główna zawartość
artykuł nr 1

Informacje o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych