główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN3672926
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ429069
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Strona główna 429069
   Tablica ogłoszeń 164686
     Rok 2024 15895
     Rok 2023 31637
     Rok 2022 30365
     Rok 2021 29716
     Rok 2020 36522
     Rok 2019 36378
     Rok 2018 21746
     Rok 2017 22210
     Rok 2016 31674
     Rok 2015 28167
     Rok 2014 29374
     Rok 2013 30186
     Rok 2012 26030
     Rok 2011 28177
     Rok 2010 27092
     Rok 2009 80969
     Rok 2008 20476
     Rok 2007 28180
   DANE PODSTAWOWE 39146
   Godziny urzędowania 19684
   Organizacja Urzędu 20333
     Schemat Organizacyjny 10294
     Struktura organizacyjna 19324
   Oswiadczenia majątkowe kierowników 9635
   Załatwianie spraw 15072
     Usługa tłumaczenia migowego 1900
   Standardy ochrony małoletnich 292
   Ekoportal 4336
   Dostępność Urzędu 2032
   Wybory 11291
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 1192
     Wybory Samorządowe 2024 11200
     Wybory Parlamentarne 2023 1390
     Wybory Prezydenta RP 2020 1825
     Wybory Parlamentarne 2019 1674
     Wybory do Izb Rolniczych 2019 496
     Wybory do Parlamantu Europejskiego 2019 1055
     Wybory Samorządowe 2018 14032
     Wybory Parlamentarne 2015 1361
     Referendum w sprawie JOW 1022
     Wybory Prezydenckie 2015 1840
     Wybory do Parlamantu Europejskiego 2014 2167
     Wybory 2014 5021
     Wybory 2011 3466
   Obligacje 802
     Emisja obligacji 2013 4269
     Emisja obligacji 2016 4186
     Emisja obligacji 2018 1507
     Emisja obligacji 2020 872
   Pomiary pól elektromagnetycznych 417
Organy
   Wójt 19458
     Zadania i kompetencje Wójta Gminy 4371
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy w kadencji 2024-2029 28
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy w kadencji 2018-2024 2460
     Zadania i kompetencje Zastępcy Wójta Gminy 3070
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta Gminy 3908
   Sekretarz 8647
     Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy 5161
     Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy 3279
   Skarbnik 8469
     Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy 3848
     Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy 6067
   Rada Gminy 18910
     Transmisja obrad Rady Gminy 7731
     Interpelacje Radnych - kadencja 2024-2029 259
    ›    Interpelacje Radnego Janusza Drekslera 100
    ›    Interpelacje Radnej Gradzik -Szancenberg Katarzyny 99
    ›     Interpelacje Radnej Kierat Magdaleny 133
    ›     Interpelacje Radnej Krawczyk Edyty 49
    ›     Interpelacje Radnego Kubata Jarosława 89
    ›     Interpelacje Radnego Kwapisza Michała 57
    ›    Interpelacje Radnego Migonia Jarosława 62
    ›    Interpelacje Radnego Nowickiego Tomasza 131
    ›     Interpelacje Radnej Ossowskiej Agnieszki 57
    ›     Interpelacje Radnej Ewy Osuchowskiej 72
    ›     Interpelacje Radnego Powroźnika Marka 66
    ›     Interpelacje Radnego Rec Tadeusza 85
    ›     Interpelacje Radnej Redestowicz Izabeli 53
    ›     Interpelacje Radnego Rębisia Włodzimierza 62
    ›     Interpelacje Radnego Grzegorza Stanka 69
     Interpelacje Radnych - kadencja 2018-2024 3318
    ›    Interpelacje Radnego Marcina Barcisia 1213
    ›     Interpelacje Radnego Jana Dendka 2149
    ›     Interpelacje Radnego Włodzimierza Cichonia 1478
    ›     Interpelacje Radnego Piotra Gonery 1852
    ›     Interpelacje Radnego Marcina Jędrasiaka 1717
    ›     Interpelacje Radnej Magdaleny Kierat 2409
    ›     Interpelacje Radnego Artura Kotyni 1015
    ›     Interpelacje Radnego Michała Kwapisza 1608
    ›     Interpelacje Radnego Jarosława Migonia 3164
    ›     Interpelacje Radnego Wojciecha Młynka 986
    ›     Interpelacje Radnej Doroty Nabiałczyk 1401
    ›     Interpelacje Radnego Grzegorza Seweryna 727
    ›     Interpelacje Radnego Jacka Sówki 1634
    ›     Interpelacje Radnego Grzegorza Stanka 826
    ›     Interpelacje Radnego Artura Wasila 3797
    ›    Interpelacje zbiorowe 451
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2024-2029 262
    ›    Nowicki Tomasz - Przewodniczący Rady Gminy 163
    ›    Kierat Magdalena - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 73
    ›    Stanek Grzegorz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 74
    ›    Dreksler Janusz - Radny 86
    ›    Gradzik-Szancenberg Katarzyna - Radna 82
    ›    Krawczyk Edyta - Radna 68
    ›    Kubat Jarosław - Radny 49
    ›    Kwapisz Michał - Radny 52
    ›    Migoń Jarosław - Radny 61
    ›    Ossowska Agnieszka - Radna 32
    ›    Osuchowska Ewa - Radna 42
    ›    Powroźnik Marek - Radny 46
