główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA nr 13/III/2014 RADY GMINY Mykanów z dnia 10 grudnia 2014 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 października 2014r na kierowników jednostek organizacyjnych

 UCHWAŁA nr 13/III/2014

RADY GMINY Mykanów

z dnia 10 grudnia 2014

w sprawie rozpatrzenia skargi  z dnia 15 października 2014r na kierowników jednostek organizacyjnych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:

§ 1

Uznaje się za niezasadną skargę Pana Adama Szulca z dnia 15 października 2014r. na kierowników jednostek organizacyjnych w związku z niewykonywaniem obowiązku prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznych.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  Przewodniczący

  Rady  Gminy Mykanów

 

    inż. Włodzimierz Cichoń

 

 Uzasadnienie

 

W dniu 15 października 2014r. wpłynęła skarga od Pana Adama Szulca- Prezesa Zarządu Szulc-Efekt sp.zo.o. na kierowników jednostek organizacyjnych na niewykonywanie przez nich obowiązku określonego w art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej.

Zgodnie z art. 8.1  w/w ustawy Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej - w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, zwany dalej "Biuletynem Informacji Publicznej".

Bezspornym faktem jest, iż gmina Mykanów posiada Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie również znajduje się zakładka dotycząca jej jednostek organizacyjnych, oświatowych i pomocniczych. Mając powyższe na uwadze skargę należało uznać za bezzasadną.

 

Dostępne kategorie:
XLVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 16 października 2018 r.
XLVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 20 września 2018 r.
XLV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 27 lipca 2018 r.
XLIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 czerwca 2018 r.
XLIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 maja 2018 r.
XLII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 13 kwietnia 2018 r.
XLI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 9 marca 2018 r.
XL Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 18 stycznia 2018 r.
XXXIX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 28 grudnia 2017 r.
XXXVIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 15 grudnia 2017 r.
XXXVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 1 grudnia 2017 r.
XXXVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 3 listopada 2017 r.
XXXV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 11 października 2017 r.
XXXIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 30 sierpnia 2017 r.
XXXIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 19 lipca 2017r.
XXXII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 26 czerwca 2017 r.
XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 maja 2017 r.
XXX Sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2017 r.
XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2017 r.
XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 8 lutego 2017 r.
XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016
XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2016
XXV Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2016
XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 18 października 2016
XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2016
XXII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2016
XXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2016
XX Sesja Rady Gminy z dnia 10 maja 2016
XIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 kwietnia 2016
XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 marca 2016
XVII Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2016
XVI Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015
XV Sesja Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2015
XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015
XIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 października 2015
XII Sesja Rady Gminy z dnia 8 września 2015
XI Sesja Rady Gminy z dnia 14 lipca 2015
X Sesja Rady Gminy z dnia 16 czerwca 2015
IX Sesja Rady Gminy z dnia 22 maja 2015
VIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2015
VII Sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2015
VI Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2015
V Sesja Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2015
IV Sesja Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2014
III Sesja Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2014
II Sesja Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r.
I Sesja Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2014 r.