główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2901601
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ308361
Odwiedziny Poszczególnych Działów
URZĄD GMINY
   Strona główna 308361
   DANE PODSTAWOWE 30781
   Godziny urzędowania 16355
   Organizacja Urzędu 16325
     Schemat Organizacyjny 8079
     Struktura organizacyjna 15795
     Oswiadczenia majątkowe kierowników 6579
     Oświadczenia majatkowe pracowników upoważnionych do podpisywania decyzji 4630
   Załatwianie spraw 10964
     Usługa tłumaczenia migowego 1498
   Tablica ogłoszeń 123973
     Rok 2021 20235
     Rok 2020 28338
     Rok 2019 31737
     Rok 2018 18553
     Rok 2017 19636
     Rok 2016 28397
     Rok 2015 26219
     Rok 2014 26895
     Rok 2013 27653
     Rok 2012 24307
     Rok 2011 26354
     Rok 2010 24684
     Rok 2009 79302
     Rok 2008 19166
     Rok 2007 26066
   Ekoportal 3185
   Dostępność Urzędu 586
   Wybory 5941
     Wybory Prezydenta RP 2020 1287
     Wybory Parlamentarne 2019 1298
     Wybory do Izb Rolniczych 2019 262
     Wybory do Parlamantu Europejskiego 2019 817
     Wybory Samorządowe 2018 12895
     Wybory Parlamentarne 2015 1122
     Referendum w sprawie JOW 784
     Wybory Prezydenckie 2015 1602
     Wybory do Parlamantu Europejskiego 2014 1942
     Wybory 2014 4706
     Wybory 2011 3201
   Emisja obligacji 2013 3599
   Emisja obligacji 2016 3263
   Emisja obligacji 2018 904
   Emisja obligacji 2020 363
RODO
   Dokumenty ogólne 767
   Monitoring 183
   Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 807
ORGANY
   Wójt 16238
     Zadania i kompetencje Wójta Gminy 3797
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy w kadencji 2018-2023 948
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy w kadencji 2014-2018 3979
     Zadania i kompetencje Zastępcy Wójta Gminy 2647
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta Gminy 3692
   Sekretarz 7057
     Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy 4261
     Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy 2964
   Skarbnik 7046
     Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy 3412
     Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy 4743
   Rada Gminy 15074
     Transmisja obrad Rady Gminy 4263
     Interpelacje Radnych - kadencja 2018-2023 1745
    ›    Interpelacje Radnego Marcina Barcisia 567
    ›     Interpelacje Radnego Jana Dendka 978
    ›     Interpelacje Radnego Włodzimierza Cichonia 529
    ›     Interpelacje Radnego Piotra Gonery 869
    ›     Interpelacje Radnego Marcina Jędrasiaka 577
    ›     Interpelacje Radnej Magdaleny Kierat 762
    ›     Interpelacje Radnego Artura Kotyni 520
    ›     Interpelacje Radnego Michała Kwapisza 505
    ›     Interpelacje Radnego Jarosława Migonia 1360
    ›     Interpelacje Radnego Wojciecha Młynka 401
    ›     Interpelacje Radnej Doroty Nabiałczyk 518
    ›     Interpelacje Radnego Grzegorza Seweryna 390
    ›     Interpelacje Radnego Jacka Sówki 737
    ›     Interpelacje Radnego Grzegorza Stanka 463
    ›     Interpelacje Radnego Artura Wasila 1455
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2018-2023 2176
    ›    Cichoń Włodzimierz -Przewodniczący Rady Gminy 723
    ›    Jan Dendek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 482
    ›    Grzegorz Stanek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 602
    ›    Barciś Marcin - Radny 541
    ›    Gonera Piotr - Radny 626
    ›    Jędrasiak Marcin - Radny 432
    ›    Kierat Magdalena - Radna 494
    ›    Kotynia Artur - Radny 467
    ›    Kwapisz Michał - Radny 471
    ›    Migoń Jarosław - Radny 599
    ›    Młynek Wojciech - Radny 426
    ›    Nabiałczyk Dorota - Radna 563
    ›    Seweryn Grzegorz - Radny 440
    ›    Sówka Jacek - Radny 609
    ›     Wasil Artur - Radny 445
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2014-2018 4438
    ›    Cichoń Włodzimierz -Przewodniczący Rady Gminy 1865
    ›    Kalota Leszek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 1040
    ›    Barciś Marcin - Radny 1586
    ›    Dendek Jan - Radny 962
    ›    Helm Stanisław - Radny 893
    ›    Jędrasiak Marcin - Radny 1071
    ›    Kuban Magdalena - Radna 1127
    ›    Powroźnik Marek - Radny 983
    ›    Rębiś Włodzimierz - Radny 1086
    ›    Siwiak Agnieszka - Radna 1221
    ›    Stanek Grzegorz - Radny 1199
    ›    Staniec Tadeusz - Radny 938
    ›    Szulc Małgorzata - Radna 1140
    ›    Tyfel Władysław - Radny 944
    ›    Wasil Artur - Radny 1840
