główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2264375
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ231879
Odwiedziny Poszczególnych Działów
URZĄD GMINY
   Strona główna 231879
   DANE PODSTAWOWE 22664
   Godziny urzędowania 12104
   Organizacja Urzędu 11867
     Schemat Organizacyjny 5926
     Struktura organizacyjna 9420
     Oswiadczenia majątkowe kierowników 4534
     Oświadczenia majatkowe pracowników upoważnionych do podpisywania decyzji 3102
   Załatwianie spraw 6302
     Usługa tłumaczenia migowego 1111
   Tablica ogłoszeń 91122
     Rok 2019 7985
     Rok 2018 14811
     Rok 2017 17088
     Rok 2016 25839
     Rok 2015 22162
     Rok 2014 24850
     Rok 2013 25932
     Rok 2012 22692
     Rok 2011 24757
     Rok 2010 22826
     Rok 2009 75242
     Rok 2008 18034
     Rok 2007 24193
   Ekoportal 2171
   Wybory 3860
     Wybory do Parlamantu Europejskiego 2019 319
     Wybory Samorządowe 2018 11521
     Wybory Parlamentarne 2015 912
     Referendum w sprawie JOW 573
     Wybory Prezydenckie 2015 1363
     Wybory do Parlamantu Europejskiego 2014 1732
     Wybory 2014 4413
     Wybory 2011 2986
   Emisja obligacji 2013 2966
   Emisja obligacji 2016 2417
   Emisja obligacji 2018 311
RODO
   Dokumenty ogólne 190
   Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 218
ORGANY
   Wójt 14280
     Zadania i kompetencje Wójta Gminy 3271
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy w kadencji 2018-2023 55
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy w kadencji 2014-2018 3160
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy w kadencji 2010-2014 3703
     Zadania i kompetencje Zastępcy Wójta Gminy 2165
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta Gminy 3484
   Sekretarz 6029
     Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy 3578
     Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy 2657
   Skarbnik 5982
     Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy 2903
     Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy 3887
   Rada Gminy 12109
     Transmisja obrad Rady Gminy 1665
     Interpelacje Radnych - kadencja 2018-2023 302
    ›    Interpelacje Radnego Marcina Barcisia 70
    ›     Interpelacje Radnego Jana Dendka 50
    ›     Interpelacje Radnego Włodzimierza Cichonia 53
    ›     Interpelacje Radnego Piotra Gonery 53
    ›     Interpelacje Radnego Marcina Jędrasiaka 37
    ›     Interpelacje Radnej Magdaleny Kierat 57
    ›     Interpelacje Radnego Artura Kotyni 35
    ›     Interpelacje Radnego Michała Kwapisza 85
    ›     Interpelacje Radnego Jarosława Migonia 59
    ›     Interpelacje Radnego Wojciecha Młynka 29
    ›     Interpelacje Radnej Doroty Nabiałczyk 22
    ›     Interpelacje Radnego Grzegorza Seweryna 30
    ›     Interpelacje Radnego Jacka Sówki 60
    ›     Interpelacje Radnego Grzegorza Stanka 40
    ›     Interpelacje Radnego Artura Wasila 66
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2018-2023 337
    ›    Cichoń Włodzimierz -Przewodniczący Rady Gminy 164
    ›    Jan Dendek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 81
    ›    Grzegorz Stanek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 73
    ›    Barciś Marcin - Radny 95
    ›    Gonera Piotr - Radny 97
    ›    Jędrasiak Marcin - Radny 45
    ›    Kierat Magdalena - Radna 74
    ›    Kotynia Artur - Radny 46
    ›    Kwapisz Michał - Radny 68
    ›    Migoń Jarosław - Radny 63
    ›    Młynek Wojciech - Radny 53
    ›    Nabiałczyk Dorota - Radna 73
    ›    Seweryn Grzegorz - Radny 47
    ›    Sówka Jacek - Radny 78
    ›     Wasil Artur - Radny 54
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2014-2018 3866
    ›    Cichoń Włodzimierz -Przewodniczący Rady Gminy 1340
    ›    Kalota Leszek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 736
    ›    Barciś Marcin - Radny 1006
    ›    Dendek Jan - Radny 653
    ›    Helm Stanisław - Radny 631
    ›    Jędrasiak Marcin - Radny 669
    ›    Kuban Magdalena - Radna 803
    ›    Powroźnik Marek - Radny 644
    ›    Rębiś Włodzimierz - Radny 780
    ›    Siwiak Agnieszka - Radna 888
    ›    Stanek Grzegorz - Radny 825
    ›    Staniec Tadeusz - Radny 606
    ›    Szulc Małgorzata - Radna 815
    ›    Tyfel Władysław - Radny 632
    ›    Wasil Artur - Radny 1349
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2010-2014 5076
    ›    Nabiałczyk Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy 1694
    ›    Stącel Julian - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 975
    ›    Bińczyk Marian - Radny 965
    ›    Cichoń Włodzimierz - Radny 1240
    ›    Gołębiowski Zdzisław - Radny 943
    ›    Hombek Józef - Radny 741
    ›    Kalota Leszek - Radny 850
    ›    Kuban Magdalena - Radna 1191
    ›    Makles Czesław - Radny 749
    ›    Mądry Jan - Radny 840
    ›    Nabiałczyk Jarosław - Radny 975
