główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2210120
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ224297
Odwiedziny Poszczególnych Działów
URZĄD GMINY
   Strona główna 224297
   DANE PODSTAWOWE 22030
   Godziny urzędowania 11709
   Organizacja Urzędu 11453
     Schemat Organizacyjny 5722
     Struktura organizacyjna 9031
     Oswiadczenia majątkowe kierowników 4267
     Oświadczenia majatkowe pracowników upoważnionych do podpisywania decyzji 2920
   Załatwianie spraw 5948
     Usługa tłumaczenia migowego 1091
   Tablica ogłoszeń 87684
     Rok 2019 1477
     Rok 2018 13881
     Rok 2017 16873
     Rok 2016 25590
     Rok 2015 21939
     Rok 2014 24809
     Rok 2013 25874
     Rok 2012 22624
     Rok 2011 24716
     Rok 2010 22794
     Rok 2009 74564
     Rok 2008 17985
     Rok 2007 24146
   Ekoportal 2078
   Wybory 3593
     Wybory Samorządowe 2018 11209
     Wybory Parlamentarne 2015 902
     Referendum w sprawie JOW 564
     Wybory Prezydenckie 2015 1357
     Wybory do Parlamantu Europejskiego 2014 1716
     Wybory 2014 4400
     Wybory 2011 2980
   Emisja obligacji 2013 2932
   Emisja obligacji 2016 2385
   Emisja obligacji 2018 246
RODO
   Dokumenty ogólne 162
   Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 180
ORGANY
   Wójt 14158
     Zadania i kompetencje Wójta Gminy 3254
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy w kadencji 2014-2018 3079
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy w kadencji 2010-2014 3687
     Zadania i kompetencje Zastępcy Wójta Gminy 2127
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta Gminy 3473
   Sekretarz 5974
     Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy 3528
     Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy 2644
   Skarbnik 5926
     Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy 2888
     Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy 3830
   Rada Gminy 11818
     Transmisja obrad Rady Gminy 1594
     Interpelacje Radnych - kadencja 2018-2023 179
    ›    Interpelacje Radnego Marcina Barcisia 35
    ›     Interpelacje Radnego Jana Dendka 21
    ›     Interpelacje Radnego Włodzimierza Cichonia 23
    ›     Interpelacje Radnego Piotra Gonery 24
    ›     Interpelacje Radnego Marcina Jędrasiaka 8
    ›     Interpelacje Radnej Magdaleny Kierat 13
    ›     Interpelacje Radnego Artura Kotyni 10
    ›     Interpelacje Radnego Michała Kwapisza 44
    ›     Interpelacje Radnego Jarosława Migonia 21
    ›     Interpelacje Radnego Wojciecha Młynka 11
    ›     Interpelacje Radnej Doroty Nabiałczyk 1
    ›     Interpelacje Radnego Grzegorza Seweryna 5
    ›     Interpelacje Radnego Jacka Sówki 28
    ›     Interpelacje Radnego Grzegorza Stanka 15
    ›     Interpelacje Radnego Artura Wasila 33
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2018-2023 214
    ›    Cichoń Włodzimierz -Przewodniczący Rady Gminy 90
    ›    Jan Dendek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 47
    ›    Grzegorz Stanek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 51
    ›    Barciś Marcin - Radny 51
    ›    Gonera Piotr - Radny 80
    ›    Jędrasiak Marcin - Radny 28
    ›    Kierat Magdalena - Radna 57
    ›    Kotynia Artur - Radny 31
    ›    Kwapisz Michał - Radny 49
    ›    Migoń Jarosław - Radny 43
    ›    Młynek Wojciech - Radny 35
    ›    Nabiałczyk Dorota - Radna 51
    ›    Seweryn Grzegorz - Radny 35
    ›    Sówka Jacek - Radny 49
    ›     Wasil Artur - Radny 36
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2014-2018 3802
    ›    Cichoń Włodzimierz -Przewodniczący Rady Gminy 1289
    ›    Kalota Leszek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 723
    ›    Barciś Marcin - Radny 967
    ›    Dendek Jan - Radny 643
    ›    Helm Stanisław - Radny 624
    ›    Jędrasiak Marcin - Radny 655
    ›    Kuban Magdalena - Radna 793
    ›    Powroźnik Marek - Radny 624
    ›    Rębiś Włodzimierz - Radny 761
    ›    Siwiak Agnieszka - Radna 874
    ›    Stanek Grzegorz - Radny 794
    ›    Staniec Tadeusz - Radny 595
    ›    Szulc Małgorzata - Radna 799
    ›    Tyfel Władysław - Radny 623
    ›    Wasil Artur - Radny 1217
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2010-2014 5059
    ›    Nabiałczyk Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy 1686
    ›    Stącel Julian - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 967
    ›    Bińczyk Marian - Radny 953
    ›    Cichoń Włodzimierz - Radny 1228
    ›    Gołębiowski Zdzisław - Radny 936
    ›    Hombek Józef - Radny 733
    ›    Kalota Leszek - Radny 843
    ›    Kuban Magdalena - Radna 1180
    ›    Makles Czesław - Radny 741
    ›    Mądry Jan - Radny 832
    ›    Nabiałczyk Jarosław - Radny 963
    ›    Pomada Dariusz - Radny 2406