    ›    Rec Tadeusz - Radny 83
    ›    Redestowicz Izabela - Radna 49
    ›    Rębiś Włodzimierz - Radny 33
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2018-2024 4535
    ›    Cichoń Włodzimierz -Przewodniczący Rady Gminy 1666
    ›    Jan Dendek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 989
    ›    Grzegorz Stanek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 1360
    ›    Barciś Marcin - Radny 1115
    ›    Gonera Piotr - Radny 1279
    ›    Jędrasiak Marcin - Radny 939
    ›    Kierat Magdalena - Radna 1225
    ›    Kotynia Artur - Radny 1054
    ›    Kwapisz Michał - Radny 988
    ›    Migoń Jarosław - Radny 1241
    ›    Młynek Wojciech - Radny 835
    ›    Nabiałczyk Dorota - Radna 1168
    ›    Seweryn Grzegorz - Radny 1023
    ›    Sówka Jacek - Radny 1243
    ›     Wasil Artur - Radny 931
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2014-2018 4855
    ›    Cichoń Włodzimierz -Przewodniczący Rady Gminy 2390
    ›    Kalota Leszek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 1482
    ›    Barciś Marcin - Radny 1992
    ›    Dendek Jan - Radny 1274
    ›    Helm Stanisław - Radny 1203
    ›    Jędrasiak Marcin - Radny 1408
    ›    Kuban Magdalena - Radna 1564
    ›    Powroźnik Marek - Radny 1279
    ›    Rębiś Włodzimierz - Radny 1423
    ›    Siwiak Agnieszka - Radna 1568
    ›    Stanek Grzegorz - Radny 1596
    ›    Staniec Tadeusz - Radny 1232
    ›    Szulc Małgorzata - Radna 1439
    ›    Tyfel Władysław - Radny 1261
    ›    Wasil Artur - Radny 2435
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2010-2014 5799
    ›    Nabiałczyk Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy 2249
    ›    Stącel Julian - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 1541
    ›    Bińczyk Marian - Radny 1564
    ›    Cichoń Włodzimierz - Radny 1936
    ›    Gołębiowski Zdzisław - Radny 1488
    ›    Hombek Józef - Radny 1283
    ›    Kalota Leszek - Radny 1387
    ›    Kuban Magdalena - Radna 1874
    ›    Makles Czesław - Radny 1297
    ›    Mądry Jan - Radny 1383
    ›    Nabiałczyk Jarosław - Radny 1552
    ›    Pomada Dariusz - Radny 3755
    ›    Powroźnik Marek - Radny 1480
    ›    Siwiak Agnieszka - Radna 2359
    ›    Tyfel Władysław - Radny 1529
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2006-2010 3236
    ›    Artur Kotynia - Przewodniczący Rady Gminy 1838
    ›    Henryk Woźniak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 1562
    ›    Ryszard Adamus - Radny 1332
    ›    Marian Bińczyk - Radny 1454
    ›    Fryderyk Folcholc - Radny 2276
    ›    Zdzisław Gołębiowski - Radny 1469
    ›    Józef Hombek - Radny 1358
    ›    Tadeusz Kokot - Radny 1369
    ›    Jarosław Nabiałczyk - Radny 1759
    ›    Krzysztof Nabiałczyk - Radny 2000
    ›    Jan Mądry - Radny 1380
    ›    Grzegorz Mucha - Radny 1546
    ›    Dariusz Pomada - Radny 1624
    ›    Julian Stącel - Radny 1377
    ›    Łukasz Szymonik - Radny 1677
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2002-2006 2464
    ›    Anna Gurtman - Przewodnicząca Rady Gminy 1403
    ›    Anna Bawor - Radny 1603
    ›    Edward Ciesielski - Radny 1383
    ›    Maria Głowienkowska - Radny 1308
    ›    Zdzisław Gołębiowski - Radny 1280
    ›    Józef Hombek - Radny 1222
    ›    Artur Kotynia - Radny 1740
    ›    Jan Mądry - Radny 1210
    ›    Jerzy Michalak - Radny 1436
    ›    Krzysztof Nabiałczyk - Radny 1454
    ›    Dariusz Pomada - Radny 2353
    ›    Paweł Rygał - Radny 1328
    ›    Julian Stącel - Radny 1490
    ›    Władysław Tyfel - Radny 1407
    ›    Henryk Woźniak - Radny 1404
   Komisje Rady 6546
     Komisja Rewizyjna 2698
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 1305
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 1378
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 1442
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 1184
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2018-2024 463
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2024-2029 29
     Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 2465
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 1361
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 1512
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 1317
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 1090
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2018-2024 392
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2024-2029 22
     Komisja Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu 2561
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 1477
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 1516
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 1411
