główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2386674
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ247725
Odwiedziny Poszczególnych Działów
URZĄD GMINY
   Strona główna 247725
   DANE PODSTAWOWE 23856
   Godziny urzędowania 12960
   Organizacja Urzędu 12785
     Schemat Organizacyjny 6360
     Struktura organizacyjna 10102
     Oswiadczenia majątkowe kierowników 5072
     Oświadczenia majatkowe pracowników upoważnionych do podpisywania decyzji 3421
   Załatwianie spraw 7051
     Usługa tłumaczenia migowego 1166
   Tablica ogłoszeń 98367
     Rok 2019 22422
     Rok 2018 15761
     Rok 2017 17580
     Rok 2016 26199
     Rok 2015 22907
     Rok 2014 25103
     Rok 2013 26129
     Rok 2012 23002
     Rok 2011 24937
     Rok 2010 23055
     Rok 2009 76952
     Rok 2008 18152
     Rok 2007 24373
   Ekoportal 2326
   Wybory 4467
     Wybory Parlamentarne 2019 882
     Wybory do Izb Rolniczych 2019 66
     Wybory do Parlamantu Europejskiego 2019 540
     Wybory Samorządowe 2018 11881
     Wybory Parlamentarne 2015 935
     Referendum w sprawie JOW 588
     Wybory Prezydenckie 2015 1391
     Wybory do Parlamantu Europejskiego 2014 1752
     Wybory 2014 4451
     Wybory 2011 3006
   Emisja obligacji 2013 3034
   Emisja obligacji 2016 2504
   Emisja obligacji 2018 412
RODO
   Dokumenty ogólne 260
   Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 303
ORGANY
   Wójt 14557
     Zadania i kompetencje Wójta Gminy 3329
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy w kadencji 2018-2023 197
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy w kadencji 2014-2018 3328
     Zadania i kompetencje Zastępcy Wójta Gminy 2214
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta Gminy 3506
   Sekretarz 6207
     Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy 3707
     Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy 2695
   Skarbnik 6118
     Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy 2979
     Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy 4028
   Rada Gminy 12611
     Transmisja obrad Rady Gminy 1833
     Interpelacje Radnych - kadencja 2018-2023 526
    ›    Interpelacje Radnego Marcina Barcisia 149
    ›     Interpelacje Radnego Jana Dendka 149
    ›     Interpelacje Radnego Włodzimierza Cichonia 133
    ›     Interpelacje Radnego Piotra Gonery 130
    ›     Interpelacje Radnego Marcina Jędrasiaka 99
    ›     Interpelacje Radnej Magdaleny Kierat 115
    ›     Interpelacje Radnego Artura Kotyni 89
    ›     Interpelacje Radnego Michała Kwapisza 157
    ›     Interpelacje Radnego Jarosława Migonia 196
    ›     Interpelacje Radnego Wojciecha Młynka 86
    ›     Interpelacje Radnej Doroty Nabiałczyk 83
    ›     Interpelacje Radnego Grzegorza Seweryna 75
    ›     Interpelacje Radnego Jacka Sówki 132
    ›     Interpelacje Radnego Grzegorza Stanka 105
    ›     Interpelacje Radnego Artura Wasila 190
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2018-2023 617
    ›    Cichoń Włodzimierz -Przewodniczący Rady Gminy 237
    ›    Jan Dendek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 129
    ›    Grzegorz Stanek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 138
    ›    Barciś Marcin - Radny 154
    ›    Gonera Piotr - Radny 165
    ›    Jędrasiak Marcin - Radny 98
    ›    Kierat Magdalena - Radna 124
    ›    Kotynia Artur - Radny 96
    ›    Kwapisz Michał - Radny 123
    ›    Migoń Jarosław - Radny 109
    ›    Młynek Wojciech - Radny 103
    ›    Nabiałczyk Dorota - Radna 130
    ›    Seweryn Grzegorz - Radny 102
    ›    Sówka Jacek - Radny 157
    ›     Wasil Artur - Radny 104
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2014-2018 4005
    ›    Cichoń Włodzimierz -Przewodniczący Rady Gminy 1450
    ›    Kalota Leszek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 777
    ›    Barciś Marcin - Radny 1124
    ›    Dendek Jan - Radny 694
    ›    Helm Stanisław - Radny 660
    ›    Jędrasiak Marcin - Radny 715
    ›    Kuban Magdalena - Radna 857
    ›    Powroźnik Marek - Radny 689
    ›    Rębiś Włodzimierz - Radny 821
    ›    Siwiak Agnieszka - Radna 947
    ›    Stanek Grzegorz - Radny 896
    ›    Staniec Tadeusz - Radny 662
    ›    Szulc Małgorzata - Radna 855
    ›    Tyfel Władysław - Radny 668
    ›    Wasil Artur - Radny 1451
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2010-2014 5179
    ›    Nabiałczyk Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy 1734
    ›    Stącel Julian - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 1013
    ›    Bińczyk Marian - Radny 1008
    ›    Cichoń Włodzimierz - Radny 1292
    ›    Gołębiowski Zdzisław - Radny 978
    ›    Hombek Józef - Radny 772
    ›    Kalota Leszek - Radny 881
    ›    Kuban Magdalena - Radna 1225
    ›    Makles Czesław - Radny 789
    ›    Mądry Jan - Radny 877
    ›    Nabiałczyk Jarosław - Radny 1021
    ›    Pomada Dariusz - Radny 3033
    ›    Powroźnik Marek - Radny 979
    ›    Siwiak Agnieszka - Radna 1843
