główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2080233
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ206470
Odwiedziny Poszczególnych Działów
URZĄD GMINY
   Strona główna 206470
   DANE PODSTAWOWE 20405
   Godziny urzędowania 10680
   Organizacja Urzędu 10543
     Schemat Organizacyjny 5284
     Struktura organizacyjna 8341
     Oswiadczenia majątkowe kierowników 3734
     Oświadczenia majatkowe pracowników upoważnionych do podpisywania decyzji 2585
   Załatwianie spraw 5208
     Usługa tłumaczenia migowego 1039
   Tablica ogłoszeń 82003
     Rok 2018 5436
     Rok 2017 16414
     Rok 2016 24900
     Rok 2015 21139
     Rok 2014 24552
     Rok 2013 25711
     Rok 2012 22489
     Rok 2011 24603
     Rok 2010 22718
     Rok 2009 72967
     Rok 2008 17862
     Rok 2007 23942
   Ekoportal 1861
   Wybory 1908
     Wybory Parlamentarne 2015 836
     Referendum w sprawie JOW 522
     Wybory Prezydenckie 2015 1331
     Wybory do Parlamantu Europejskiego 2014 1672
     Wybory 2014 4219
     Wybory 2011 2945
   Emisja obligacji 2013 2891
   Emisja obligacji 2016 2226
RODO
   Dokumenty ogólne 82
   Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 97
ORGANY
   Wójt 13765
     Zadania i kompetencje Wójta Gminy 3198
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy w kadencji 2014-2018 2564
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy w kadencji 2010-2014 3606
     Zadania i kompetencje Zastępcy Wójta Gminy 2078
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta Gminy 3450
   Sekretarz 5762
     Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy 3345
     Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy 2607
   Skarbnik 5759
     Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy 2829
     Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy 3617
   Rada Gminy 10707
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2014-2018 2994
    ›    Cichoń Włodzimierz -Przewodniczący Rady Gminy 1081
    ›    Kalota Leszek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 623
    ›    Barciś Marcin - Radny 756
    ›    Dendek Jan - Radny 532
    ›    Helm Stanisław - Radny 539
    ›    Jędrasiak Marcin - Radny 557
    ›    Kuban Magdalena - Radna 695
    ›    Powroźnik Marek - Radny 531
    ›    Rębiś Włodzimierz - Radny 646
    ›    Siwiak Agnieszka - Radna 751
    ›    Stanek Grzegorz - Radny 621
    ›    Staniec Tadeusz - Radny 501
    ›    Szulc Małgorzata - Radna 689
    ›    Tyfel Władysław - Radny 533
    ›    Wasil Artur - Radny 1016
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2010-2014 4947
    ›    Nabiałczyk Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy 1630
    ›    Stącel Julian - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 939
    ›    Bińczyk Marian - Radny 926
    ›    Cichoń Włodzimierz - Radny 1180
    ›    Gołębiowski Zdzisław - Radny 906
    ›    Hombek Józef - Radny 708
    ›    Kalota Leszek - Radny 815
    ›    Kuban Magdalena - Radna 1129
    ›    Makles Czesław - Radny 705
    ›    Mądry Jan - Radny 737
    ›    Nabiałczyk Jarosław - Radny 928
    ›    Pomada Dariusz - Radny 2228
    ›    Powroźnik Marek - Radny 887
    ›    Siwiak Agnieszka - Radna 1649
    ›    Tyfel Władysław - Radny 847
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2006-2010 2562
    ›    Artur Kotynia - Przewodniczący Rady Gminy 1116
    ›    Henryk Woźniak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 979
    ›    Ryszard Adamus - Radny 783
    ›    Marian Bińczyk - Radny 851
    ›    Fryderyk Folcholc - Radny 1518
    ›    Zdzisław Gołębiowski - Radny 844
    ›    Józef Hombek - Radny 800
    ›    Tadeusz Kokot - Radny 789
    ›    Jarosław Nabiałczyk - Radny 1134
    ›    Krzysztof Nabiałczyk - Radny 1382
    ›    Jan Mądry - Radny 821
    ›    Grzegorz Mucha - Radny 900
    ›    Dariusz Pomada - Radny 958
    ›    Julian Stącel - Radny 836
    ›    Łukasz Szymonik - Radny 1035
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2002-2006 1761
    ›    Anna Gurtman - Przewodnicząca Rady Gminy 861
    ›    Anna Bawor - Radny 1022
    ›    Edward Ciesielski - Radny 827
    ›    Maria Głowienkowska - Radny 770
    ›    Zdzisław Gołębiowski - Radny 789
    ›    Józef Hombek - Radny 711
    ›    Artur Kotynia - Radny 985
    ›    Jan Mądry - Radny 680
    ›    Jerzy Michalak - Radny 833
    ›    Krzysztof Nabiałczyk - Radny 862
    ›    Dariusz Pomada - Radny 981
    ›    Paweł Rygał - Radny 734
    ›    Julian Stącel - Radny 929
    ›    Władysław Tyfel - Radny 826
    ›    Henryk Woźniak - Radny 792
   Komisje Rady 4518
     Komisja Rewizyjna 1845
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 784
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 869
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 919
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 568
     Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 1781
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 797
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 989
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 829
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 479
     Komisja Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu 1829
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 880
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 999
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 875