    ›    Pomada Dariusz - Radny 2428
    ›    Powroźnik Marek - Radny 940
    ›    Siwiak Agnieszka - Radna 1780
    ›    Tyfel Władysław - Radny 888
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2006-2010 2648
    ›    Artur Kotynia - Przewodniczący Rady Gminy 1163
    ›    Henryk Woźniak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 1010
    ›    Ryszard Adamus - Radny 801
    ›    Marian Bińczyk - Radny 874
    ›    Fryderyk Folcholc - Radny 1556
    ›    Zdzisław Gołębiowski - Radny 877
    ›    Józef Hombek - Radny 825
    ›    Tadeusz Kokot - Radny 820
    ›    Jarosław Nabiałczyk - Radny 1173
    ›    Krzysztof Nabiałczyk - Radny 1437
    ›    Jan Mądry - Radny 849
    ›    Grzegorz Mucha - Radny 948
    ›    Dariusz Pomada - Radny 994
    ›    Julian Stącel - Radny 864
    ›    Łukasz Szymonik - Radny 1076
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2002-2006 1835
    ›    Anna Gurtman - Przewodnicząca Rady Gminy 901
    ›    Anna Bawor - Radny 1050
    ›    Edward Ciesielski - Radny 867
    ›    Maria Głowienkowska - Radny 799
    ›    Zdzisław Gołębiowski - Radny 810
    ›    Józef Hombek - Radny 736
    ›    Artur Kotynia - Radny 1032
    ›    Jan Mądry - Radny 723
    ›    Jerzy Michalak - Radny 882
    ›    Krzysztof Nabiałczyk - Radny 899
    ›    Dariusz Pomada - Radny 1100
    ›    Paweł Rygał - Radny 766
    ›    Julian Stącel - Radny 955
    ›    Władysław Tyfel - Radny 850
    ›    Henryk Woźniak - Radny 825
   Komisje Rady 4811
     Komisja Rewizyjna 1978
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 811
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 898
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 944
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 648
     Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 1858
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 812
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 1002
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 844
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 533
     Komisja Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu 1925
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 904
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 1025
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 896
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 550
   Sołectwa 5635
     Wykaz sołectw i sołtysów 9266
     Statut Sołectwa 1508
PRAWO LOKALNE
   Statut 5381
   Regulamin 4593
   Strategia rozwoju 7928
   Programy Lokalne 3813
   Budżet 9145
     2019 rok 257
     2018 rok 574
      2017 rok 1468
     2016 rok 933
     2015 rok 925
     2014 rok 1699
     2013 rok 1339
     2012 rok 1544
     2011 rok 1803
     2010 rok 2663
     2009 rok 2736
     2008 rok 2855
     2007 rok 2551
     2006 rok 4730
     2005 rok 2123
     2004 rok 1961
     2003 rok 1888
     2002 rok 1990
   Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych 16
     Rok 2018 6
   Interpretacje indywidualne 721
   Uchwały 17156
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2018-2023 462
    ›    I Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 listopada 2018 r. 102
    ›    II Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 7 grudnia 2018 r. 285
    ›    III Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 grudnia 2018 r. 256
    ›    IV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 8 lutego 2019 r. 191
    ›    V Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 8 marca 2019 r. 169
    ›    VI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 9 kwietnia 2019 r. 94
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 5623
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2014 r. 836
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. 799
    ›    III Sesja Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2014 2866
    ›    IV Sesja Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2014 1026
    ›    V Sesja Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2015 1868
    ›    VI Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2015 1881
    ›    VII Sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2015 1824
    ›    VIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2015 857
    ›    IX Sesja Rady Gminy z dnia 22 maja 2015 1266
    ›    X Sesja Rady Gminy z dnia 16 czerwca 2015 1340
    ›    XI Sesja Rady Gminy z dnia 14 lipca 2015 929
    ›    XII Sesja Rady Gminy z dnia 8 września 2015 811
    ›    XIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 października 2015 745
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015 3335
    ›    XV Sesja Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2015 747
    ›    XVI Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 1304
    ›     XVII Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2016 1203
