główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2052301
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ202969
Odwiedziny Poszczególnych Działów
URZĄD GMINY
   Strona główna 202969
   DANE PODSTAWOWE 20117
   Godziny urzędowania 10432
   Organizacja Urzędu 10343
     Schemat Organizacyjny 5196
     Struktura organizacyjna 8200
     Oswiadczenia majątkowe kierowników 3620
     Oświadczenia majatkowe pracowników upoważnionych do podpisywania decyzji 2508
   Załatwianie spraw 5066
     Usługa tłumaczenia migowego 1027
   Tablica ogłoszeń 80866
     Rok 2018 2995
     Rok 2017 16230
     Rok 2016 24675
     Rok 2015 20884
     Rok 2014 24478
     Rok 2013 25664
     Rok 2012 22436
     Rok 2011 24529
     Rok 2010 22655
     Rok 2009 72550
     Rok 2008 17787
     Rok 2007 23882
   Ekoportal 1815
   Wybory 1854
     Wybory Parlamentarne 2015 829
     Referendum w sprawie JOW 514
     Wybory Prezydenckie 2015 1325
     Wybory do Parlamantu Europejskiego 2014 1663
     Wybory 2014 4192
     Wybory 2011 2937
   Emisja obligacji 2013 2864
   Emisja obligacji 2016 2172
RODO
   Dokumenty ogólne 5
   Klauzula informacyjna dotycząca ewidencji ludności 7
   Klauzula informacyjna dotycząca Urzędu Stanu Cywilnego 6
   Klauzula informacyjna dotycząca dowodów osobistych 7
ORGANY
   Wójt 13700
     Zadania i kompetencje Wójta Gminy 3184
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy w kadencji 2014-2018 2493
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy w kadencji 2010-2014 3593
     Zadania i kompetencje Zastępcy Wójta Gminy 2072
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta Gminy 3444
   Sekretarz 5702
     Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy 3313
     Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy 2599
   Skarbnik 5711
     Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy 2807
     Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy 3579
   Rada Gminy 10604
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2014-2018 2890
    ›    Cichoń Włodzimierz -Przewodniczący Rady Gminy 1032
    ›    Kalota Leszek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 600
    ›    Barciś Marcin - Radny 723
    ›    Dendek Jan - Radny 513
    ›    Helm Stanisław - Radny 516
    ›    Jędrasiak Marcin - Radny 537
    ›    Kuban Magdalena - Radna 670
    ›    Powroźnik Marek - Radny 506
    ›    Rębiś Włodzimierz - Radny 618
    ›    Siwiak Agnieszka - Radna 709
    ›    Stanek Grzegorz - Radny 578
    ›    Staniec Tadeusz - Radny 478
    ›    Szulc Małgorzata - Radna 662
    ›    Tyfel Władysław - Radny 514
    ›    Wasil Artur - Radny 967
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2010-2014 4924
    ›    Nabiałczyk Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy 1618
    ›    Stącel Julian - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 929
    ›    Bińczyk Marian - Radny 913
    ›    Cichoń Włodzimierz - Radny 1166
    ›    Gołębiowski Zdzisław - Radny 895
    ›    Hombek Józef - Radny 696
    ›    Kalota Leszek - Radny 804
    ›    Kuban Magdalena - Radna 1116
    ›    Makles Czesław - Radny 692
    ›    Mądry Jan - Radny 725
    ›    Nabiałczyk Jarosław - Radny 917
    ›    Pomada Dariusz - Radny 2203
    ›    Powroźnik Marek - Radny 877
    ›    Siwiak Agnieszka - Radna 1627
    ›    Tyfel Władysław - Radny 837
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2006-2010 2548
    ›    Artur Kotynia - Przewodniczący Rady Gminy 1104
    ›    Henryk Woźniak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 964
    ›    Ryszard Adamus - Radny 773
    ›    Marian Bińczyk - Radny 840
    ›    Fryderyk Folcholc - Radny 1507
    ›    Zdzisław Gołębiowski - Radny 834
    ›    Józef Hombek - Radny 788
    ›    Tadeusz Kokot - Radny 779
    ›    Jarosław Nabiałczyk - Radny 1124
    ›    Krzysztof Nabiałczyk - Radny 1368
    ›    Jan Mądry - Radny 812
    ›    Grzegorz Mucha - Radny 888
    ›    Dariusz Pomada - Radny 943
    ›    Julian Stącel - Radny 825
    ›    Łukasz Szymonik - Radny 1019
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2002-2006 1746
    ›    Anna Gurtman - Przewodnicząca Rady Gminy 852
    ›    Anna Bawor - Radny 1013
    ›    Edward Ciesielski - Radny 813
    ›    Maria Głowienkowska - Radny 761
    ›    Zdzisław Gołębiowski - Radny 780
    ›    Józef Hombek - Radny 702
    ›    Artur Kotynia - Radny 975
    ›    Jan Mądry - Radny 671
    ›    Jerzy Michalak - Radny 823
    ›    Krzysztof Nabiałczyk - Radny 853
    ›    Dariusz Pomada - Radny 961
    ›    Paweł Rygał - Radny 725
    ›    Julian Stącel - Radny 917
    ›    Władysław Tyfel - Radny 816
    ›    Henryk Woźniak - Radny 779
   Komisje Rady 4491
     Komisja Rewizyjna 1837
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 776
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 862
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 911
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 556
     Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 1773
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 789
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 981
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 821
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 470
     Komisja Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu 1820