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 1091
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2018-2024 393
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2024-2029 20
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 258
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2018-2024 252
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2024-2029 20
   Sołectwa 7553
     Wykaz sołectw i sołtysów 17492
     Statut Sołectwa 4691
Prawo lokalne
   Statut 6968
   Regulamin 6069
   Strategia rozwoju 11245
   Programy Lokalne 7105
   Raport o Stanie Gminy 8298
   Budżet 12705
     2024 rok 394
     2023 rok 750
     2022 rok 1245
     2021 rok 1344
     2020 rok 2452
     2019 rok 2663
     2018 rok 2112
      2017 rok 3202
     2016 rok 1710
     2015 rok 1615
     2014 rok 2554
     2013 rok 1789
     2012 rok 2019
     2011 rok 2272
     2010 rok 3067
     2009 rok 3386
     2008 rok 3276
     2007 rok 3035
     2006 rok 5391
     2005 rok 2569
     2004 rok 2396
     2003 rok 2298
     2002 rok 2463
   Sprawozdania finansowe 2480
     Rok 2023 54
     Rok 2022 220
     Rok 2021 389
     Rok 2020 711
     Rok 2019 505
     Rok 2018 600
   Interpretacje indywidualne 1951
   Uchwały 23457
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2024-2029 111
    ›    I Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 7 maja 2024 r. 63
    ›    II Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 24 maja 2024 r. 112
    ›     III Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 5 lipca 2024 r. 9
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2018-2024 6092
    ›    I Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 listopada 2018 r. 808
    ›    II Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 7 grudnia 2018 r. 1992
    ›    III Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 grudnia 2018 r. 1800
    ›    IV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 8 lutego 2019 r. 1670
    ›    V Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 8 marca 2019 r. 2013
    ›    VI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 9 kwietnia 2019 r. 1535
    ›    VII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 24 maja 2019 r. 642
    ›    VIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 25 czerwca 2019 r. 2185
    ›    IX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 23 lipca 2019 r. 681
    ›    X Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 2 sierpnia 2019 r. 766
    ›    XI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 27 września 2019 r. 2020
    ›    XII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 października 2019 r. 1758
    ›    XIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 29 listopada 2019 r. 1742
    ›    XIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 20 grudnia 2019 r. 2064
    ›     XV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 31 stycznia 2020 r. 1727
    ›    XVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 20 marca 2020 r. 1635
    ›    XVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 19 maja 2020 r. 1243
    ›    XVIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 27 maja 2020 r. 591
    ›    XIX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 19 czerwca 2020 r. 1955
    ›    XX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 14 lipca 2020 r. 1117
    ›    XXI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 18 września 2020 r. 1179
    ›    XXII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 9 października 2020 r. 624
    ›    XXIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 6 listopada 2020 r. 1150
    ›    XXIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 grudnia 2020 r. 513
    ›    XXV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 18 grudnia 2020 r. 1105
    ›    XXVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 29 grudnia 2020 r. 1321
    ›     XXVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 29 stycznia 2021 r. 635
    ›     XXVIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 26 marca 2021 r. 1101
    ›    XXIX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 7 maja 2021 r. 1219
    ›    XXX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 15 czerwca 2021 r. 1210
    ›     XXXI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 30 lipca 2021 r. 818
    ›     XXXII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 16 sierpnia 2021 r. 441
    ›     XXXIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 14 września 2021 r. 618
    ›    XXXIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 5 listopada 2021 r. 866