    ›    XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 marca 2016 553
    ›    XIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 kwietnia 2016 403
    ›    XX Sesja Rady Gminy z dnia 10 maja 2016 907
    ›    XXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2016 1609
    ›    XXII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2016 851
    ›    XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2016 796
    ›    XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 18 października 2016 365
    ›    XXV Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2016 1230
    ›    XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2016 441
    ›    XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 1215
    ›    XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 8 lutego 2017 r. 928
    ›    XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2017 r. 632
    ›    XXX Sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2017 r. 312
    ›    XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 maja 2017 r. 379
    ›    XXXIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 19 lipca 2017r. 464
    ›    XXXII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 26 czerwca 2017 r. 259
    ›    XXXIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 30 sierpnia 2017 r. 296
    ›    XXXV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 11 października 2017 r. 408
    ›    XXXVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 3 listopada 2017 r. 189
    ›    XXXVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 1 grudnia 2017 r. 319
    ›    XXXVIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 15 grudnia 2017 r. 197
    ›    XXXIX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 28 grudnia 2017 r. 319
    ›    XL Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 18 stycznia 2018 r. 263
    ›    XLI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 9 marca 2018 r. 341
    ›    XLII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 13 kwietnia 2018 r. 225
    ›    XLIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 maja 2018 r. 68
    ›    XLIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 czerwca 2018 r. 235
    ›    XLV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 27 lipca 2018 r. 420
    ›     XLVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 20 września 2018 r. 141
    ›    XLVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 16 października 2018 r. 159
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014 5499
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2010 r. 2075
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r. 3885
    ›    III Sesja Rady Gminy z dnia 22 lutego 2011 r. 2961
    ›    IV Sesja Rady Gminy z dnia 25 marca 2011 r. 4424
    ›    V Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2011 r. 2594
    ›    VI Sesja Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2011 r. 2958
    ›    VII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2011 r. 3313
    ›    VIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2011 r. 2561
    ›    IX Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r. 3385
    ›     X Sesja Rady Gminy z dnia 20 stycznia 2012 r. 1265
    ›    XI Sesja Rady Gminy z dnia 30 marca 2012 r. 2698
    ›    XII Sesja Rady Gminy z dnia 25 maja 2012 r. 4811
    ›    XIII Sesja Rady Gminy z dnia 15 czerwca 2012 r. 1373
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 10 sierpnia 2012 r. 1664
    ›    XV Sesja Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r. 1955
    ›    XVI Sesja Rady Gminy z dnia 23 października 2012 r. 1360
    ›    XVII Sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2012 r. 2970
    ›    XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. 2385
    ›    XIX Sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2013 r. 1308
    ›    XX Sesja Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r. 3795
    ›    XXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2013 r. 1879
    ›    XXII Sesja Rady Gminy z dnia 28 maja 2013 r. 1371
    ›    XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2013 r. 1452
    ›    XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 2 sierpnia 2013 r. 903
    ›    XXV Sesja Rady Gminy z dnia 17 września 2013 r. 1459
    ›    XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 8 października 2013 r. 2522
    ›    XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 13 listopada 2013 r. 2095
    ›    XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 25 listopada 2013 r. 579
    ›    XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. 1325
    ›    XXX Sesja Rady Gminy z dnia 10 stycznia 2014 r. 1895
    ›    XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 lutego 2014 r. 790
    ›    XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. 2387