    ›    Tyfel Władysław - Radny 923
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2006-2010 2684
    ›    Artur Kotynia - Przewodniczący Rady Gminy 1197
    ›    Henryk Woźniak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 1040
    ›    Ryszard Adamus - Radny 825
    ›    Marian Bińczyk - Radny 901
    ›    Fryderyk Folcholc - Radny 1600
    ›    Zdzisław Gołębiowski - Radny 905
    ›    Józef Hombek - Radny 850
    ›    Tadeusz Kokot - Radny 849
    ›    Jarosław Nabiałczyk - Radny 1213
    ›    Krzysztof Nabiałczyk - Radny 1484
    ›    Jan Mądry - Radny 875
    ›    Grzegorz Mucha - Radny 980
    ›    Dariusz Pomada - Radny 1026
    ›    Julian Stącel - Radny 892
    ›    Łukasz Szymonik - Radny 1109
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2002-2006 1873
    ›    Anna Gurtman - Przewodnicząca Rady Gminy 926
    ›    Anna Bawor - Radny 1077
    ›    Edward Ciesielski - Radny 897
    ›    Maria Głowienkowska - Radny 824
    ›    Zdzisław Gołębiowski - Radny 834
    ›    Józef Hombek - Radny 761
    ›    Artur Kotynia - Radny 1081
    ›    Jan Mądry - Radny 757
    ›    Jerzy Michalak - Radny 920
    ›    Krzysztof Nabiałczyk - Radny 938
    ›    Dariusz Pomada - Radny 1173
    ›    Paweł Rygał - Radny 794
    ›    Julian Stącel - Radny 981
    ›    Władysław Tyfel - Radny 876
    ›    Henryk Woźniak - Radny 851
   Komisje Rady 4936
     Komisja Rewizyjna 2018
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 835
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 922
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 970
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 695
     Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 1914
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 844
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 1027
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 869
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 584
     Komisja Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu 1978
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 928
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 1049
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 922
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 591
   Sołectwa 5830
     Wykaz sołectw i sołtysów 10129
     Statut Sołectwa 2429
PRAWO LOKALNE
   Statut 5509
   Regulamin 4683
   Strategia rozwoju 8066
   Programy Lokalne 4036
   Raport o Stanie Gminy 184
   Budżet 9449
     2020 rok 61
     2019 rok 607
     2018 rok 757
      2017 rok 1643
     2016 rok 1042
     2015 rok 1027
     2014 rok 1746
     2013 rok 1361
     2012 rok 1569
     2011 rok 1830
     2010 rok 2677
     2009 rok 2766
     2008 rok 2868
     2007 rok 2570
     2006 rok 4776
     2005 rok 2135
     2004 rok 1980
     2003 rok 1903
     2002 rok 2012
   Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych 124
     Rok 2018 78
   Interpretacje indywidualne 804
   Uchwały 17844
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2018-2023 1007
    ›    I Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 listopada 2018 r. 155
    ›    II Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 7 grudnia 2018 r. 418
    ›    III Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 grudnia 2018 r. 362
    ›    IV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 8 lutego 2019 r. 330
    ›    V Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 8 marca 2019 r. 296
    ›    VI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 9 kwietnia 2019 r. 269
    ›    VII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 24 maja 2019 r. 40
    ›    VIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 25 czerwca 2019 r. 243
    ›    IX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 23 lipca 2019 r. 73
    ›    X Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 2 sierpnia 2019 r. 118
    ›    XI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 27 września 2019 r. 162
    ›    XII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 października 2019 r. 47
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 5728
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2014 r. 875
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. 827
    ›    III Sesja Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2014 2948
    ›    IV Sesja Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2014 1060
    ›    V Sesja Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2015 1935
    ›    VI Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2015 1958
    ›    VII Sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2015 1891
    ›    VIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2015 893
    ›    IX Sesja Rady Gminy z dnia 22 maja 2015 1336
    ›    X Sesja Rady Gminy z dnia 16 czerwca 2015 1402
    ›    XI Sesja Rady Gminy z dnia 14 lipca 2015 983
    ›    XII Sesja Rady Gminy z dnia 8 września 2015 837
    ›    XIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 października 2015 781