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2010-2014 5437
    ›    Nabiałczyk Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy 1990
    ›    Stącel Julian - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 1262
    ›    Bińczyk Marian - Radny 1265
    ›    Cichoń Włodzimierz - Radny 1635
    ›    Gołębiowski Zdzisław - Radny 1204
    ›    Hombek Józef - Radny 1006
    ›    Kalota Leszek - Radny 1089
    ›    Kuban Magdalena - Radna 1507
    ›    Makles Czesław - Radny 1028
    ›    Mądry Jan - Radny 1106
    ›    Nabiałczyk Jarosław - Radny 1279
    ›    Pomada Dariusz - Radny 3418
    ›    Powroźnik Marek - Radny 1199
    ›    Siwiak Agnieszka - Radna 2087
    ›    Tyfel Władysław - Radny 1186
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2006-2010 2919
    ›    Artur Kotynia - Przewodniczący Rady Gminy 1508
    ›    Henryk Woźniak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 1266
    ›    Ryszard Adamus - Radny 1059
    ›    Marian Bińczyk - Radny 1122
    ›    Fryderyk Folcholc - Radny 1872
    ›    Zdzisław Gołębiowski - Radny 1141
    ›    Józef Hombek - Radny 1071
    ›    Tadeusz Kokot - Radny 1080
    ›    Jarosław Nabiałczyk - Radny 1451
    ›    Krzysztof Nabiałczyk - Radny 1719
    ›    Jan Mądry - Radny 1103
    ›    Grzegorz Mucha - Radny 1217
    ›    Dariusz Pomada - Radny 1278
    ›    Julian Stącel - Radny 1104
    ›    Łukasz Szymonik - Radny 1346
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2002-2006 2098
    ›    Anna Gurtman - Przewodnicząca Rady Gminy 1141
    ›    Anna Bawor - Radny 1296
    ›    Edward Ciesielski - Radny 1126
    ›    Maria Głowienkowska - Radny 1049
    ›    Zdzisław Gołębiowski - Radny 1038
    ›    Józef Hombek - Radny 976
    ›    Artur Kotynia - Radny 1382
    ›    Jan Mądry - Radny 963
    ›    Jerzy Michalak - Radny 1162
    ›    Krzysztof Nabiałczyk - Radny 1177
    ›    Dariusz Pomada - Radny 1630
    ›    Paweł Rygał - Radny 1024
    ›    Julian Stącel - Radny 1201
    ›    Władysław Tyfel - Radny 1089
    ›    Henryk Woźniak - Radny 1099
   Komisje Rady 5524
     Komisja Rewizyjna 2290
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 1055
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 1141
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 1194
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 951
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2018-2023 125
     Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 2145
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 1069
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 1263
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 1066
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 844
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2018-2023 102
     Komisja Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu 2207
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 1138
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 1261
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 1135
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 827
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2018-2023 97
   Sołectwa 6529
     Wykaz sołectw i sołtysów 13359
     Statut Sołectwa 3594
PRAWO LOKALNE
   Statut 6122
   Regulamin 5156
   Strategia rozwoju 8733
   Programy Lokalne 5557
   Raport o Stanie Gminy 985
   Budżet 10741
     2021 rok 256
     2020 rok 1063
     2019 rok 1688
     2018 rok 1382
      2017 rok 2402
     2016 rok 1385
     2015 rok 1287
     2014 rok 2121
     2013 rok 1537
     2012 rok 1746
     2011 rok 2013
     2010 rok 2836
     2009 rok 3037
     2008 rok 3037
     2007 rok 2768
     2006 rok 5057
     2005 rok 2305
     2004 rok 2151
     2003 rok 2061
     2002 rok 2199
   Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych 790
     Rok 2020 217
     Rok 2019 215
     Rok 2018 364
   Interpretacje indywidualne 1221
   Uchwały 20520
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2018-2023 3411
    ›    I Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 listopada 2018 r. 440
    ›    II Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 7 grudnia 2018 r. 1008
    ›    III Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 grudnia 2018 r. 960
    ›    IV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 8 lutego 2019 r. 998
    ›    V Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 8 marca 2019 r. 1134