    ›    XXXIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 maja 2014 r. 648
    ›    XXXIV Sesja Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2014 r. 2433
    ›     XXXV Sesja Rady Gminy z dnia 8 sierpnia 2014 r. 753
    ›     XXXVI Sesja Rady Gminy z dnia 30 września 2014 r. 1941
    ›     XXXVII Sesja Rady Gminy z dnia 24 października 2014 r. 1207
    ›    XXXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 listopada 2014 r. 608
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010 4302
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 24 listopada 2006 r. 2370
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 6 grudnia 2006 r. 5322
    ›    III Sesja Rada Gminy z dnia 28 grudnia 2006 r. 4339
    ›    IV sesja Rady Gminy z dnia 28 lutego 2007 r. 6460
    ›    V sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 4223
    ›    VI sesja Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2007 r. 5976
    ›    VII sesja Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 2007 r. 4496
    ›    VIII sesja Rady Gminy z dnia 28 września 2007 3837
    ›    IX sesja Rady Gminy z dnia 29 listopada 2007 4926
    ›    X sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007 r. 5627
    ›    XI sesja Rady Gminy z dnia 29 lutego 2008 r. 6657
    ›    XII sesja Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r. 4838
    ›    XIII sesja Rady Gminy z dnia 21 maja 2008 r 1411
    ›    XIV sesja Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2008 r 3249
    ›    XV sesja Rady Gminy z dnia 1 września 2008 r 2555
    ›    XVI sesja Rady Gminy z dnia 3 października 2008 r. 2529
    ›    XVII sesja Rady Gminy z dnia 24 października 2008 r. 1515
    ›    XVIII sesja Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2008 r. 6381
    ›    XIX sesja Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2008 r 5063
    ›    XX sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2009 r 5928
    ›    XXI sesja Rady Gminy z dnia 27 marca 2009 r 2106
    ›    XXII sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2009 r 3242
    ›    XXIII sesja Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2009 r 3134
    ›    XXIV sesja Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2009 r 3500
    ›    XXV sesja Rady Gminy z dnia 24 lipca 2009 r 1281
    ›    XXVI sesja Rady Gminy z dnia 25 września 2009 r 5183
    ›    XXVII sesja Rady Gminy z dnia 6 listopada 2009 r 5810
    ›    XXVIII sesja Rady Gminy z dnia 17 listopada 2009 r 1099
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2009 r 6324
    ›    XXX sesja Rady Gminy z dnia 16 marca 2010 r 6053
    ›    XXXI sesja Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2010 r 2181
    ›    XXXII sesja Rady Gminy z dnia 20 maja 2010 r 1529
    ›    XXXIII sesja Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2010 r 3186
    ›    XXXIV sesja Rady Gminy z dnia 17 września 2010 r 3684
    ›    XXXV sesja Rady Gminy z dnia 26 października 2010 r 3817
    ›    XXXVI sesja Rady Gminy z dnia 9 listopada 2010 r 1045
    ›    XXXIII sesja Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2006 r. 2512
    ›    XXXIV sesja Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r. 9837
    ›    XXXV sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2006 r. 1624
    ›    XXXII sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2005 r. 919
    ›    XXXI sesja Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2005 r. 1813
    ›    XXX sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r. 4240
    ›    XXXVI sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2006 r. 1763
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 4 listopada 2005 r. 933
    ›    XXVIII sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2005 r. 3862
    ›    IV sesja Rady Gminy z dnia 7 lutego 2003 r. 1459
    ›    XXVII sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2005 r. 3178
    ›    XII sesja Rady Gminy z dnia 4 lutego 2004 r. 1553
    ›    XXIII sesja Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2005 r. 4202
    ›    XXVI sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2005 r. 2199
    ›    XXV sesja Rady Gminy z dnia 24 marca 2005 r. 6070
    ›    XXIV sesja Rady Gminy z dnia 16 lutego 2005 r. 1846
    ›    XXXVIII sesja Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2006 3304
    ›    XXXIX sesja Rady Gminy z dnia 21 lipca 2006 3264
    ›     XL sesja Rady Gminy z dnia 29 września 2006 3112
    ›    XLI sesja Rady Gminy z dnia 20 października 2006 1387
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006 2197
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2002 r. 1695
     Uchwały Rady Gminy kadencji 1998-2002 1357
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015 60
   Rejestr Uchwał 6911
   Protokoły z Sesji Rady Gminy 16516
     2006 rok 686
     2005 rok 267
     2004 rok 217