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 872
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 990
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 867
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 480
   Sołectwa 5191
     Wykaz sołectw i sołtysów 7244
     Statut Sołectwa 943
PRAWO LOKALNE
   Statut 5192
   Regulamin 4454
   Strategia rozwoju 7712
   Programy Lokalne 3384
   Budżet 8596
     2018 rok 191
      2017 rok 1115
     2016 rok 798
     2015 rok 812
     2014 rok 1616
     2013 rok 1282
     2012 rok 1510
     2011 rok 1758
     2010 rok 2636
     2009 rok 2692
     2008 rok 2829
     2007 rok 2517
     2006 rok 4672
     2005 rok 2092
     2004 rok 1930
     2003 rok 1862
     2002 rok 1960
   Interpretacje indywidualne 550
   Uchwały 15991
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 5021
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2014 r. 794
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. 764
    ›    III Sesja Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2014 2780
    ›    IV Sesja Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2014 991
    ›    V Sesja Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2015 1797
    ›    VI Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2015 1802
    ›    VII Sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2015 1763
    ›    VIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2015 825
    ›    IX Sesja Rady Gminy z dnia 22 maja 2015 1213
    ›    X Sesja Rady Gminy z dnia 16 czerwca 2015 1268
    ›    XI Sesja Rady Gminy z dnia 14 lipca 2015 869
    ›    XII Sesja Rady Gminy z dnia 8 września 2015 786
    ›    XIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 października 2015 716
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015 3123
    ›    XV Sesja Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2015 718
    ›    XVI Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 1245
    ›     XVII Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2016 1145
    ›    XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 marca 2016 518
    ›    XIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 kwietnia 2016 369
    ›    XX Sesja Rady Gminy z dnia 10 maja 2016 854
    ›    XXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2016 1424
    ›    XXII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2016 796
    ›    XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2016 703
    ›    XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 18 października 2016 333
    ›    XXV Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2016 1024
    ›    XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2016 398
    ›    XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 1137
    ›    XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 8 lutego 2017 r. 825
    ›    XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2017 r. 478
    ›    XXX Sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2017 r. 265
    ›    XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 maja 2017 r. 297
    ›    XXXIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 19 lipca 2017r. 357
    ›    XXXII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 26 czerwca 2017 r. 177
    ›    XXXIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 30 sierpnia 2017 r. 210
    ›    XXXV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 11 października 2017 r. 280
    ›    XXXVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 3 listopada 2017 r. 141
    ›    XXXVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 1 grudnia 2017 r. 185
    ›    XXXVIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 15 grudnia 2017 r. 145
    ›    XXXIX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 28 grudnia 2017 r. 208
    ›    XL Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 18 stycznia 2018 r. 143
    ›    XLI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 9 marca 2018 r. 125
    ›    XLII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 13 kwietnia 2018 r. 93
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014 5411
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2010 r. 2025
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r. 3825
    ›    III Sesja Rady Gminy z dnia 22 lutego 2011 r. 2911
    ›    IV Sesja Rady Gminy z dnia 25 marca 2011 r. 4333
    ›    V Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2011 r. 2537
    ›    VI Sesja Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2011 r. 2900
    ›    VII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2011 r. 3230
    ›    VIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2011 r. 2502
    ›    IX Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r. 3327
    ›     X Sesja Rady Gminy z dnia 20 stycznia 2012 r. 1235
    ›    XI Sesja Rady Gminy z dnia 30 marca 2012 r. 2578
    ›    XII Sesja Rady Gminy z dnia 25 maja 2012 r. 4727
    ›    XIII Sesja Rady Gminy z dnia 15 czerwca 2012 r. 1343
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 10 sierpnia 2012 r. 1623
    ›    XV Sesja Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r. 1911
    ›    XVI Sesja Rady Gminy z dnia 23 października 2012 r. 1305
    ›    XVII Sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2012 r. 2894
    ›    XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. 2339
