główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 12/III/2014 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów

 UCHWAŁA Nr 12/III/2014

RADY GMINY  MYKANÓW

z dnia 10 grudnia  2014 roku

w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt.  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j,Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art.  230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz. U. z 2013r Nr 86 ze zm.)

Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 291/XXX/2014 Rady Gminy Mykanów z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 2 pkt 2 dodaje się podpunkt k o następującej treści "umowy na usługi geodezyjne do łącznej  kwoty 10 000 zł"

2. Wieloletnia prognoza finansowa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały.

3. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich (wykaz przedsięwzięć do WPF) - otrzymuje brzmienie zgodnie
z  załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Objaśnienia przyjętych do wieloletniej prognozy wielkości zostają uzupełnione o brzmienie zgodnie z  załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

  Rady  Gminy Mykanów

 

    inż. Włodzimierz Cichoń

 

Dostępne kategorie:
XLVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 16 października 2018 r.
XLVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 20 września 2018 r.
XLV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 27 lipca 2018 r.
XLIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 czerwca 2018 r.
XLIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 maja 2018 r.
XLII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 13 kwietnia 2018 r.
XLI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 9 marca 2018 r.
XL Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 18 stycznia 2018 r.
XXXIX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 28 grudnia 2017 r.
XXXVIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 15 grudnia 2017 r.
XXXVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 1 grudnia 2017 r.
XXXVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 3 listopada 2017 r.
XXXV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 11 października 2017 r.
XXXIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 30 sierpnia 2017 r.
XXXIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 19 lipca 2017r.
XXXII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 26 czerwca 2017 r.
XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 maja 2017 r.
XXX Sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2017 r.
XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2017 r.
XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 8 lutego 2017 r.
XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016
XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2016
XXV Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2016
XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 18 października 2016
XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2016
XXII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2016
XXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2016
XX Sesja Rady Gminy z dnia 10 maja 2016
XIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 kwietnia 2016
XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 marca 2016
XVII Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2016
XVI Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015
XV Sesja Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2015
XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015
XIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 października 2015
XII Sesja Rady Gminy z dnia 8 września 2015
XI Sesja Rady Gminy z dnia 14 lipca 2015
X Sesja Rady Gminy z dnia 16 czerwca 2015
IX Sesja Rady Gminy z dnia 22 maja 2015
VIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2015
VII Sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2015
VI Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2015
V Sesja Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2015
IV Sesja Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2014
III Sesja Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2014
II Sesja Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r.
I Sesja Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2014 r.