    ›    VI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 9 kwietnia 2019 r. 890
    ›    VII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 24 maja 2019 r. 337
    ›    VIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 25 czerwca 2019 r. 1093
    ›    IX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 23 lipca 2019 r. 344
    ›    X Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 2 sierpnia 2019 r. 448
    ›    XI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 27 września 2019 r. 1132
    ›    XII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 października 2019 r. 935
    ›    XIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 29 listopada 2019 r. 1069
    ›    XIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 20 grudnia 2019 r. 954
    ›     XV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 31 stycznia 2020 r. 881
    ›    XVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 20 marca 2020 r. 728
    ›    XVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 19 maja 2020 r. 506
    ›    XVIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 27 maja 2020 r. 279
    ›    XIX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 19 czerwca 2020 r. 862
    ›    XX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 14 lipca 2020 r. 510
    ›    XXI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 18 września 2020 r. 462
    ›    XXII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 9 października 2020 r. 249
    ›    XXIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 6 listopada 2020 r. 517
    ›    XXIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 grudnia 2020 r. 164
    ›    XXV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 18 grudnia 2020 r. 451
    ›    XXVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 29 grudnia 2020 r. 499
    ›     XXVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 29 stycznia 2021 r. 270
    ›     XXVIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 26 marca 2021 r. 351
    ›    XXIX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 7 maja 2021 r. 358
    ›    XXX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 15 czerwca 2021 r. 347
    ›     XXXI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 30 lipca 2021 r. 229
    ›     XXXII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 16 sierpnia 2021 r. 63
    ›     XXXIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 14 września 2021 r. 198
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 6208
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2014 r. 1134
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. 1077
    ›    III Sesja Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2014 3533
    ›    IV Sesja Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2014 1322
    ›    V Sesja Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2015 2492
    ›    VI Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2015 2546
    ›    VII Sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2015 2496
    ›    VIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2015 1129
    ›    IX Sesja Rady Gminy z dnia 22 maja 2015 1874
    ›    X Sesja Rady Gminy z dnia 16 czerwca 2015 1948
    ›    XI Sesja Rady Gminy z dnia 14 lipca 2015 1531
    ›    XII Sesja Rady Gminy z dnia 8 września 2015 1095
    ›    XIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 października 2015 1027
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015 5202
    ›    XV Sesja Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2015 1020
    ›    XVI Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 1898
    ›     XVII Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2016 1771
    ›    XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 marca 2016 824
    ›    XIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 kwietnia 2016 632
    ›    XX Sesja Rady Gminy z dnia 10 maja 2016 1503
    ›    XXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2016 2742
    ›    XXII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2016 1449
    ›    XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2016 1556
    ›    XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 18 października 2016 643
    ›    XXV Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2016 2333
    ›    XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2016 728
    ›    XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 2037
