główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2472888
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ256614
Odwiedziny Poszczególnych Działów
URZĄD GMINY
   Strona główna 256614
   DANE PODSTAWOWE 24782
   Godziny urzędowania 13541
   Organizacja Urzędu 13312
     Schemat Organizacyjny 6600
     Struktura organizacyjna 10548
     Oswiadczenia majątkowe kierowników 5329
     Oświadczenia majatkowe pracowników upoważnionych do podpisywania decyzji 3598
   Załatwianie spraw 7576
     Usługa tłumaczenia migowego 1208
   Tablica ogłoszeń 102059
     Rok 2020 3453
     Rok 2019 26772
     Rok 2018 16361
     Rok 2017 17954
     Rok 2016 26610
     Rok 2015 23554
     Rok 2014 25426
     Rok 2013 26365
     Rok 2012 23247
     Rok 2011 25113
     Rok 2010 23310
     Rok 2009 78091
     Rok 2008 18324
     Rok 2007 24716
   Ekoportal 2457
   Wybory 4602
     Wybory Parlamentarne 2019 962
     Wybory do Izb Rolniczych 2019 93
     Wybory do Parlamantu Europejskiego 2019 592
     Wybory Samorządowe 2018 12047
     Wybory Parlamentarne 2015 960
     Referendum w sprawie JOW 620
     Wybory Prezydenckie 2015 1439
     Wybory do Parlamantu Europejskiego 2014 1777
     Wybory 2014 4490
     Wybory 2011 3033
   Emisja obligacji 2013 3100
   Emisja obligacji 2016 2629
   Emisja obligacji 2018 509
RODO
   Dokumenty ogólne 319
   Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 369
ORGANY
   Wójt 14725
     Zadania i kompetencje Wójta Gminy 3384
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy w kadencji 2018-2023 286
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy w kadencji 2014-2018 3456
     Zadania i kompetencje Zastępcy Wójta Gminy 2284
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta Gminy 3534
   Sekretarz 6317
     Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy 3802
     Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy 2728
   Skarbnik 6209
     Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy 3042
     Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy 4121
   Rada Gminy 12976
     Transmisja obrad Rady Gminy 2128
     Interpelacje Radnych - kadencja 2018-2023 727
    ›    Interpelacje Radnego Marcina Barcisia 226
    ›     Interpelacje Radnego Jana Dendka 275
    ›     Interpelacje Radnego Włodzimierza Cichonia 197
    ›     Interpelacje Radnego Piotra Gonery 206
    ›     Interpelacje Radnego Marcina Jędrasiaka 144
    ›     Interpelacje Radnej Magdaleny Kierat 186
    ›     Interpelacje Radnego Artura Kotyni 164
    ›     Interpelacje Radnego Michała Kwapisza 213
    ›     Interpelacje Radnego Jarosława Migonia 365
    ›     Interpelacje Radnego Wojciecha Młynka 134
    ›     Interpelacje Radnej Doroty Nabiałczyk 128
    ›     Interpelacje Radnego Grzegorza Seweryna 124
    ›     Interpelacje Radnego Jacka Sówki 197
    ›     Interpelacje Radnego Grzegorza Stanka 167
    ›     Interpelacje Radnego Artura Wasila 337
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2018-2023 855
    ›    Cichoń Włodzimierz -Przewodniczący Rady Gminy 312
    ›    Jan Dendek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 172
    ›    Grzegorz Stanek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 201
    ›    Barciś Marcin - Radny 198
    ›    Gonera Piotr - Radny 240
    ›    Jędrasiak Marcin - Radny 141
    ›    Kierat Magdalena - Radna 167
    ›    Kotynia Artur - Radny 146
    ›    Kwapisz Michał - Radny 175
    ›    Migoń Jarosław - Radny 179
    ›    Młynek Wojciech - Radny 146
    ›    Nabiałczyk Dorota - Radna 186
    ›    Seweryn Grzegorz - Radny 148
    ›    Sówka Jacek - Radny 223
    ›     Wasil Artur - Radny 147
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2014-2018 4108
    ›    Cichoń Włodzimierz -Przewodniczący Rady Gminy 1564
    ›    Kalota Leszek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 822
    ›    Barciś Marcin - Radny 1213
    ›    Dendek Jan - Radny 749
    ›    Helm Stanisław - Radny 693
    ›    Jędrasiak Marcin - Radny 763
    ›    Kuban Magdalena - Radna 906
    ›    Powroźnik Marek - Radny 751
    ›    Rębiś Włodzimierz - Radny 878
    ›    Siwiak Agnieszka - Radna 995
    ›    Stanek Grzegorz - Radny 965
    ›    Staniec Tadeusz - Radny 715
    ›    Szulc Małgorzata - Radna 904
    ›    Tyfel Władysław - Radny 713
    ›    Wasil Artur - Radny 1546
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2010-2014 5222
    ›    Nabiałczyk Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy 1778
    ›    Stącel Julian - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 1062
    ›    Bińczyk Marian - Radny 1058
    ›    Cichoń Włodzimierz - Radny 1349
    ›    Gołębiowski Zdzisław - Radny 1016
    ›    Hombek Józef - Radny 812
    ›    Kalota Leszek - Radny 912
    ›    Kuban Magdalena - Radna 1263
    ›    Makles Czesław - Radny 825
    ›    Mądry Jan - Radny 927
    ›    Nabiałczyk Jarosław - Radny 1060
    ›    Pomada Dariusz - Radny 3135
    ›    Powroźnik Marek - Radny 1019
    ›    Siwiak Agnieszka - Radna 1894
    ›    Tyfel Władysław - Radny 965
