główna zawartość
artykuł nr 11

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

artykuł nr 12

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki gminnej

Gmina Mykanów ogłasza ustny przetarg nieograniczony - licytację na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne

artykuł nr 13

Ogłoszenie Wójta Gminy Mykanów o prowadzeniu konsultacji...

Ogłoszenie Wójta Gminy Mykanów o prowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2012

artykuł nr 14

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 600 kW wraz z niezbędną infrastrukturą w Mykanowie

artykuł nr 15

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 600 kW wraz z niezbędną infrastrukturą w Mykanowie