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 491
   Sołectwa 5241
     Wykaz sołectw i sołtysów 7460
     Statut Sołectwa 981
PRAWO LOKALNE
   Statut 5220
   Regulamin 4495
   Strategia rozwoju 7754
   Programy Lokalne 3460
   Budżet 8657
     2018 rok 234
      2017 rok 1179
     2016 rok 819
     2015 rok 825
     2014 rok 1626
     2013 rok 1289
     2012 rok 1517
     2011 rok 1764
     2010 rok 2642
     2009 rok 2701
     2008 rok 2835
     2007 rok 2523
     2006 rok 4682
     2005 rok 2098
     2004 rok 1937
     2003 rok 1869
     2002 rok 1966
   Interpretacje indywidualne 588
   Uchwały 16131
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 5144
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2014 r. 805
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. 775
    ›    III Sesja Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2014 2805
    ›    IV Sesja Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2014 1002
    ›    V Sesja Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2015 1817
    ›    VI Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2015 1818
    ›    VII Sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2015 1778
    ›    VIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2015 835
    ›    IX Sesja Rady Gminy z dnia 22 maja 2015 1229
    ›    X Sesja Rady Gminy z dnia 16 czerwca 2015 1284
    ›    XI Sesja Rady Gminy z dnia 14 lipca 2015 889
    ›    XII Sesja Rady Gminy z dnia 8 września 2015 794
    ›    XIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 października 2015 724
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015 3166
    ›    XV Sesja Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2015 726
    ›    XVI Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 1263
    ›     XVII Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2016 1163
    ›    XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 marca 2016 527
    ›    XIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 kwietnia 2016 376
    ›    XX Sesja Rady Gminy z dnia 10 maja 2016 872
    ›    XXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2016 1469
    ›    XXII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2016 813
    ›    XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2016 724
    ›    XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 18 października 2016 341
    ›    XXV Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2016 1064
    ›    XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2016 408
    ›    XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 1162
    ›    XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 8 lutego 2017 r. 852
    ›    XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2017 r. 511
    ›    XXX Sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2017 r. 275
    ›    XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 maja 2017 r. 320
    ›    XXXIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 19 lipca 2017r. 384
    ›    XXXII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 26 czerwca 2017 r. 205
    ›    XXXIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 30 sierpnia 2017 r. 226
    ›    XXXV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 11 października 2017 r. 307
    ›    XXXVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 3 listopada 2017 r. 150
    ›    XXXVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 1 grudnia 2017 r. 208
    ›    XXXVIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 15 grudnia 2017 r. 155
    ›    XXXIX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 28 grudnia 2017 r. 238
    ›    XL Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 18 stycznia 2018 r. 162
    ›    XLI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 9 marca 2018 r. 148
    ›    XLII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 13 kwietnia 2018 r. 143
    ›    XLIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 maja 2018 r. 21
    ›    XLIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 czerwca 2018 r. 71
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014 5421
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2010 r. 2042
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r. 3847
    ›    III Sesja Rady Gminy z dnia 22 lutego 2011 r. 2925
    ›    IV Sesja Rady Gminy z dnia 25 marca 2011 r. 4364
    ›    V Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2011 r. 2552
    ›    VI Sesja Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2011 r. 2919
    ›    VII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2011 r. 3254
    ›    VIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2011 r. 2516
    ›    IX Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r. 3345
    ›     X Sesja Rady Gminy z dnia 20 stycznia 2012 r. 1243
    ›    XI Sesja Rady Gminy z dnia 30 marca 2012 r. 2605
    ›    XII Sesja Rady Gminy z dnia 25 maja 2012 r. 4757
    ›    XIII Sesja Rady Gminy z dnia 15 czerwca 2012 r. 1353
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 10 sierpnia 2012 r. 1637
    ›    XV Sesja Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r. 1926
    ›    XVI Sesja Rady Gminy z dnia 23 października 2012 r. 1323
    ›    XVII Sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2012 r. 2913
    ›    XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. 2352