    ›    Powroźnik Marek - Radny 931
    ›    Siwiak Agnieszka - Radna 1756
    ›    Tyfel Władysław - Radny 878
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2006-2010 2635
    ›    Artur Kotynia - Przewodniczący Rady Gminy 1155
    ›    Henryk Woźniak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 1005
    ›    Ryszard Adamus - Radny 793
    ›    Marian Bińczyk - Radny 868
    ›    Fryderyk Folcholc - Radny 1545
    ›    Zdzisław Gołębiowski - Radny 869
    ›    Józef Hombek - Radny 818
    ›    Tadeusz Kokot - Radny 812
    ›    Jarosław Nabiałczyk - Radny 1160
    ›    Krzysztof Nabiałczyk - Radny 1416
    ›    Jan Mądry - Radny 843
    ›    Grzegorz Mucha - Radny 939
    ›    Dariusz Pomada - Radny 986
    ›    Julian Stącel - Radny 855
    ›    Łukasz Szymonik - Radny 1066
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2002-2006 1823
    ›    Anna Gurtman - Przewodnicząca Rady Gminy 890
    ›    Anna Bawor - Radny 1042
    ›    Edward Ciesielski - Radny 857
    ›    Maria Głowienkowska - Radny 791
    ›    Zdzisław Gołębiowski - Radny 804
    ›    Józef Hombek - Radny 728
    ›    Artur Kotynia - Radny 1019
    ›    Jan Mądry - Radny 715
    ›    Jerzy Michalak - Radny 863
    ›    Krzysztof Nabiałczyk - Radny 892
    ›    Dariusz Pomada - Radny 1060
    ›    Paweł Rygał - Radny 759
    ›    Julian Stącel - Radny 948
    ›    Władysław Tyfel - Radny 841
    ›    Henryk Woźniak - Radny 817
   Komisje Rady 4753
     Komisja Rewizyjna 1942
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 804
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 890
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 937
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 624
     Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 1848
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 807
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 998
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 839
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 520
     Komisja Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu 1909
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 899
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 1018
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 891
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 543
   Sołectwa 5517
     Wykaz sołectw i sołtysów 8692
     Statut Sołectwa 1374
PRAWO LOKALNE
   Statut 5342
   Regulamin 4557
   Strategia rozwoju 7880
   Programy Lokalne 3713
   Budżet 9009
     2019 rok 134
     2018 rok 507
      2017 rok 1401
     2016 rok 894
     2015 rok 880
     2014 rok 1688
     2013 rok 1330
     2012 rok 1539
     2011 rok 1797
     2010 rok 2660
     2009 rok 2728
     2008 rok 2852
     2007 rok 2544
     2006 rok 4715
     2005 rok 2119
     2004 rok 1957
     2003 rok 1883
     2002 rok 1983
   Interpretacje indywidualne 674
   Uchwały 16805
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2018-2023 231
    ›    I Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 listopada 2018 r. 77
    ›    II Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 7 grudnia 2018 r. 195
    ›    III Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 grudnia 2018 r. 168
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 5554
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2014 r. 828
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. 793
    ›    III Sesja Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2014 2844
    ›    IV Sesja Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2014 1018
    ›    V Sesja Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2015 1849
    ›    VI Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2015 1857
    ›    VII Sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2015 1806
    ›    VIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2015 851
    ›    IX Sesja Rady Gminy z dnia 22 maja 2015 1246
    ›    X Sesja Rady Gminy z dnia 16 czerwca 2015 1309
    ›    XI Sesja Rady Gminy z dnia 14 lipca 2015 909
    ›    XII Sesja Rady Gminy z dnia 8 września 2015 801
    ›    XIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 października 2015 739
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015 3264
    ›    XV Sesja Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2015 740
    ›    XVI Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 1288
    ›     XVII Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2016 1184
    ›    XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 marca 2016 544
    ›    XIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 kwietnia 2016 395
    ›    XX Sesja Rady Gminy z dnia 10 maja 2016 890
    ›    XXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2016 1580