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015 3613
    ›    XV Sesja Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2015 784
    ›    XVI Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 1366
    ›     XVII Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2016 1267
    ›    XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 marca 2016 580
    ›    XIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 kwietnia 2016 434
    ›    XX Sesja Rady Gminy z dnia 10 maja 2016 987
    ›    XXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2016 1747
    ›    XXII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2016 925
    ›    XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2016 881
    ›    XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 18 października 2016 388
    ›    XXV Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2016 1379
    ›    XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2016 478
    ›    XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 1324
    ›    XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 8 lutego 2017 r. 1036
    ›    XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2017 r. 771
    ›    XXX Sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2017 r. 352
    ›    XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 maja 2017 r. 460
    ›    XXXIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 19 lipca 2017r. 564
    ›    XXXII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 26 czerwca 2017 r. 317
    ›    XXXIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 30 sierpnia 2017 r. 395
    ›    XXXV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 11 października 2017 r. 509
    ›    XXXVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 3 listopada 2017 r. 238
    ›    XXXVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 1 grudnia 2017 r. 416
    ›    XXXVIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 15 grudnia 2017 r. 229
    ›    XXXIX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 28 grudnia 2017 r. 396
    ›    XL Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 18 stycznia 2018 r. 353
    ›    XLI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 9 marca 2018 r. 447
    ›    XLII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 13 kwietnia 2018 r. 310
    ›    XLIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 maja 2018 r. 99
    ›    XLIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 czerwca 2018 r. 332
    ›    XLV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 27 lipca 2018 r. 519
    ›     XLVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 20 września 2018 r. 224
    ›    XLVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 16 października 2018 r. 236
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014 5568
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2010 r. 2143
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r. 3962
    ›    III Sesja Rady Gminy z dnia 22 lutego 2011 r. 3013
    ›    IV Sesja Rady Gminy z dnia 25 marca 2011 r. 4548
    ›    V Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2011 r. 2662
    ›    VI Sesja Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2011 r. 3018
    ›    VII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2011 r. 3403
    ›    VIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2011 r. 2626
    ›    IX Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r. 3465
    ›     X Sesja Rady Gminy z dnia 20 stycznia 2012 r. 1290
    ›    XI Sesja Rady Gminy z dnia 30 marca 2012 r. 2821
    ›    XII Sesja Rady Gminy z dnia 25 maja 2012 r. 4931
    ›    XIII Sesja Rady Gminy z dnia 15 czerwca 2012 r. 1397
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 10 sierpnia 2012 r. 1730
    ›    XV Sesja Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r. 2028
    ›    XVI Sesja Rady Gminy z dnia 23 października 2012 r. 1428
    ›    XVII Sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2012 r. 3067
    ›    XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. 2453
    ›    XIX Sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2013 r. 1362
    ›    XX Sesja Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r. 3927
    ›    XXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2013 r. 1947
    ›    XXII Sesja Rady Gminy z dnia 28 maja 2013 r. 1433
    ›    XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2013 r. 1516
    ›    XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 2 sierpnia 2013 r. 930
    ›    XXV Sesja Rady Gminy z dnia 17 września 2013 r. 1525
    ›    XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 8 października 2013 r. 2610
    ›    XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 13 listopada 2013 r. 2176
    ›    XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 25 listopada 2013 r. 611
    ›    XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. 1386