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2006-2010 2716
    ›    Artur Kotynia - Przewodniczący Rady Gminy 1242
    ›    Henryk Woźniak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 1080
    ›    Ryszard Adamus - Radny 863
    ›    Marian Bińczyk - Radny 939
    ›    Fryderyk Folcholc - Radny 1654
    ›    Zdzisław Gołębiowski - Radny 946
    ›    Józef Hombek - Radny 889
    ›    Tadeusz Kokot - Radny 895
    ›    Jarosław Nabiałczyk - Radny 1258
    ›    Krzysztof Nabiałczyk - Radny 1527
    ›    Jan Mądry - Radny 913
    ›    Grzegorz Mucha - Radny 1014
    ›    Dariusz Pomada - Radny 1071
    ›    Julian Stącel - Radny 925
    ›    Łukasz Szymonik - Radny 1155
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2002-2006 1905
    ›    Anna Gurtman - Przewodnicząca Rady Gminy 956
    ›    Anna Bawor - Radny 1116
    ›    Edward Ciesielski - Radny 944
    ›    Maria Głowienkowska - Radny 857
    ›    Zdzisław Gołębiowski - Radny 865
    ›    Józef Hombek - Radny 797
    ›    Artur Kotynia - Radny 1119
    ›    Jan Mądry - Radny 794
    ›    Jerzy Michalak - Radny 955
    ›    Krzysztof Nabiałczyk - Radny 992
    ›    Dariusz Pomada - Radny 1272
    ›    Paweł Rygał - Radny 831
    ›    Julian Stącel - Radny 1014
    ›    Władysław Tyfel - Radny 911
    ›    Henryk Woźniak - Radny 894
   Komisje Rady 5018
     Komisja Rewizyjna 2041
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 879
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 959
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 1009
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 729
     Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 1964
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 883
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 1065
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 900
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 639
     Komisja Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu 2012
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 961
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 1083
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 949
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 634
   Sołectwa 5933
     Wykaz sołectw i sołtysów 10705
     Statut Sołectwa 2688
PRAWO LOKALNE
   Statut 5614
   Regulamin 4757
   Strategia rozwoju 8182
   Programy Lokalne 4246
   Raport o Stanie Gminy 268
   Budżet 9698
     2020 rok 243
     2019 rok 818
     2018 rok 868
      2017 rok 1776
     2016 rok 1147
     2015 rok 1079
     2014 rok 1785
     2013 rok 1394
     2012 rok 1600
     2011 rok 1863
     2010 rok 2702
     2009 rok 2802
     2008 rok 2888
     2007 rok 2607
     2006 rok 4820
     2005 rok 2161
     2004 rok 2009
     2003 rok 1922
     2002 rok 2045
   Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych 220
     Rok 2018 138
   Interpretacje indywidualne 865
   Uchwały 18376
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2018-2023 1452
    ›    I Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 listopada 2018 r. 197
    ›    II Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 7 grudnia 2018 r. 497
    ›    III Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 grudnia 2018 r. 460
    ›    IV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 8 lutego 2019 r. 456
    ›    V Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 8 marca 2019 r. 413
    ›    VI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 9 kwietnia 2019 r. 370
    ›    VII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 24 maja 2019 r. 85
    ›    VIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 25 czerwca 2019 r. 402
    ›    IX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 23 lipca 2019 r. 123
    ›    X Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 2 sierpnia 2019 r. 172
    ›    XI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 27 września 2019 r. 358
    ›    XII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 października 2019 r. 344
    ›    XIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 29 listopada 2019 r. 426
    ›    XIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 20 grudnia 2019 r. 233
    ›     XV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 31 stycznia 2020 r. 143
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 5802
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2014 r. 919
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. 865
    ›    III Sesja Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2014 3031
    ›    IV Sesja Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2014 1097
    ›    V Sesja Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2015 2012
    ›    VI Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2015 2041
    ›    VII Sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2015 1955
    ›    VIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2015 926
    ›    IX Sesja Rady Gminy z dnia 22 maja 2015 1403
    ›    X Sesja Rady Gminy z dnia 16 czerwca 2015 1465