    ›    XXII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2016 836
    ›    XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2016 767
    ›    XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 18 października 2016 358
    ›    XXV Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2016 1199
    ›    XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2016 432
    ›    XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 1192
    ›    XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 8 lutego 2017 r. 906
    ›    XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2017 r. 597
    ›    XXX Sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2017 r. 304
    ›    XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 maja 2017 r. 353
    ›    XXXIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 19 lipca 2017r. 431
    ›    XXXII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 26 czerwca 2017 r. 241
    ›    XXXIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 30 sierpnia 2017 r. 274
    ›    XXXV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 11 października 2017 r. 370
    ›    XXXVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 3 listopada 2017 r. 178
    ›    XXXVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 1 grudnia 2017 r. 283
    ›    XXXVIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 15 grudnia 2017 r. 181
    ›    XXXIX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 28 grudnia 2017 r. 289
    ›    XL Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 18 stycznia 2018 r. 233
    ›    XLI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 9 marca 2018 r. 291
    ›    XLII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 13 kwietnia 2018 r. 199
    ›    XLIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 maja 2018 r. 58
    ›    XLIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 czerwca 2018 r. 205
    ›    XLV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 27 lipca 2018 r. 384
    ›     XLVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 20 września 2018 r. 107
    ›    XLVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 16 października 2018 r. 111
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014 5480
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2010 r. 2062
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r. 3867
    ›    III Sesja Rady Gminy z dnia 22 lutego 2011 r. 2947
    ›    IV Sesja Rady Gminy z dnia 25 marca 2011 r. 4394
    ›    V Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2011 r. 2580
    ›    VI Sesja Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2011 r. 2942
    ›    VII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2011 r. 3291
    ›    VIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2011 r. 2544
    ›    IX Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r. 3364
    ›     X Sesja Rady Gminy z dnia 20 stycznia 2012 r. 1258
    ›    XI Sesja Rady Gminy z dnia 30 marca 2012 r. 2676
    ›    XII Sesja Rady Gminy z dnia 25 maja 2012 r. 4785
    ›    XIII Sesja Rady Gminy z dnia 15 czerwca 2012 r. 1368
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 10 sierpnia 2012 r. 1650
    ›    XV Sesja Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r. 1941
    ›    XVI Sesja Rady Gminy z dnia 23 października 2012 r. 1345
    ›    XVII Sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2012 r. 2941
    ›    XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. 2371
    ›    XIX Sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2013 r. 1295
    ›    XX Sesja Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r. 3768
    ›    XXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2013 r. 1864
    ›    XXII Sesja Rady Gminy z dnia 28 maja 2013 r. 1358
    ›    XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2013 r. 1435
    ›    XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 2 sierpnia 2013 r. 898
    ›    XXV Sesja Rady Gminy z dnia 17 września 2013 r. 1445
    ›    XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 8 października 2013 r. 2505
    ›    XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 13 listopada 2013 r. 2075
    ›    XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 25 listopada 2013 r. 573
    ›    XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. 1312
    ›    XXX Sesja Rady Gminy z dnia 10 stycznia 2014 r. 1886
    ›    XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 lutego 2014 r. 783
    ›    XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. 2364
    ›    XXXIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 maja 2014 r. 643
    ›    XXXIV Sesja Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2014 r. 2414
    ›     XXXV Sesja Rady Gminy z dnia 8 sierpnia 2014 r. 748