    ›    XXX Sesja Rady Gminy z dnia 10 stycznia 2014 r. 1954
    ›    XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 lutego 2014 r. 829
    ›    XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. 2499
    ›    XXXIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 maja 2014 r. 683
    ›    XXXIV Sesja Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2014 r. 2516
    ›     XXXV Sesja Rady Gminy z dnia 8 sierpnia 2014 r. 781
    ›     XXXVI Sesja Rady Gminy z dnia 30 września 2014 r. 2039
    ›     XXXVII Sesja Rady Gminy z dnia 24 października 2014 r. 1273
    ›    XXXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 listopada 2014 r. 638
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010 4340
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 24 listopada 2006 r. 2398
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 6 grudnia 2006 r. 5399
    ›    III Sesja Rada Gminy z dnia 28 grudnia 2006 r. 4398
    ›    IV sesja Rady Gminy z dnia 28 lutego 2007 r. 6547
    ›    V sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 4285
    ›    VI sesja Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2007 r. 6050
    ›    VII sesja Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 2007 r. 4582
    ›    VIII sesja Rady Gminy z dnia 28 września 2007 3902
    ›    IX sesja Rady Gminy z dnia 29 listopada 2007 5006
    ›    X sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007 r. 5710
    ›    XI sesja Rady Gminy z dnia 29 lutego 2008 r. 6761
    ›    XII sesja Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r. 4921
    ›    XIII sesja Rady Gminy z dnia 21 maja 2008 r 1436
    ›    XIV sesja Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2008 r 3323
    ›    XV sesja Rady Gminy z dnia 1 września 2008 r 2609
    ›    XVI sesja Rady Gminy z dnia 3 października 2008 r. 2591
    ›    XVII sesja Rady Gminy z dnia 24 października 2008 r. 1541
    ›    XVIII sesja Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2008 r. 6511
    ›    XIX sesja Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2008 r 5147
    ›    XX sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2009 r 6045
    ›    XXI sesja Rady Gminy z dnia 27 marca 2009 r 2128
    ›    XXII sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2009 r 3335
    ›    XXIII sesja Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2009 r 3191
    ›    XXIV sesja Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2009 r 3565
    ›    XXV sesja Rady Gminy z dnia 24 lipca 2009 r 1310
    ›    XXVI sesja Rady Gminy z dnia 25 września 2009 r 5265
    ›    XXVII sesja Rady Gminy z dnia 6 listopada 2009 r 5915
    ›    XXVIII sesja Rady Gminy z dnia 17 listopada 2009 r 1128
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2009 r 6426
    ›    XXX sesja Rady Gminy z dnia 16 marca 2010 r 6165
    ›    XXXI sesja Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2010 r 2242
    ›    XXXII sesja Rady Gminy z dnia 20 maja 2010 r 1558
    ›    XXXIII sesja Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2010 r 3269
    ›    XXXIV sesja Rady Gminy z dnia 17 września 2010 r 4469
    ›    XXXV sesja Rady Gminy z dnia 26 października 2010 r 3906
    ›    XXXVI sesja Rady Gminy z dnia 9 listopada 2010 r 1073
    ›    XXXIII sesja Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2006 r. 2539
    ›    XXXIV sesja Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r. 10205
    ›    XXXV sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2006 r. 1680
    ›    XXXII sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2005 r. 944
    ›    XXXI sesja Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2005 r. 1845
    ›    XXX sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r. 4329
    ›    XXXVI sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2006 r. 1797
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 4 listopada 2005 r. 958
    ›    XXVIII sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2005 r. 3926
    ›    IV sesja Rady Gminy z dnia 7 lutego 2003 r. 1498
    ›    XXVII sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2005 r. 3235
    ›    XII sesja Rady Gminy z dnia 4 lutego 2004 r. 1597
    ›    XXIII sesja Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2005 r. 4276
    ›    XXVI sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2005 r. 2227
    ›    XXV sesja Rady Gminy z dnia 24 marca 2005 r. 6158
    ›    XXIV sesja Rady Gminy z dnia 16 lutego 2005 r. 1882
    ›    XXXVIII sesja Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2006 3376
    ›    XXXIX sesja Rady Gminy z dnia 21 lipca 2006 3321
    ›     XL sesja Rady Gminy z dnia 29 września 2006 3174
    ›    XLI sesja Rady Gminy z dnia 20 października 2006 1431
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006 2252
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2002 r. 1731
     Uchwały Rady Gminy kadencji 1998-2002 1384
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015 82