    ›    XI Sesja Rady Gminy z dnia 14 lipca 2015 1050
    ›    XII Sesja Rady Gminy z dnia 8 września 2015 874
    ›    XIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 października 2015 822
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015 3846
    ›    XV Sesja Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2015 830
    ›    XVI Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 1425
    ›     XVII Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2016 1330
    ›    XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 marca 2016 612
    ›    XIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 kwietnia 2016 462
    ›    XX Sesja Rady Gminy z dnia 10 maja 2016 1053
    ›    XXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2016 1881
    ›    XXII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2016 987
    ›    XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2016 955
    ›    XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 18 października 2016 423
    ›    XXV Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2016 1519
    ›    XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2016 523
    ›    XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 1424
    ›    XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 8 lutego 2017 r. 1125
    ›    XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2017 r. 922
    ›    XXX Sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2017 r. 403
    ›    XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 maja 2017 r. 532
    ›    XXXIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 19 lipca 2017r. 664
    ›    XXXII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 26 czerwca 2017 r. 382
    ›    XXXIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 30 sierpnia 2017 r. 473
    ›    XXXV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 11 października 2017 r. 613
    ›    XXXVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 3 listopada 2017 r. 273
    ›    XXXVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 1 grudnia 2017 r. 511
    ›    XXXVIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 15 grudnia 2017 r. 278
    ›    XXXIX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 28 grudnia 2017 r. 472
    ›    XL Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 18 stycznia 2018 r. 425
    ›    XLI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 9 marca 2018 r. 527
    ›    XLII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 13 kwietnia 2018 r. 370
    ›    XLIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 maja 2018 r. 131
    ›    XLIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 czerwca 2018 r. 442
    ›    XLV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 27 lipca 2018 r. 591
    ›     XLVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 20 września 2018 r. 293
    ›    XLVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 16 października 2018 r. 311
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014 5639
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2010 r. 2213
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r. 4041
    ›    III Sesja Rady Gminy z dnia 22 lutego 2011 r. 3072
    ›    IV Sesja Rady Gminy z dnia 25 marca 2011 r. 4653
    ›    V Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2011 r. 2717
    ›    VI Sesja Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2011 r. 3080
    ›    VII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2011 r. 3475
    ›    VIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2011 r. 2688
    ›    IX Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r. 3549
    ›     X Sesja Rady Gminy z dnia 20 stycznia 2012 r. 1323
    ›    XI Sesja Rady Gminy z dnia 30 marca 2012 r. 2895
    ›    XII Sesja Rady Gminy z dnia 25 maja 2012 r. 5060
    ›    XIII Sesja Rady Gminy z dnia 15 czerwca 2012 r. 1432
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 10 sierpnia 2012 r. 1798
    ›    XV Sesja Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r. 2093
    ›    XVI Sesja Rady Gminy z dnia 23 października 2012 r. 1504
    ›    XVII Sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2012 r. 3160
    ›    XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. 2516
    ›    XIX Sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2013 r. 1424
    ›    XX Sesja Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r. 4037
    ›    XXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2013 r. 2006
    ›    XXII Sesja Rady Gminy z dnia 28 maja 2013 r. 1496
    ›    XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2013 r. 1580
    ›    XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 2 sierpnia 2013 r. 961
    ›    XXV Sesja Rady Gminy z dnia 17 września 2013 r. 1588
    ›    XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 8 października 2013 r. 2706
    ›    XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 13 listopada 2013 r. 2273
    ›    XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 25 listopada 2013 r. 652