    ›    XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 8 lutego 2017 r. 1738
    ›    XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2017 r. 1716
    ›    XXX Sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2017 r. 646
    ›    XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 maja 2017 r. 1017
    ›    XXXIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 19 lipca 2017r. 1316
    ›    XXXII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 26 czerwca 2017 r. 858
    ›    XXXIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 30 sierpnia 2017 r. 945
    ›    XXXV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 11 października 2017 r. 1215
    ›    XXXVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 3 listopada 2017 r. 482
    ›    XXXVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 1 grudnia 2017 r. 1085
    ›    XXXVIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 15 grudnia 2017 r. 512
    ›    XXXIX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 28 grudnia 2017 r. 943
    ›    XL Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 18 stycznia 2018 r. 895
    ›    XLI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 9 marca 2018 r. 1022
    ›    XLII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 13 kwietnia 2018 r. 852
    ›    XLIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 maja 2018 r. 351
    ›    XLIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 czerwca 2018 r. 924
    ›    XLV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 27 lipca 2018 r. 1106
    ›     XLVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 20 września 2018 r. 759
    ›    XLVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 16 października 2018 r. 790
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014 5891
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2010 r. 2645
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r. 4584
    ›    III Sesja Rady Gminy z dnia 22 lutego 2011 r. 3492
    ›    IV Sesja Rady Gminy z dnia 25 marca 2011 r. 5355
    ›    V Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2011 r. 3182
    ›    VI Sesja Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2011 r. 3507
    ›    VII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2011 r. 4035
    ›    VIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2011 r. 3114
    ›    IX Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r. 4142
    ›     X Sesja Rady Gminy z dnia 20 stycznia 2012 r. 1514
    ›    XI Sesja Rady Gminy z dnia 30 marca 2012 r. 3346
    ›    XII Sesja Rady Gminy z dnia 25 maja 2012 r. 5909
    ›    XIII Sesja Rady Gminy z dnia 15 czerwca 2012 r. 1630
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 10 sierpnia 2012 r. 2236
    ›    XV Sesja Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r. 2528
    ›    XVI Sesja Rady Gminy z dnia 23 października 2012 r. 1923
    ›    XVII Sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2012 r. 3705
    ›    XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. 2960
    ›    XIX Sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2013 r. 1854
    ›    XX Sesja Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r. 4842
    ›    XXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2013 r. 2458
    ›    XXII Sesja Rady Gminy z dnia 28 maja 2013 r. 1920
    ›    XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2013 r. 2023
    ›    XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 2 sierpnia 2013 r. 1144
    ›    XXV Sesja Rady Gminy z dnia 17 września 2013 r. 2026
    ›    XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 8 października 2013 r. 3307
    ›    XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 13 listopada 2013 r. 2899
    ›    XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 25 listopada 2013 r. 845
    ›    XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. 1891
    ›    XXX Sesja Rady Gminy z dnia 10 stycznia 2014 r. 2480
    ›    XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 lutego 2014 r. 1055
    ›    XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. 3290
    ›    XXXIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 maja 2014 r. 904
    ›    XXXIV Sesja Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2014 r. 3150
    ›     XXXV Sesja Rady Gminy z dnia 8 sierpnia 2014 r. 1015
    ›     XXXVI Sesja Rady Gminy z dnia 30 września 2014 r. 2720
