grudnia 2014r w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Mykanów

 Uchwała  nr 9/III/2014

Rady Gminy Mykanów

z dnia 10 grudnia 2014r

 

w sprawie  wynagrodzenia Wójta Gminy Mykanów

 

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt  2 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze  zm.), art. 4 ust. 1 pkt c i art. 36 ust. 1,2,3  ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o  pracownikach samorządowych

(Dz. U.  nr 223  poz. 1458) oraz  § 3 ust. 1 i 2 pkt 3, § 6  i § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r.  w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2013r. poz.1050 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Wójtowi Gminy Mykanów przyznaje się wynagrodzenie miesięczne według następujących składników:

1.   wynagrodzenie zasadnicze  - w wysokości 5 700,00zł brutto

2.   dodatek funkcyjny – w wysokości 1 800,00zł

3.   dodatek specjalny w wysokości 35% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego -  w wysokości  2 625,00zł

4.   dodatek stażowy w wysokości 1%  wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy i okresów zaliczanych nie więcej jednak niż 20% w wysokości  1 140,00zł

5.   Łączne wynagrodzenie miesięczne brutto wynosić będzie  11 265,00zł.

 

§ 2.

 

Traci moc uchwała Rady Gminy Mykanów nr  288/XXIX/10 z dnia 12 grudnia 2013r w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Mykanów.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

    Przewodniczący

  Rady  Gminy Mykanów

 

    inż. Włodzimierz Cichoń

 

 

 

Dostępne kategorie:
XLVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 16 października 2018 r.
XLVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 20 września 2018 r.
XLV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 27 lipca 2018 r.
XLIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 czerwca 2018 r.
XLIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 maja 2018 r.
XLII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 13 kwietnia 2018 r.
XLI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 9 marca 2018 r.
XL Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 18 stycznia 2018 r.
XXXIX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 28 grudnia 2017 r.
XXXVIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 15 grudnia 2017 r.
XXXVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 1 grudnia 2017 r.
XXXVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 3 listopada 2017 r.
XXXV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 11 października 2017 r.
XXXIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 30 sierpnia 2017 r.
XXXIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 19 lipca 2017r.
XXXII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 26 czerwca 2017 r.
XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 maja 2017 r.
XXX Sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2017 r.
XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2017 r.
XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 8 lutego 2017 r.
XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016
XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2016
XXV Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2016
XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 18 października 2016
XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2016
XXII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2016
XXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2016
XX Sesja Rady Gminy z dnia 10 maja 2016
XIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 kwietnia 2016
XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 marca 2016
XVII Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2016
XVI Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015
XV Sesja Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2015
XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015
XIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 października 2015
XII Sesja Rady Gminy z dnia 8 września 2015
XI Sesja Rady Gminy z dnia 14 lipca 2015
X Sesja Rady Gminy z dnia 16 czerwca 2015
IX Sesja Rady Gminy z dnia 22 maja 2015
VIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2015
VII Sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2015
VI Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2015
V Sesja Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2015
IV Sesja Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2014
III Sesja Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2014
II Sesja Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r.
I Sesja Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2014 r.