    ›     XXXVI Sesja Rady Gminy z dnia 30 września 2014 r. 1921
    ›     XXXVII Sesja Rady Gminy z dnia 24 października 2014 r. 1192
    ›    XXXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 listopada 2014 r. 601
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010 4282
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 24 listopada 2006 r. 2364
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 6 grudnia 2006 r. 5304
    ›    III Sesja Rada Gminy z dnia 28 grudnia 2006 r. 4326
    ›    IV sesja Rady Gminy z dnia 28 lutego 2007 r. 6438
    ›    V sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 4204
    ›    VI sesja Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2007 r. 5958
    ›    VII sesja Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 2007 r. 4478
    ›    VIII sesja Rady Gminy z dnia 28 września 2007 3821
    ›    IX sesja Rady Gminy z dnia 29 listopada 2007 4904
    ›    X sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007 r. 5609
    ›    XI sesja Rady Gminy z dnia 29 lutego 2008 r. 6635
    ›    XII sesja Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r. 4818
    ›    XIII sesja Rady Gminy z dnia 21 maja 2008 r 1404
    ›    XIV sesja Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2008 r 3223
    ›    XV sesja Rady Gminy z dnia 1 września 2008 r 2542
    ›    XVI sesja Rady Gminy z dnia 3 października 2008 r. 2515
    ›    XVII sesja Rady Gminy z dnia 24 października 2008 r. 1508
    ›    XVIII sesja Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2008 r. 6344
    ›    XIX sesja Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2008 r 5047
    ›    XX sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2009 r 5901
    ›    XXI sesja Rady Gminy z dnia 27 marca 2009 r 2102
    ›    XXII sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2009 r 3225
    ›    XXIII sesja Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2009 r 3121
    ›    XXIV sesja Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2009 r 3488
    ›    XXV sesja Rady Gminy z dnia 24 lipca 2009 r 1276
    ›    XXVI sesja Rady Gminy z dnia 25 września 2009 r 5163
    ›    XXVII sesja Rady Gminy z dnia 6 listopada 2009 r 5777
    ›    XXVIII sesja Rady Gminy z dnia 17 listopada 2009 r 1093
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2009 r 6277
    ›    XXX sesja Rady Gminy z dnia 16 marca 2010 r 6016
    ›    XXXI sesja Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2010 r 2167
    ›    XXXII sesja Rady Gminy z dnia 20 maja 2010 r 1522
    ›    XXXIII sesja Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2010 r 3168
    ›    XXXIV sesja Rady Gminy z dnia 17 września 2010 r 3664
    ›    XXXV sesja Rady Gminy z dnia 26 października 2010 r 3799
    ›    XXXVI sesja Rady Gminy z dnia 9 listopada 2010 r 1036
    ›    XXXIII sesja Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2006 r. 2506
    ›    XXXIV sesja Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r. 9740
    ›    XXXV sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2006 r. 1612
    ›    XXXII sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2005 r. 912
    ›    XXXI sesja Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2005 r. 1807
    ›    XXX sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r. 4156
    ›    XXXVI sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2006 r. 1759
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 4 listopada 2005 r. 928
    ›    XXVIII sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2005 r. 3847
    ›    IV sesja Rady Gminy z dnia 7 lutego 2003 r. 1452
    ›    XXVII sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2005 r. 3164
    ›    XII sesja Rady Gminy z dnia 4 lutego 2004 r. 1544
    ›    XXIII sesja Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2005 r. 4190
    ›    XXVI sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2005 r. 2192
    ›    XXV sesja Rady Gminy z dnia 24 marca 2005 r. 6053
    ›    XXIV sesja Rady Gminy z dnia 16 lutego 2005 r. 1837
    ›    XXXVIII sesja Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2006 3291
    ›    XXXIX sesja Rady Gminy z dnia 21 lipca 2006 3250
    ›     XL sesja Rady Gminy z dnia 29 września 2006 3096
    ›    XLI sesja Rady Gminy z dnia 20 października 2006 1378
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006 2188
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2002 r. 1686
     Uchwały Rady Gminy kadencji 1998-2002 1352
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015 54
   Rejestr Uchwał 6820
   Protokoły z Sesji Rady Gminy 16105
     2006 rok 682
     2005 rok 263
     2004 rok 213
     2003 rok 247
   Zarządzenia 8374
     2019 rok 124
     2018 rok 594
     2017 rok 1535