    ›    XIX Sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2013 r. 1260
    ›    XX Sesja Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r. 3680
    ›    XXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2013 r. 1821
    ›    XXII Sesja Rady Gminy z dnia 28 maja 2013 r. 1314
    ›    XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2013 r. 1396
    ›    XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 2 sierpnia 2013 r. 874
    ›    XXV Sesja Rady Gminy z dnia 17 września 2013 r. 1411
    ›    XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 8 października 2013 r. 2454
    ›    XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 13 listopada 2013 r. 2028
    ›    XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 25 listopada 2013 r. 553
    ›    XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. 1267
    ›    XXX Sesja Rady Gminy z dnia 10 stycznia 2014 r. 1853
    ›    XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 lutego 2014 r. 759
    ›    XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. 2283
    ›    XXXIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 maja 2014 r. 622
    ›    XXXIV Sesja Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2014 r. 2377
    ›     XXXV Sesja Rady Gminy z dnia 8 sierpnia 2014 r. 729
    ›     XXXVI Sesja Rady Gminy z dnia 30 września 2014 r. 1875
    ›     XXXVII Sesja Rady Gminy z dnia 24 października 2014 r. 1160
    ›    XXXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 listopada 2014 r. 574
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010 4232
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 24 listopada 2006 r. 2336
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 6 grudnia 2006 r. 5251
    ›    III Sesja Rada Gminy z dnia 28 grudnia 2006 r. 4286
    ›    IV sesja Rady Gminy z dnia 28 lutego 2007 r. 6390
    ›    V sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 4163
    ›    VI sesja Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2007 r. 5896
    ›    VII sesja Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 2007 r. 4436
    ›    VIII sesja Rady Gminy z dnia 28 września 2007 3788
    ›    IX sesja Rady Gminy z dnia 29 listopada 2007 4857
    ›    X sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007 r. 5560
    ›    XI sesja Rady Gminy z dnia 29 lutego 2008 r. 6564
    ›    XII sesja Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r. 4777
    ›    XIII sesja Rady Gminy z dnia 21 maja 2008 r 1385
    ›    XIV sesja Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2008 r 3161
    ›    XV sesja Rady Gminy z dnia 1 września 2008 r 2511
    ›    XVI sesja Rady Gminy z dnia 3 października 2008 r. 2482
    ›    XVII sesja Rady Gminy z dnia 24 października 2008 r. 1486
    ›    XVIII sesja Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2008 r. 6246
    ›    XIX sesja Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2008 r 5009
    ›    XX sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2009 r 5831
    ›    XXI sesja Rady Gminy z dnia 27 marca 2009 r 2076
    ›    XXII sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2009 r 3202
    ›    XXIII sesja Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2009 r 3082
    ›    XXIV sesja Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2009 r 3459
    ›    XXV sesja Rady Gminy z dnia 24 lipca 2009 r 1256
    ›    XXVI sesja Rady Gminy z dnia 25 września 2009 r 5105
    ›    XXVII sesja Rady Gminy z dnia 6 listopada 2009 r 5727
    ›    XXVIII sesja Rady Gminy z dnia 17 listopada 2009 r 1076
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2009 r 6210
    ›    XXX sesja Rady Gminy z dnia 16 marca 2010 r 5947
    ›    XXXI sesja Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2010 r 2136
    ›    XXXII sesja Rady Gminy z dnia 20 maja 2010 r 1500
    ›    XXXIII sesja Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2010 r 3112
    ›    XXXIV sesja Rady Gminy z dnia 17 września 2010 r 3597
    ›    XXXV sesja Rady Gminy z dnia 26 października 2010 r 3762
    ›    XXXVI sesja Rady Gminy z dnia 9 listopada 2010 r 1004
    ›    XXXIII sesja Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2006 r. 2483
    ›    XXXIV sesja Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r. 9363
    ›    XXXV sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2006 r. 1575
    ›    XXXII sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2005 r. 894
    ›    XXXI sesja Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2005 r. 1779
    ›    XXX sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r. 4099
    ›    XXXVI sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2006 r. 1731
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 4 listopada 2005 r. 912
    ›    XXVIII sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2005 r. 3800
    ›    IV sesja Rady Gminy z dnia 7 lutego 2003 r. 1427
    ›    XXVII sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2005 r. 3123
    ›    XII sesja Rady Gminy z dnia 4 lutego 2004 r. 1515
    ›    XXIII sesja Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2005 r. 4161
    ›    XXVI sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2005 r. 2172
    ›    XXV sesja Rady Gminy z dnia 24 marca 2005 r. 6013
    ›    XXIV sesja Rady Gminy z dnia 16 lutego 2005 r. 1816