    ›    XXXV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 26 listopada 2021 r. 965
    ›    XXXVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 grudnia 2021 r. 431
    ›    XXXVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 30 grudnia 2021 r. 538
    ›     XXXVIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 4 marca 2022 r. 1389
    ›     XXXIX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 8 kwietnia 2022 r. 759
    ›    XL Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 19 kwietnia 2022 r. 341
    ›    XLI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 maja 2022 r. 980
    ›    XLII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 10 czerwca 2022 r. 793
    ›    XLIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 8 lipca 2022 r. 613
    ›    XLIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 3 sierpnia 2022 r. 304
    ›    XLV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 9 września 2022 r. 578
    ›     XLVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 października 2022 r. 858
    ›    XLVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 25 listopada 2022 r. 877
    ›    XLVIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 20 grudnia 2022 r. 675
    ›    XLIX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 10 stycznia 2023 r. 601
    ›    L Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 13 lutego 2023 r. 638
    ›    LI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 14 marca 2023 r. 704
    ›     LII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 18 kwietnia 2023 r. 440
    ›     LIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 2 czerwca 2023 r. 459
    ›     LIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 27 czerwca 2023 r. 519
    ›     LV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 18 sierpnia 2023 r. 337
    ›     LVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 11 września 2023 r. 488
    ›    LVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 25 października 2023 r. 342
    ›     LVIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 8 listopada 2023 r. 348
    ›     LIX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 19 grudnia 2023 r. 568
    ›     LX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 2 lutego 2024 r. 139
    ›     LXI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 12 marca 2024 r. 309
    ›     LXII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 3 kwietnia 2024 r. 312
    ›    LXIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 26 kwietnia 2024 r. 149
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 6608
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2014 r. 1480
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. 1426
    ›    III Sesja Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2014 4098
    ›    IV Sesja Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2014 1673
    ›    V Sesja Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2015 3087
    ›    VI Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2015 3163
    ›    VII Sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2015 3091
    ›    VIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2015 1469
    ›    IX Sesja Rady Gminy z dnia 22 maja 2015 2444
    ›    X Sesja Rady Gminy z dnia 16 czerwca 2015 2552
    ›    XI Sesja Rady Gminy z dnia 14 lipca 2015 2145
    ›    XII Sesja Rady Gminy z dnia 8 września 2015 1388
    ›    XIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 października 2015 1379
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015 6919
    ›    XV Sesja Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2015 1333
    ›    XVI Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 2479
    ›     XVII Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2016 2363
    ›    XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 marca 2016 1137
    ›    XIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 kwietnia 2016 988
    ›    XX Sesja Rady Gminy z dnia 10 maja 2016 2148
    ›    XXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2016 3799
    ›    XXII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2016 2040
    ›    XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2016 2308
    ›    XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 18 października 2016 964
    ›    XXV Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2016 3390
    ›    XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2016 1062
    ›    XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 2798
    ›    XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 8 lutego 2017 r. 2529