     2016 rok 3559
     2015 rok 8725
     2014 rok 4063
     2013 rok 6045
     2012 rok 6422
     2011 rok 4264
     2010 rok 9868
     2009 rok 4228
     2008 rok 3722
     2007 rok 1077
     2006 rok 30245
     2005 rok 1193
   Rejestr Zarządzeń 1675
     Rok 2012 1126
   Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 5051
     2005 rok 259
    ›    IV kwartał 218
     2005 rok 81
     2006 rok 965
    ›    Referat Podatków 463
    ›    Referat Budownictwa 643
     2005 rok 785
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi - ogłoszenia 79609
     Przetargi - rok 2019 1780
     Przetargi - rok 2018 15353
     Przetargi - rok 2017 13661
     Przetargi - rok 2016 26587
     Przetargi - rok 2015 34944
     Przetargi - rok 2014 28831
     Przetargi - rok 2013 25995
     Przetargi - rok 2012 16204
     Przetargi - rok 2011 28530
     Przetargi - rok 2010 21505
     Przetargi - rok 2009 76826
     Przetargi - rok 2008 28600
     Przetargi - rok 2007 49114
     Przetargi - rok 2006 24590
     Przetargi - rok 2005 1705
   Zamównia do 30 000 Euro 11510
     Rok 2019 1804
     Rok 2018 20648
     Rok 2017 17540
     Rok 2016 25981
     Rok 2015 30540
     Rok 2014 32750
   Plan Zamówień Publicznych 1226
     Rok 2019 99
     Rok 2018 473
     Rok 2017 571
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
   Placówki oświatowe 10519
     Publiczne Przedszkole w Starym Cykarzewie 1880
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1373
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1026
     Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Kiedrzyńskiej 1417
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1244
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1039
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1092
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 973
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1067
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1254
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1824
     Szkoła Podstawowa w Radostkowie 2218
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1549
     Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie 1981
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1476
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1049
     Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie 1572
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1613
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowisku 2372
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1684
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1232
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1062
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1836
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1052
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borownie 858
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 626
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mykanowie 1241
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 849
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubojnie 742
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 691
     Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie 744
    ›    Oświadczenia majątkowe dysrektora Zespołu Szkół 774
     Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie 786
    ›    Oświadczenia majątkowe dysrektora Zespołu Szkół 682
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6793
     STATUT 1483
     Regulamin organizacyjny 1892
     Oświadczenia majątkowe Kierownika GOPS 3299
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Kierownika GOPS 1869
   Straż Gminna - Zlikwidowana 2825
    ›    I przypadek 15931
    ›    II przypadek 18
     Oświadczenie majątkowe Komendanta Straży Gminnej 4552
INSTYTUCJE KULTURY
   Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 3363
     Statut GOKiS 1543
     Regulamin organizacyjny 1311
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GOKiS 2534
   Gminne Centrum Muzyki i Tańca 973
     Statut GCMiT 386
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GCMiT 747
   Rejestr Instytucji Kultury 256
INFORMACJA PUBLICZNA
   Dostęp do Informacji Publicznej 4086
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1257
     Petycje i odpowiedzi na petycje 288
    ›    Rok 2016 814
     Rejestr Petycji 222
     Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie petycji 221
   Wnioski o udzielenie informacji Publicznej 791
     Wnioski i Odpowiedzi 581
    ›    Rok 2017 1263
    ›    Rok 2018 560
     Rejestr Wniosków o udzielenie informacji publicznej 289
INNE
   Gospodarowanie odpadami komunalnymi 1414
   Redakcja Biuletynu 3457
     2005 rok 564
     2004 rok 203
     2003 rok 190
   Rejestry i ewidencje 7514