    ›    XXXVIII sesja Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2006 3243
    ›    XXXIX sesja Rady Gminy z dnia 21 lipca 2006 3206
    ›     XL sesja Rady Gminy z dnia 29 września 2006 3059
    ›    XLI sesja Rady Gminy z dnia 20 października 2006 1349
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006 2143
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2002 r. 1659
     Uchwały Rady Gminy kadencji 1998-2002 1318
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015 25
   Rejestr Uchwał 6551
   Protokoły z Sesji Rady Gminy 14497
     2006 rok 669
     2005 rok 254
     2004 rok 200
     2003 rok 233
   Zarządzenia 8132
     2018 rok 283
     2017 rok 1421
     2016 rok 3445
     2015 rok 7896
     2014 rok 3977
     2013 rok 5961
     2012 rok 6318
     2011 rok 4215
     2010 rok 9804
     2009 rok 4183
     2008 rok 3684
     2007 rok 1054
     2006 rok 30143
     2005 rok 1163
   Rejestr Zarządzeń 1599
     Rok 2012 1095
   Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 4883
     2005 rok 249
    ›    IV kwartał 203
     2005 rok 72
     2006 rok 946
    ›    Referat Podatków 448
    ›    Referat Budownictwa 620
     2005 rok 770
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi - ogłoszenia 76201
     Przetargi - rok 2018 3989
     Przetargi - rok 2017 12974
     Przetargi - rok 2016 25638
     Przetargi - rok 2015 32083
     Przetargi - rok 2014 28550
     Przetargi - rok 2013 25759
     Przetargi - rok 2012 16055
     Przetargi - rok 2011 28461
     Przetargi - rok 2010 21366
     Przetargi - rok 2009 74779
     Przetargi - rok 2008 28473
     Przetargi - rok 2007 49034
     Przetargi - rok 2006 24442
     Przetargi - rok 2005 1679
   Zamównia do 30 000 Euro 10254
     Rok 2018 5378
     Rok 2017 17123
     Rok 2016 25402
     Rok 2015 28512
     Rok 2014 29970
   Plan Zamówień Publicznych 846
     Rok 2018 190
     Rok 2017 533
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
   Placówki oświatowe 10063
     Publiczne Przedszkole w Starym Cykarzewie 1807
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1321
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1014
     Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Kiedrzyńskiej 1369
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1204
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1003
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1078
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 957
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1050
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1222
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1783
     Szkoła Podstawowa w Radostkowie 2109
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1486
     Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie 1889
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1364
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1027
     Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie 1519
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1525
     Szkoła Podstawowa w Wierzchowisku 2273
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1579
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1214
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1036
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1810
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1040
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borownie 770
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 561
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mykanowie 1127
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 762
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubojnie 668
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 603
     Zespół Szkół w Czarnym Lesie 672
    ›    Oświadczenia majątkowe dysrektora Zespołu Szkół 687
     Zespół Szkół w Starym Cykarzewie 713
    ›    Oświadczenia majątkowe dysrektora Zespołu Szkół 609
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6403
     STATUT 1411
     Regulamin organizacyjny 1832
     Oświadczenia majątkowe Kierownika GOPS 3013
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Kierownika GOPS 1709
   Straż Gminna - Zlikwidowana 2719
    ›    I przypadek 15906
    ›    II przypadek 4
     Oświadczenie majątkowe Komendanta Straży Gminnej 4476
INSTYTUCJE KULTURY
   Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 3175
     Statut GOKiS 1492
     Regulamin organizacyjny 1275
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GOKiS 2335
   Gminne Centrum Muzyki i Tańca 820
     Statut GCMiT 329
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GCMiT 585
   Rejestr Instytucji Kultury 187
INFORMACJA PUBLICZNA
   Dostęp do Informacji Publicznej 3859
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1179
     Petycje i odpowiedzi na petycje 277
    ›    Rok 2016 790
     Rejestr Petycji 209
     Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie petycji 200
   Wnioski o udzielenie informacji Publicznej 613
     Wnioski i Odpowiedzi 442
    ›    Rok 2017 929
    ›    Rok 2018 114
     Rejestr Wniosków o udzielenie informacji publicznej 185
INNE
   Gospodarowanie odpadami komunalnymi 1012
   Redakcja Biuletynu 3359
     2005 rok 553
     2004 rok 192
     2003 rok 181
   Rejestry i ewidencje 7096