    ›    XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. 1446
    ›    XXX Sesja Rady Gminy z dnia 10 stycznia 2014 r. 2025
    ›    XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 lutego 2014 r. 869
    ›    XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. 2603
    ›    XXXIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 maja 2014 r. 718
    ›    XXXIV Sesja Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2014 r. 2596
    ›     XXXV Sesja Rady Gminy z dnia 8 sierpnia 2014 r. 818
    ›     XXXVI Sesja Rady Gminy z dnia 30 września 2014 r. 2127
    ›     XXXVII Sesja Rady Gminy z dnia 24 października 2014 r. 1338
    ›    XXXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 listopada 2014 r. 669
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010 4376
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 24 listopada 2006 r. 2431
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 6 grudnia 2006 r. 5475
    ›    III Sesja Rada Gminy z dnia 28 grudnia 2006 r. 4454
    ›    IV sesja Rady Gminy z dnia 28 lutego 2007 r. 6633
    ›    V sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 4346
    ›    VI sesja Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2007 r. 6146
    ›    VII sesja Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 2007 r. 4676
    ›    VIII sesja Rady Gminy z dnia 28 września 2007 3967
    ›    IX sesja Rady Gminy z dnia 29 listopada 2007 5097
    ›    X sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007 r. 5795
    ›    XI sesja Rady Gminy z dnia 29 lutego 2008 r. 6863
    ›    XII sesja Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r. 5014
    ›    XIII sesja Rady Gminy z dnia 21 maja 2008 r 1471
    ›    XIV sesja Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2008 r 3378
    ›    XV sesja Rady Gminy z dnia 1 września 2008 r 2660
    ›    XVI sesja Rady Gminy z dnia 3 października 2008 r. 2643
    ›    XVII sesja Rady Gminy z dnia 24 października 2008 r. 1578
    ›    XVIII sesja Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2008 r. 6640
    ›    XIX sesja Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2008 r 5222
    ›    XX sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2009 r 6164
    ›    XXI sesja Rady Gminy z dnia 27 marca 2009 r 2159
    ›    XXII sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2009 r 3411
    ›    XXIII sesja Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2009 r 3254
    ›    XXIV sesja Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2009 r 3630
    ›    XXV sesja Rady Gminy z dnia 24 lipca 2009 r 1345
    ›    XXVI sesja Rady Gminy z dnia 25 września 2009 r 5341
    ›    XXVII sesja Rady Gminy z dnia 6 listopada 2009 r 6022
    ›    XXVIII sesja Rady Gminy z dnia 17 listopada 2009 r 1159
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2009 r 6513
    ›    XXX sesja Rady Gminy z dnia 16 marca 2010 r 6344
    ›    XXXI sesja Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2010 r 2293
    ›    XXXII sesja Rady Gminy z dnia 20 maja 2010 r 1595
    ›    XXXIII sesja Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2010 r 3372
    ›    XXXIV sesja Rady Gminy z dnia 17 września 2010 r 4554
    ›    XXXV sesja Rady Gminy z dnia 26 października 2010 r 3994
    ›    XXXVI sesja Rady Gminy z dnia 9 listopada 2010 r 1104
    ›    XXXIII sesja Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2006 r. 2578
    ›    XXXIV sesja Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r. 10481
    ›    XXXV sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2006 r. 1740
    ›    XXXII sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2005 r. 974
    ›    XXXI sesja Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2005 r. 1875
    ›    XXX sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r. 4427
    ›    XXXVI sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2006 r. 1834
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 4 listopada 2005 r. 991
    ›    XXVIII sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2005 r. 3998
    ›    IV sesja Rady Gminy z dnia 7 lutego 2003 r. 1533
    ›    XXVII sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2005 r. 3288
    ›    XII sesja Rady Gminy z dnia 4 lutego 2004 r. 1645
    ›    XXIII sesja Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2005 r. 4346
    ›    XXVI sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2005 r. 2258
    ›    XXV sesja Rady Gminy z dnia 24 marca 2005 r. 6247
    ›    XXIV sesja Rady Gminy z dnia 16 lutego 2005 r. 1918
    ›    XXXVIII sesja Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2006 3441
    ›    XXXIX sesja Rady Gminy z dnia 21 lipca 2006 3380
    ›     XL sesja Rady Gminy z dnia 29 września 2006 3237
    ›    XLI sesja Rady Gminy z dnia 20 października 2006 1467
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006 2310
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2002 r. 1782
     Uchwały Rady Gminy kadencji 1998-2002 1425
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015 110
   Rejestr Uchwał 7283