    ›    XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2017 r. 2666
    ›    XXX Sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2017 r. 1018
    ›    XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 maja 2017 r. 1670
    ›    XXXIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 19 lipca 2017r. 2135
    ›    XXXII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 26 czerwca 2017 r. 1460
    ›    XXXIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 30 sierpnia 2017 r. 1554
    ›    XXXV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 11 października 2017 r. 2021
    ›    XXXVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 3 listopada 2017 r. 759
    ›    XXXVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 1 grudnia 2017 r. 1812
    ›    XXXVIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 15 grudnia 2017 r. 860
    ›    XXXIX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 28 grudnia 2017 r. 1509
    ›    XL Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 18 stycznia 2018 r. 1495
    ›    XLI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 9 marca 2018 r. 1703
    ›    XLII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 13 kwietnia 2018 r. 1453
    ›    XLIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 maja 2018 r. 669
    ›    XLIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 czerwca 2018 r. 1573
    ›    XLV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 27 lipca 2018 r. 1743
    ›     XLVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 20 września 2018 r. 1314
    ›    XLVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 16 października 2018 r. 1344
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014 6328
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2010 r. 3207
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r. 5330
    ›    III Sesja Rady Gminy z dnia 22 lutego 2011 r. 4091
    ›    IV Sesja Rady Gminy z dnia 25 marca 2011 r. 6284
    ›    V Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2011 r. 3727
    ›    VI Sesja Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2011 r. 4041
    ›    VII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2011 r. 4769
    ›    VIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2011 r. 3678
    ›    IX Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r. 4887
    ›     X Sesja Rady Gminy z dnia 20 stycznia 2012 r. 1815
    ›    XI Sesja Rady Gminy z dnia 30 marca 2012 r. 3859
    ›    XII Sesja Rady Gminy z dnia 25 maja 2012 r. 6964
    ›    XIII Sesja Rady Gminy z dnia 15 czerwca 2012 r. 1928
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 10 sierpnia 2012 r. 2728
    ›    XV Sesja Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r. 3051
    ›    XVI Sesja Rady Gminy z dnia 23 października 2012 r. 2473
    ›    XVII Sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2012 r. 4402
    ›    XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. 3493
    ›    XIX Sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2013 r. 2405
    ›    XX Sesja Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r. 5794
    ›    XXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2013 r. 3029
    ›    XXII Sesja Rady Gminy z dnia 28 maja 2013 r. 2487
    ›    XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2013 r. 2563
    ›    XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 2 sierpnia 2013 r. 1459
    ›    XXV Sesja Rady Gminy z dnia 17 września 2013 r. 2607
    ›    XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 8 października 2013 r. 4067
    ›    XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 13 listopada 2013 r. 3751
    ›    XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 25 listopada 2013 r. 1176
    ›    XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. 2511
    ›    XXX Sesja Rady Gminy z dnia 10 stycznia 2014 r. 3059
    ›    XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 lutego 2014 r. 1502
    ›    XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. 4256
    ›    XXXIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 maja 2014 r. 1227
    ›    XXXIV Sesja Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2014 r. 3860
    ›     XXXV Sesja Rady Gminy z dnia 8 sierpnia 2014 r. 1334
    ›     XXXVI Sesja Rady Gminy z dnia 30 września 2014 r. 3546
    ›     XXXVII Sesja Rady Gminy z dnia 24 października 2014 r. 2343
    ›    XXXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 listopada 2014 r. 1186
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010 4868
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 24 listopada 2006 r. 2908