     2003 rok 250
   Zarządzenia 8506
     2019 rok 267
     2018 rok 662
     2017 rok 1556
     2016 rok 3593
     2015 rok 8921
     2014 rok 4087
     2013 rok 6069
     2012 rok 6447
     2011 rok 4278
     2010 rok 9889
     2009 rok 4239
     2008 rok 3731
     2007 rok 1082
     2006 rok 30273
     2005 rok 1203
   Rejestr Zarządzeń 1701
     Rok 2012 1135
   Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 5097
     2005 rok 263
    ›    IV kwartał 224
     2005 rok 84
     2006 rok 969
    ›    Referat Podatków 469
    ›    Referat Budownictwa 651
     2005 rok 787
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi - ogłoszenia 80896
     Przetargi - rok 2019 5043
     Przetargi - rok 2018 16628
     Przetargi - rok 2017 13769
     Przetargi - rok 2016 26792
     Przetargi - rok 2015 35793
     Przetargi - rok 2014 28918
     Przetargi - rok 2013 26091
     Przetargi - rok 2012 16245
     Przetargi - rok 2011 28566
     Przetargi - rok 2010 21566
     Przetargi - rok 2009 77503
     Przetargi - rok 2008 28640
     Przetargi - rok 2007 49163
     Przetargi - rok 2006 24626
     Przetargi - rok 2005 1714
   Zamównia do 30 000 Euro 11919
     Rok 2019 6588
     Rok 2018 22427
     Rok 2017 17663
     Rok 2016 26121
     Rok 2015 31196
     Rok 2014 33567
   Plan Zamówień Publicznych 1306
     Rok 2019 185
     Rok 2018 482
     Rok 2017 577
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
   Placówki oświatowe 10699
     Publiczne Przedszkole w Starym Cykarzewie 1915
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1402
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1031
     Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Kiedrzyńskiej 1447
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1259
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1048
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1097
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 978
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1074
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1261
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1839
     Szkoła Podstawowa w Radostkowie 2257
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1587
     Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie 2002
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1505
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1055
     Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie 1601
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1653
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowisku 2426
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1733
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1238
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1070
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1843
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1057
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borownie 907
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 661
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mykanowie 1289
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 907
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubojnie 777
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 734
     Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie 767
    ›    Oświadczenia majątkowe dysrektora Zespołu Szkół 808
     Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie 820
    ›    Oświadczenia majątkowe dysrektora Zespołu Szkół 717
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6933
     STATUT 1498
     Regulamin organizacyjny 1911
     Oświadczenia majątkowe Kierownika GOPS 3381
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Kierownika GOPS 1904
   Straż Gminna - Zlikwidowana 2879
    ›    I przypadek 15938
    ›    II przypadek 24
     Oświadczenie majątkowe Komendanta Straży Gminnej 4569
INSTYTUCJE KULTURY
   Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 3407
     Statut GOKiS 1559
     Regulamin organizacyjny 1321
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GOKiS 2578
   Gminne Centrum Muzyki i Tańca 1019
     Statut GCMiT 399
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GCMiT 793
   Rejestr Instytucji Kultury 284
INFORMACJA PUBLICZNA
   Dostęp do Informacji Publicznej 4147
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1271
     Petycje i odpowiedzi na petycje 291
    ›    Rok 2016 829
     Rejestr Petycji 227
     Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie petycji 228
   Wnioski o udzielenie informacji Publicznej 835
     Wnioski i Odpowiedzi 656
    ›    Rok 2017 1346
    ›    Rok 2018 600
     Rejestr Wniosków o udzielenie informacji publicznej 304
INNE
   Gospodarowanie odpadami komunalnymi 1880
   Redakcja Biuletynu 3475
     2005 rok 566
     2004 rok 206
     2003 rok 194
   Rejestry i ewidencje 7649