   Protokoły z Sesji Rady Gminy 19312
     2006 rok 719
     2005 rok 298
     2004 rok 251
     2003 rok 282
   Zarządzenia 8922
     2020 rok 103
     2019 rok 808
     2018 rok 931
     2017 rok 1708
     2016 rok 3805
     2015 rok 10029
     2014 rok 4242
     2013 rok 6216
     2012 rok 6605
     2011 rok 4388
     2010 rok 10106
     2009 rok 4317
     2008 rok 3827
     2007 rok 1128
     2006 rok 30620
     2005 rok 1244
   Rejestr Zarządzeń 1826
     Rok 2012 1194
   Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 5293
     2005 rok 291
    ›    IV kwartał 277
     2005 rok 112
     2006 rok 999
    ›    Referat Podatków 524
    ›    Referat Budownictwa 719
     2005 rok 814
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi - ogłoszenia 84193
     Przetargi - rok 2020 1979
     Przetargi - rok 2019 15508
     Przetargi - rok 2018 19583
     Przetargi - rok 2017 14294
     Przetargi - rok 2016 27281
     Przetargi - rok 2015 39590
     Przetargi - rok 2014 29440
     Przetargi - rok 2013 26617
     Przetargi - rok 2012 16478
     Przetargi - rok 2011 28842
     Przetargi - rok 2010 21883
     Przetargi - rok 2009 80345
     Przetargi - rok 2008 28975
     Przetargi - rok 2007 49478
     Przetargi - rok 2006 25000
     Przetargi - rok 2005 1770
   Zamównia do 30 000 Euro 13233
     Rok 2020 2307
     Rok 2019 20517
     Rok 2018 25503
     Rok 2017 18128
     Rok 2016 26365
     Rok 2015 33914
     Rok 2014 37156
   Plan Zamówień Publicznych 1682
     Rok 2020 175
     Rok 2019 498
     Rok 2018 552
     Rok 2017 625
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
   Placówki oświatowe 11582
     Publiczne Przedszkole w Starym Cykarzewie 2040
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1511
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1075
     Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Kiedrzyńskiej 1608
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1353
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1139
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1144
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1036
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1116
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1317
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1900
     Szkoła Podstawowa w Radostkowie 2450
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1701
     Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie 2103
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1637
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1112
     Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie 1687
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1803
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowisku 2700
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1928
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1301
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1130
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1900
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1103
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borownie 1156
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 848
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mykanowie 1479
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 1124
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubojnie 906
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 937
     Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie 876
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 984
     Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie 938
    ›    Oświadczenia majątkowe dysrektora Zespołu Szkół 894
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7730
     STATUT 1613
     Regulamin organizacyjny 1986
     Oświadczenia majątkowe Kierownika GOPS 3806
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Kierownika GOPS 2166
   Straż Gminna - Zlikwidowana 3217
    ›    I przypadek 16013
    ›    II przypadek 77
     Oświadczenie majątkowe Komendanta Straży Gminnej 4643
INSTYTUCJE KULTURY
   Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 3752
     Statut GOKiS 1679
     Regulamin organizacyjny 1424
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GOKiS 2897
     Kadencyjny program działania 15
   Gminne Centrum Muzyki i Tańca 1202
     Statut GCMiT 506
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GCMiT 956
   Rejestr Instytucji Kultury 459
INFORMACJA PUBLICZNA
   Dostęp do Informacji Publicznej 4550
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1372
   Petycje 850
     Petycje i odpowiedzi na petycje 371
    ›    Rok 2016 992
    ›     Rok 2019 69
     Rejestr Petycji 275
     Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie petycji 319
     Wnioski i Odpowiedzi 803
    ›    Rok 2017 2008
    ›    Rok 2018 849
     Rejestr Wniosków o udzielenie informacji publicznej 375
INNE
   Gospodarowanie odpadami komunalnymi 2997
   Redakcja Biuletynu 3580
     2005 rok 600
     2004 rok 237
     2003 rok 229
   Rejestry i ewidencje 8195