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 6 grudnia 2006 r. 6712
    ›    III Sesja Rada Gminy z dnia 28 grudnia 2006 r. 5369
    ›    IV sesja Rady Gminy z dnia 28 lutego 2007 r. 8015
    ›    V sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 5334
    ›    VI sesja Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2007 r. 7397
    ›    VII sesja Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 2007 r. 5962
    ›    VIII sesja Rady Gminy z dnia 28 września 2007 4916
    ›    IX sesja Rady Gminy z dnia 29 listopada 2007 6365
    ›    X sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007 r. 7035
    ›    XI sesja Rady Gminy z dnia 29 lutego 2008 r. 8499
    ›    XII sesja Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r. 6321
    ›    XIII sesja Rady Gminy z dnia 21 maja 2008 r 1907
    ›    XIV sesja Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2008 r 4286
    ›    XV sesja Rady Gminy z dnia 1 września 2008 r 3570
    ›    XVI sesja Rady Gminy z dnia 3 października 2008 r. 3619
    ›    XVII sesja Rady Gminy z dnia 24 października 2008 r. 2026
    ›    XVIII sesja Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2008 r. 8274
    ›    XIX sesja Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2008 r 6452
    ›    XX sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2009 r 7820
    ›    XXI sesja Rady Gminy z dnia 27 marca 2009 r 2593
    ›    XXII sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2009 r 4325
    ›    XXIII sesja Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2009 r 4171
    ›    XXIV sesja Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2009 r 4641
    ›    XXV sesja Rady Gminy z dnia 24 lipca 2009 r 1823
    ›    XXVI sesja Rady Gminy z dnia 25 września 2009 r 6637
    ›    XXVII sesja Rady Gminy z dnia 6 listopada 2009 r 7936
    ›    XXVIII sesja Rady Gminy z dnia 17 listopada 2009 r 1619
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2009 r 8042
    ›    XXX sesja Rady Gminy z dnia 16 marca 2010 r 8200
    ›    XXXI sesja Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2010 r 3233
    ›    XXXII sesja Rady Gminy z dnia 20 maja 2010 r 2053
    ›    XXXIII sesja Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2010 r 4661
    ›    XXXIV sesja Rady Gminy z dnia 17 września 2010 r 5917
    ›    XXXV sesja Rady Gminy z dnia 26 października 2010 r 5308
    ›    XXXVI sesja Rady Gminy z dnia 9 listopada 2010 r 1538
    ›    XXXIII sesja Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2006 r. 3063
    ›    XXXIV sesja Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r. 13477
    ›    XXXV sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2006 r. 2280
    ›    XXXII sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2005 r. 1440
    ›    XXXI sesja Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2005 r. 2344
    ›    XXX sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r. 5809
    ›    XXXVI sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2006 r. 2299
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 4 listopada 2005 r. 1450
    ›    XXVIII sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2005 r. 5022
    ›    IV sesja Rady Gminy z dnia 7 lutego 2003 r. 1973
    ›    XXVII sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2005 r. 4246
    ›    XII sesja Rady Gminy z dnia 4 lutego 2004 r. 2356
    ›    XXIII sesja Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2005 r. 5321
    ›    XXVI sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2005 r. 2763
    ›    XXV sesja Rady Gminy z dnia 24 marca 2005 r. 7504
    ›    XXIV sesja Rady Gminy z dnia 16 lutego 2005 r. 2345
    ›    XXXVIII sesja Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2006 4383
    ›    XXXIX sesja Rady Gminy z dnia 21 lipca 2006 4326
    ›     XL sesja Rady Gminy z dnia 29 września 2006 4243
    ›    XLI sesja Rady Gminy z dnia 20 października 2006 1955
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006 2845
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2002 r. 2441
     Uchwały Rady Gminy kadencji 1998-2002 1874
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015 561
   Rejestr Uchwał 9575
   Protokoły z Sesji Rady Gminy 25198
     2006 rok 920
     2005 rok 506
     2004 rok 444
     2003 rok 468
   Zarządzenia 11735
     2024 rok 645
     2023 rok 1948
     2022 rok 1501
     2021 rok 1433
     2020 rok 1907
     2019 rok 2424
     2018 rok 2942
     2017 rok 3255
     2016 rok 5384
     2015 rok 12805
     2014 rok 5601
     2013 rok 7778
     2012 rok 8276
     2011 rok 5400
     2010 rok 12528
     2009 rok 5075
     2008 rok 4597
     2007 rok 1491
     2006 rok 34277