    ›    XIX Sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2013 r. 1274
    ›    XX Sesja Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r. 3702
    ›    XXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2013 r. 1838
    ›    XXII Sesja Rady Gminy z dnia 28 maja 2013 r. 1334
    ›    XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2013 r. 1413
    ›    XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 2 sierpnia 2013 r. 883
    ›    XXV Sesja Rady Gminy z dnia 17 września 2013 r. 1425
    ›    XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 8 października 2013 r. 2478
    ›    XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 13 listopada 2013 r. 2051
    ›    XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 25 listopada 2013 r. 561
    ›    XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. 1284
    ›    XXX Sesja Rady Gminy z dnia 10 stycznia 2014 r. 1867
    ›    XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 lutego 2014 r. 767
    ›    XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. 2315
    ›    XXXIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 maja 2014 r. 631
    ›    XXXIV Sesja Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2014 r. 2394
    ›     XXXV Sesja Rady Gminy z dnia 8 sierpnia 2014 r. 737
    ›     XXXVI Sesja Rady Gminy z dnia 30 września 2014 r. 1893
    ›     XXXVII Sesja Rady Gminy z dnia 24 października 2014 r. 1174
    ›    XXXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 listopada 2014 r. 581
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010 4244
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 24 listopada 2006 r. 2345
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 6 grudnia 2006 r. 5274
    ›    III Sesja Rada Gminy z dnia 28 grudnia 2006 r. 4300
    ›    IV sesja Rady Gminy z dnia 28 lutego 2007 r. 6411
    ›    V sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 4179
    ›    VI sesja Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2007 r. 5917
    ›    VII sesja Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 2007 r. 4452
    ›    VIII sesja Rady Gminy z dnia 28 września 2007 3801
    ›    IX sesja Rady Gminy z dnia 29 listopada 2007 4872
    ›    X sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007 r. 5577
    ›    XI sesja Rady Gminy z dnia 29 lutego 2008 r. 6586
    ›    XII sesja Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r. 4794
    ›    XIII sesja Rady Gminy z dnia 21 maja 2008 r 1394
    ›    XIV sesja Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2008 r 3180
    ›    XV sesja Rady Gminy z dnia 1 września 2008 r 2524
    ›    XVI sesja Rady Gminy z dnia 3 października 2008 r. 2498
    ›    XVII sesja Rady Gminy z dnia 24 października 2008 r. 1494
    ›    XVIII sesja Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2008 r. 6274
    ›    XIX sesja Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2008 r 5027
    ›    XX sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2009 r 5853
    ›    XXI sesja Rady Gminy z dnia 27 marca 2009 r 2085
    ›    XXII sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2009 r 3214
    ›    XXIII sesja Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2009 r 3095
    ›    XXIV sesja Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2009 r 3471
    ›    XXV sesja Rady Gminy z dnia 24 lipca 2009 r 1264
    ›    XXVI sesja Rady Gminy z dnia 25 września 2009 r 5123
    ›    XXVII sesja Rady Gminy z dnia 6 listopada 2009 r 5746
    ›    XXVIII sesja Rady Gminy z dnia 17 listopada 2009 r 1084
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2009 r 6239
    ›    XXX sesja Rady Gminy z dnia 16 marca 2010 r 5969
    ›    XXXI sesja Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2010 r 2149
    ›    XXXII sesja Rady Gminy z dnia 20 maja 2010 r 1510
    ›    XXXIII sesja Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2010 r 3128
    ›    XXXIV sesja Rady Gminy z dnia 17 września 2010 r 3628
    ›    XXXV sesja Rady Gminy z dnia 26 października 2010 r 3781
    ›    XXXVI sesja Rady Gminy z dnia 9 listopada 2010 r 1016
    ›    XXXIII sesja Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2006 r. 2491
    ›    XXXIV sesja Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r. 9481
    ›    XXXV sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2006 r. 1589
    ›    XXXII sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2005 r. 902
    ›    XXXI sesja Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2005 r. 1790
    ›    XXX sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r. 4122
    ›    XXXVI sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2006 r. 1742
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 4 listopada 2005 r. 919
    ›    XXVIII sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2005 r. 3817
    ›    IV sesja Rady Gminy z dnia 7 lutego 2003 r. 1437
    ›    XXVII sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2005 r. 3135
    ›    XII sesja Rady Gminy z dnia 4 lutego 2004 r. 1529
    ›    XXIII sesja Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2005 r. 4173
    ›    XXVI sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2005 r. 2181
    ›    XXV sesja Rady Gminy z dnia 24 marca 2005 r. 6028
    ›    XXIV sesja Rady Gminy z dnia 16 lutego 2005 r. 1825
