główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2018

Ogłoszenie o prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego postępowani...

Utworzony: 2018-05-24 | Zmodyfikowany: 2018-05-24 14:01

2. Klauzula informacyjna dotycząca dowodów osobistych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku p...

Utworzony: 2018-05-24 | Zmodyfikowany: 2018-05-24 13:05

3. Klauzula informacyjna dotycząca Urzędu Stanu Cywilnego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku p...

Utworzony: 2018-05-24 | Zmodyfikowany: 2018-05-24 13:03

4. Klauzula informacyjna dotycząca ewidencji ludności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku p...

Utworzony: 2018-05-24 | Zmodyfikowany: 2018-05-24 13:01

5. Dokumenty ogólne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia

Utworzony: 2018-05-24 | Zmodyfikowany: 2018-05-24 12:59

6. Przetargi - rok 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowośc...

Utworzony: 2018-05-21 | Zmodyfikowany: 2018-05-24 12:07

7. Rok 2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Mykanów o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabud...

Utworzony: 2018-05-23 | Zmodyfikowany: 2018-05-23 12:12

8. Przetargi - rok 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowośc...

Utworzony: 2018-05-21 | Zmodyfikowany: 2018-05-21 13:14

9. Rok 2018

Ogłoszenie o powołaniu urzędnika wyborczego

Z dniem 30 kwietnia 2018r. Szef Krajowego Biura Wyborczego powołał korpus urzędników wyborczych. Urzędnikiem wyborczym dla gminy Mykanów został Pan Krzysztof Trzewiczek

Utworzony: 2018-05-21 | Zmodyfikowany: 2018-05-21 08:04

10. Rok 2018

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

Treść ogłoszenia i załączniki

Utworzony: 2018-05-15 | Zmodyfikowany: 2018-05-17 14:24

11. 2018 rok

Zarządzenie nr 39/2018

Utworzony: 2018-05-16 | Zmodyfikowany: 2018-05-16 14:46

12. Przetargi - rok 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont dróg gminnych

Utworzony: 2018-04-30 | Zmodyfikowany: 2018-05-16 14:27

13. Rok 2018

Zapytanie ofertowe o opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego

Utworzony: 2018-05-15 | Zmodyfikowany: 2018-05-15 14:22

14. 2018 rok

Budżet Budżetu Gminy na rok 2018

Budżet Gminy Mykanów na rok 2018 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Mykanów nr 345/XXXIX/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Treść uchwały budżetowej

Utworzony: 2018-01-05 | Zmodyfikowany: 2018-05-15 10:58

15. Rok 2018

Zapytanie ofertowe o ustalenie przebiegu granic

Utworzony: 2018-05-14 | Zmodyfikowany: 2018-05-14 13:58

16. Rok 2018

Zapytanie ofertowe o cenę dostawy wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP

Utworzony: 2018-05-14 | Zmodyfikowany: 2018-05-14 13:51

17. Przetargi - rok 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont asfaltowych dróg gminnych

Utworzony: 2018-05-11 | Zmodyfikowany: 2018-05-11 12:07

18. Rok 2018

Zapytanie ofertowe o ustalenie przebiegu granic

Utworzony: 2018-05-11 | Zmodyfikowany: 2018-05-11 09:14

19. 2018 rok

Zarządzenie nr 32/2018

Utworzony: 2018-04-20 | Zmodyfikowany: 2018-05-08 09:29

20. Rok 2018

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju

Utworzony: 2018-05-04 | Zmodyfikowany: 2018-05-04 11:06