   Rejestr Uchwał 7094
   Protokoły z Sesji Rady Gminy 18582
     2006 rok 701
     2005 rok 282
     2004 rok 231
     2003 rok 267
   Zarządzenia 8719
     2019 rok 565
     2018 rok 827
     2017 rok 1624
     2016 rok 3675
     2015 rok 9528
     2014 rok 4156
     2013 rok 6133
     2012 rok 6523
     2011 rok 4334
     2010 rok 9995
     2009 rok 4271
     2008 rok 3772
     2007 rok 1100
     2006 rok 30430
     2005 rok 1220
   Rejestr Zarządzeń 1757
     Rok 2012 1167
   Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 5200
     2005 rok 279
    ›    IV kwartał 250
     2005 rok 98
     2006 rok 983
    ›    Referat Podatków 497
    ›    Referat Budownictwa 676
     2005 rok 802
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi - ogłoszenia 83207
     Przetargi - rok 2019 13307
     Przetargi - rok 2018 18466
     Przetargi - rok 2017 14051
     Przetargi - rok 2016 27059
     Przetargi - rok 2015 38044
     Przetargi - rok 2014 29177
     Przetargi - rok 2013 26348
     Przetargi - rok 2012 16372
     Przetargi - rok 2011 28692
     Przetargi - rok 2010 21747
     Przetargi - rok 2009 79280
     Przetargi - rok 2008 28803
     Przetargi - rok 2007 49324
     Przetargi - rok 2006 24830
     Przetargi - rok 2005 1742
   Zamównia do 30 000 Euro 12627
     Rok 2019 16795
     Rok 2018 24367
     Rok 2017 17974
     Rok 2016 26217
     Rok 2015 32839
     Rok 2014 35737
   Plan Zamówień Publicznych 1513
     Rok 2019 429
     Rok 2018 518
     Rok 2017 594
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
   Placówki oświatowe 11071
     Publiczne Przedszkole w Starym Cykarzewie 1971
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1456
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1056
     Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Kiedrzyńskiej 1525
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1300
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1088
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1123
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1005
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1097
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1286
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1874
     Szkoła Podstawowa w Radostkowie 2367
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1651
     Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie 2055
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1575
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1082
     Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie 1644
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1730
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowisku 2566
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1839
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1266
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1098
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1867
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1080
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borownie 1059
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 779
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mykanowie 1380
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 1027
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubojnie 837
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 849
     Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie 827
    ›    Oświadczenia majątkowe dysrektora Zespołu Szkół 901
     Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie 878
    ›    Oświadczenia majątkowe dysrektora Zespołu Szkół 811
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7369
     STATUT 1555
     Regulamin organizacyjny 1951
     Oświadczenia majątkowe Kierownika GOPS 3622
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Kierownika GOPS 2036
   Straż Gminna - Zlikwidowana 3089
    ›    I przypadek 15972
    ›    II przypadek 49
     Oświadczenie majątkowe Komendanta Straży Gminnej 4612
INSTYTUCJE KULTURY
   Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 3570
     Statut GOKiS 1633
     Regulamin organizacyjny 1358
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GOKiS 2764
   Gminne Centrum Muzyki i Tańca 1120
     Statut GCMiT 460
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GCMiT 885
   Rejestr Instytucji Kultury 370
INFORMACJA PUBLICZNA
   Dostęp do Informacji Publicznej 4393
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1314
   Petycje 773
     Petycje i odpowiedzi na petycje 314
    ›    Rok 2016 915
    ›     Rok 2019 5
     Rejestr Petycji 245
     Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie petycji 264
     Wnioski i Odpowiedzi 767
    ›    Rok 2017 1706
    ›    Rok 2018 744
     Rejestr Wniosków o udzielenie informacji publicznej 344
INNE
   Gospodarowanie odpadami komunalnymi 2351
   Redakcja Biuletynu 3522
     2005 rok 581
     2004 rok 223
     2003 rok 209
   Rejestry i ewidencje 7940