    ›    XXXVIII sesja Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2006 3257
    ›    XXXIX sesja Rady Gminy z dnia 21 lipca 2006 3221
    ›     XL sesja Rady Gminy z dnia 29 września 2006 3073
    ›    XLI sesja Rady Gminy z dnia 20 października 2006 1359
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006 2158
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2002 r. 1675
     Uchwały Rady Gminy kadencji 1998-2002 1330
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015 39
   Rejestr Uchwał 6596
   Protokoły z Sesji Rady Gminy 14782
     2006 rok 673
     2005 rok 258
     2004 rok 204
     2003 rok 237
   Zarządzenia 8190
     2018 rok 384
     2017 rok 1492
     2016 rok 3497
     2015 rok 8085
     2014 rok 4005
     2013 rok 5997
     2012 rok 6363
     2011 rok 4242
     2010 rok 9850
     2009 rok 4204
     2008 rok 3700
     2007 rok 1066
     2006 rok 30198
     2005 rok 1174
   Rejestr Zarządzeń 1628
     Rok 2012 1106
   Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 4930
     2005 rok 253
    ›    IV kwartał 209
     2005 rok 76
     2006 rok 950
    ›    Referat Podatków 454
    ›    Referat Budownictwa 626
     2005 rok 774
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi - ogłoszenia 76838
     Przetargi - rok 2018 6423
     Przetargi - rok 2017 13190
     Przetargi - rok 2016 25861
     Przetargi - rok 2015 32656
     Przetargi - rok 2014 28613
     Przetargi - rok 2013 25807
     Przetargi - rok 2012 16141
     Przetargi - rok 2011 28489
     Przetargi - rok 2010 21398
     Przetargi - rok 2009 75193
     Przetargi - rok 2008 28513
     Przetargi - rok 2007 49062
     Przetargi - rok 2006 24476
     Przetargi - rok 2005 1687
   Zamównia do 30 000 Euro 10577
     Rok 2018 8218
     Rok 2017 17218
     Rok 2016 25540
     Rok 2015 28906
     Rok 2014 30522
   Plan Zamówień Publicznych 910
     Rok 2018 240
     Rok 2017 544
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
   Placówki oświatowe 10161
     Publiczne Przedszkole w Starym Cykarzewie 1823
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1333
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1021
     Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Kiedrzyńskiej 1378
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1214
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1010
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1085
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 964
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1057
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1229
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1794
     Szkoła Podstawowa w Radostkowie 2127
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1498
     Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie 1914
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1397
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1036
     Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie 1534
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1552
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowisku 2286
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1593
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1220
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1042
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1819
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1047
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borownie 786
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 582
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mykanowie 1142
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 780
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubojnie 682
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 618
     Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie 690
    ›    Oświadczenia majątkowe dysrektora Zespołu Szkół 713
     Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie 725
    ›    Oświadczenia majątkowe dysrektora Zespołu Szkół 623
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6466
     STATUT 1429
     Regulamin organizacyjny 1846
     Oświadczenia majątkowe Kierownika GOPS 3070
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Kierownika GOPS 1738
   Straż Gminna - Zlikwidowana 2734
    ›    I przypadek 15916
    ›    II przypadek 11
     Oświadczenie majątkowe Komendanta Straży Gminnej 4486
INSTYTUCJE KULTURY
   Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 3216
     Statut GOKiS 1506
     Regulamin organizacyjny 1288
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GOKiS 2378
   Gminne Centrum Muzyki i Tańca 859
     Statut GCMiT 336
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GCMiT 616
   Rejestr Instytucji Kultury 207
INFORMACJA PUBLICZNA
   Dostęp do Informacji Publicznej 3903
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1199
     Petycje i odpowiedzi na petycje 283
    ›    Rok 2016 802
     Rejestr Petycji 213
     Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie petycji 206
   Wnioski o udzielenie informacji Publicznej 668
     Wnioski i Odpowiedzi 482
    ›    Rok 2017 1027
    ›    Rok 2018 241
     Rejestr Wniosków o udzielenie informacji publicznej 228
INNE
   Gospodarowanie odpadami komunalnymi 1065
   Redakcja Biuletynu 3380
     2005 rok 557
     2004 rok 196
     2003 rok 185
   Rejestry i ewidencje 7163