     2005 rok 1646
   Rejestr Zarządzeń 2802
     Rok 2012 1617
   Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 6393
     2005 rok 497
    ›    IV kwartał 613
     2005 rok 289
     2006 rok 1215
    ›    Referat Podatków 892
    ›    Referat Budownictwa 1239
     2005 rok 1000
Zamówienia Publiczne
   Przetargi - ogłoszenia 103909
     Przetargi - rok 2023 5027
     Przetargi - rok 2022 5201
     Przetargi - rok 2021 13460
     Przetargi - rok 2020 21830
     Przetargi - rok 2019 19326
     Przetargi - rok 2018 29016
     Przetargi - rok 2017 16418
     Przetargi - rok 2016 29759
     Przetargi - rok 2015 42654
     Przetargi - rok 2014 32735
     Przetargi - rok 2013 30131
     Przetargi - rok 2012 18090
     Przetargi - rok 2011 30481
     Przetargi - rok 2010 23918
     Przetargi - rok 2009 82618
     Przetargi - rok 2008 31335
     Przetargi - rok 2007 51761
     Przetargi - rok 2006 28077
     Przetargi - rok 2005 2251
   Zamównia do 130 000 ZŁ 22259
     Rok 2024 2487
     Rok 2023 6722
     Rok 2022 9899
     Rok 2021 28340
     Rok 2020 18467
     Rok 2019 22483
     Rok 2018 27336
     Rok 2017 19792
     Rok 2016 28220
     Rok 2015 35457
     Rok 2014 39691
   Plan Zamówień Publicznych 10148
     ROK 2024 418
     Rok 2023 535
     Rok 2022 996
     Rok 2021 757
     Rok 2020 910
     Rok 2019 859
     Rok 2018 878
     Rok 2017 974
   Platforma zakupowa 2242
Planowanie Przestrzenne
   Dane Przestrzenne 928
     GML Przystąpienia 594
     GML Podpisany zbiór APP 248
   System Informacji Przestrzennej Gminy Mykanów 586
   Rejestr urbanistyczny 481
Jednostki Organizacyjne
   Placówki oświatowe 16106
     Publiczne Przedszkole w Starym Cykarzewie 3357
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 2354
     Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Kiedrzyńskiej 2546
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 2045
     Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie 1866
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1921
     Szkoła Podstawowa w Radostkowie 3553
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 2749
     Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie 2901
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 2589
     Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie 1874
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1905
     Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie 2655
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 2690
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borownie 2175
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 1573
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubojnie 2053
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 1920
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mykanowie 2656
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 2074
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowisku 3901
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 2916
     Gminny Żłobek w Starym Cykarzewie 89
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora żłobka 85
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 13046
     STATUT 2371
     Regulamin organizacyjny 2666
     Oświadczenia majątkowe Kierownika GOPS 5604
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Kierownika GOPS 3134
Instytucje Kultury
   Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 5339
     Statut GOKiS 2301
     Regulamin organizacyjny 1889
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GOKiS 3717
     Kadencyjny program działania 516
   Gminne Centrum Muzyki i Tańca 2525
     Statut GCMiT 981
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GCMiT 1735
   Rejestr Instytucji Kultury 2097
Informacja Publiczna
   Dostęp do Informacji Publicznej 8382
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2232
   Petycje 2152
     Petycje i odpowiedzi na petycje 1053
    ›    Rok 2016 2010
    ›     Rok 2019 544
    ›    Rok 2020 482
    ›    Rok 2021 302
    ›    Rok 2022 387
    ›    Rok 2023 382
    ›    Rok 2024 148
     Rejestr Petycji 881
     Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie petycji 872
   Wnioski o udzielenie informacji Publicznej 2646
     Rok 2024 685
    ›    Rok 2017 6538
    ›    Rok 2018 2462
RODO
   Dokumenty ogólne 1610
   Monitoring 2250
   Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 1509
Inne
   Gospodarowanie odpadami komunalnymi 8066
   Deklaracja dostępności 1730
   Cyberbezpieczeństwo 378
   Redakcja Biuletynu 4548
     2005 rok 784
     2004 rok 420
     2003 rok 421
   Rejestry i ewidencje 11386
   Sprawozdania zbiorcze- publiczny transport zbiorowy 1119