    ›     XXXVII Sesja Rady Gminy z dnia 24 października 2014 r. 1765
    ›    XXXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 listopada 2014 r. 858
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010 4582
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 24 listopada 2006 r. 2621
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 6 grudnia 2006 r. 6065
    ›    III Sesja Rada Gminy z dnia 28 grudnia 2006 r. 4887
    ›    IV sesja Rady Gminy z dnia 28 lutego 2007 r. 7236
    ›    V sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 4814
    ›    VI sesja Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2007 r. 6735
    ›    VII sesja Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 2007 r. 5236
    ›    VIII sesja Rady Gminy z dnia 28 września 2007 4419
    ›    IX sesja Rady Gminy z dnia 29 listopada 2007 5674
    ›    X sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007 r. 6389
    ›    XI sesja Rady Gminy z dnia 29 lutego 2008 r. 7624
    ›    XII sesja Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r. 5605
    ›    XIII sesja Rady Gminy z dnia 21 maja 2008 r 1644
    ›    XIV sesja Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2008 r 3787
    ›    XV sesja Rady Gminy z dnia 1 września 2008 r 3077
    ›    XVI sesja Rady Gminy z dnia 3 października 2008 r. 3063
    ›    XVII sesja Rady Gminy z dnia 24 października 2008 r. 1742
    ›    XVIII sesja Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2008 r. 7436
    ›    XIX sesja Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2008 r 5766
    ›    XX sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2009 r 6902
    ›    XXI sesja Rady Gminy z dnia 27 marca 2009 r 2344
    ›    XXII sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2009 r 3835
    ›    XXIII sesja Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2009 r 3669
    ›    XXIV sesja Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2009 r 4078
    ›    XXV sesja Rady Gminy z dnia 24 lipca 2009 r 1532
    ›    XXVI sesja Rady Gminy z dnia 25 września 2009 r 5915
    ›    XXVII sesja Rady Gminy z dnia 6 listopada 2009 r 6771
    ›    XXVIII sesja Rady Gminy z dnia 17 listopada 2009 r 1354
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2009 r 7210
    ›    XXX sesja Rady Gminy z dnia 16 marca 2010 r 7192
    ›    XXXI sesja Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2010 r 2703
    ›    XXXII sesja Rady Gminy z dnia 20 maja 2010 r 1786
    ›    XXXIII sesja Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2010 r 4001
    ›    XXXIV sesja Rady Gminy z dnia 17 września 2010 r 5226
    ›    XXXV sesja Rady Gminy z dnia 26 października 2010 r 4609
    ›    XXXVI sesja Rady Gminy z dnia 9 listopada 2010 r 1293
    ›    XXXIII sesja Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2006 r. 2785
    ›    XXXIV sesja Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r. 11860
    ›    XXXV sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2006 r. 1955
    ›    XXXII sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2005 r. 1151
    ›    XXXI sesja Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2005 r. 2072
    ›    XXX sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r. 5097
    ›    XXXVI sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2006 r. 2032
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 4 listopada 2005 r. 1176
    ›    XXVIII sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2005 r. 4494
    ›    IV sesja Rady Gminy z dnia 7 lutego 2003 r. 1722
    ›    XXVII sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2005 r. 3698
    ›    XII sesja Rady Gminy z dnia 4 lutego 2004 r. 1954
    ›    XXIII sesja Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2005 r. 4790
    ›    XXVI sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2005 r. 2470
    ›    XXV sesja Rady Gminy z dnia 24 marca 2005 r. 6830
    ›    XXIV sesja Rady Gminy z dnia 16 lutego 2005 r. 2101
    ›    XXXVIII sesja Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2006 3869
    ›    XXXIX sesja Rady Gminy z dnia 21 lipca 2006 3811
    ›     XL sesja Rady Gminy z dnia 29 września 2006 3694
    ›    XLI sesja Rady Gminy z dnia 20 października 2006 1664
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006 2537
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2002 r. 2065
     Uchwały Rady Gminy kadencji 1998-2002 1596
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015 302
   Rejestr Uchwał 7946
   Protokoły z Sesji Rady Gminy 21515
     2006 rok 799
     2005 rok 382
     2004 rok 334
     2003 rok 352
   Zarządzenia 9815
     2021 rok 408
     2020 rok 947
     2019 rok 1565
     2018 rok 1716
     2017 rok 2373
     2016 rok 4435
     2015 rok 11966
     2014 rok 4818
     2013 rok 6920
     2012 rok 7343
     2011 rok 4810
     2010 rok 11132
     2009 rok 4625
     2008 rok 4175
     2007 rok 1272
     2006 rok 32141
     2005 rok 1400
   Rejestr Zarządzeń 2170
     Rok 2012 1360
   Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 5693
     2005 rok 372
    ›    IV kwartał 419
     2005 rok 181
     2006 rok 1077
    ›    Referat Podatków 675
    ›    Referat Budownictwa 883
     2005 rok 890
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi - ogłoszenia 93013
     Przetargi - rok 2021 7191
     Przetargi - rok 2020 16681
     Przetargi - rok 2019 17906
     Przetargi - rok 2018 23885
     Przetargi - rok 2017 15262
     Przetargi - rok 2016 28456
     Przetargi - rok 2015 41822
     Przetargi - rok 2014 30799
     Przetargi - rok 2013 28142
     Przetargi - rok 2012 17178
     Przetargi - rok 2011 29575
     Przetargi - rok 2010 22722
     Przetargi - rok 2009 81421
     Przetargi - rok 2008 30003
     Przetargi - rok 2007 50429
     Przetargi - rok 2006 26350
     Przetargi - rok 2005 1979
   Zamównia do 130 000 ZŁ 16978
     Rok 2021 20036
     Rok 2020 16770
     Rok 2019 21571
     Rok 2018 26491
     Rok 2017 18790
     Rok 2016 27167
     Rok 2015 34698
     Rok 2014 39084
   Plan Zamówień Publicznych 4434
     Rok 2021 447
     Rok 2020 592
     Rok 2019 666
     Rok 2018 701
     Rok 2017 781
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
   Placówki oświatowe 13597
     Publiczne Przedszkole w Starym Cykarzewie 2599
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1847
     Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Kiedrzyńskiej 2011
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1633
     Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie 1302
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1389
     Szkoła Podstawowa w Radostkowie 2935
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 2166
     Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie 2425
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1962
     Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie 1296
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1380
     Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie 2006
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 2145
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borownie 1712
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 1184
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubojnie 1501
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 1326
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mykanowie 2120
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 1580
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowisku 3256
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 2365
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9967
     STATUT 1951
     Regulamin organizacyjny 2262
     Oświadczenia majątkowe Kierownika GOPS 4777
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Kierownika GOPS 2602
INSTYTUCJE KULTURY
   Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 4447
     Statut GOKiS 1981
     Regulamin organizacyjny 1631
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GOKiS 3295
     Kadencyjny program działania 212
   Gminne Centrum Muzyki i Tańca 1690
     Statut GCMiT 718
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GCMiT 1274
   Rejestr Instytucji Kultury 870
INFORMACJA PUBLICZNA
   Dostęp do Informacji Publicznej 5321
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1673
   Petycje 1333
     Petycje i odpowiedzi na petycje 654
    ›    Rok 2016 1453
    ›     Rok 2019 278
    ›    Rok 2020 195
     Rejestr Petycji 473
     Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie petycji 595
     Wnioski i Odpowiedzi 1037
    ›    Rok 2017 4114
    ›    Rok 2018 1579
     Rejestr Wniosków o udzielenie informacji publicznej 524
INNE
   Gospodarowanie odpadami komunalnymi 5541
   Deklaracja dostępności 481
   Redakcja Biuletynu 3940
     2005 rok 677
     2004 rok 311
     2003 rok 305
   Rejestry i ewidencje 9288
   Sprawozdania zbiorcze- publiczny transport zbiorowy 96