główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2341573
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ242369
Odwiedziny Poszczególnych Działów
URZĄD GMINY
   Strona główna 242369
   DANE PODSTAWOWE 23463
   Godziny urzędowania 12702
   Organizacja Urzędu 12496
     Schemat Organizacyjny 6215
     Struktura organizacyjna 9881
     Oswiadczenia majątkowe kierowników 4924
     Oświadczenia majatkowe pracowników upoważnionych do podpisywania decyzji 3353
   Załatwianie spraw 6835
     Usługa tłumaczenia migowego 1141
   Tablica ogłoszeń 96238
     Rok 2019 17602
     Rok 2018 15465
     Rok 2017 17437
     Rok 2016 26070
     Rok 2015 22633
     Rok 2014 25002
     Rok 2013 26024
     Rok 2012 22925
     Rok 2011 24851
     Rok 2010 22959
     Rok 2009 76370
     Rok 2008 18076
     Rok 2007 24263
   Ekoportal 2274
   Wybory 4184
     Wybory Parlamentarne 2019 266
     Wybory do Izb Rolniczych 2019 33
     Wybory do Parlamantu Europejskiego 2019 483
     Wybory Samorządowe 2018 11752
     Wybory Parlamentarne 2015 925
     Referendum w sprawie JOW 579
     Wybory Prezydenckie 2015 1374
     Wybory do Parlamantu Europejskiego 2014 1739
     Wybory 2014 4438
     Wybory 2011 2996
   Emisja obligacji 2013 2999
   Emisja obligacji 2016 2455
   Emisja obligacji 2018 377
RODO
   Dokumenty ogólne 231
   Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 268
ORGANY
   Wójt 14463
     Zadania i kompetencje Wójta Gminy 3309
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy w kadencji 2018-2023 152
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy w kadencji 2014-2018 3275
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy w kadencji 2010-2014 3727
     Zadania i kompetencje Zastępcy Wójta Gminy 2195
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta Gminy 3493
   Sekretarz 6145
     Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy 3653
     Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy 2682
   Skarbnik 6080
     Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy 2961
     Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy 3977
   Rada Gminy 12412
     Transmisja obrad Rady Gminy 1754
     Interpelacje Radnych - kadencja 2018-2023 432
    ›    Interpelacje Radnego Marcina Barcisia 112
    ›     Interpelacje Radnego Jana Dendka 93
    ›     Interpelacje Radnego Włodzimierza Cichonia 95
    ›     Interpelacje Radnego Piotra Gonery 93
    ›     Interpelacje Radnego Marcina Jędrasiaka 73
    ›     Interpelacje Radnej Magdaleny Kierat 86
    ›     Interpelacje Radnego Artura Kotyni 63
    ›     Interpelacje Radnego Michała Kwapisza 116
    ›     Interpelacje Radnego Jarosława Migonia 118
    ›     Interpelacje Radnego Wojciecha Młynka 52
    ›     Interpelacje Radnej Doroty Nabiałczyk 58
    ›     Interpelacje Radnego Grzegorza Seweryna 54
    ›     Interpelacje Radnego Jacka Sówki 98
    ›     Interpelacje Radnego Grzegorza Stanka 74
    ›     Interpelacje Radnego Artura Wasila 135
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2018-2023 527
    ›    Cichoń Włodzimierz -Przewodniczący Rady Gminy 208
    ›    Jan Dendek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 107
    ›    Grzegorz Stanek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 112
    ›    Barciś Marcin - Radny 137
    ›    Gonera Piotr - Radny 141
    ›    Jędrasiak Marcin - Radny 70
    ›    Kierat Magdalena - Radna 103
    ›    Kotynia Artur - Radny 75
    ›    Kwapisz Michał - Radny 96
    ›    Migoń Jarosław - Radny 91
    ›    Młynek Wojciech - Radny 81
    ›    Nabiałczyk Dorota - Radna 108
    ›    Seweryn Grzegorz - Radny 82
    ›    Sówka Jacek - Radny 113
    ›     Wasil Artur - Radny 78
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2014-2018 3955
    ›    Cichoń Włodzimierz -Przewodniczący Rady Gminy 1405
    ›    Kalota Leszek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 755
    ›    Barciś Marcin - Radny 1081
    ›    Dendek Jan - Radny 672
    ›    Helm Stanisław - Radny 642
    ›    Jędrasiak Marcin - Radny 694
    ›    Kuban Magdalena - Radna 834
    ›    Powroźnik Marek - Radny 662
    ›    Rębiś Włodzimierz - Radny 798
    ›    Siwiak Agnieszka - Radna 913
    ›    Stanek Grzegorz - Radny 862
    ›    Staniec Tadeusz - Radny 639
    ›    Szulc Małgorzata - Radna 833
    ›    Tyfel Władysław - Radny 647
    ›    Wasil Artur - Radny 1400
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2010-2014 5144
    ›    Nabiałczyk Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy 1711
    ›    Stącel Julian - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 986
    ›    Bińczyk Marian - Radny 985
    ›    Cichoń Włodzimierz - Radny 1265
    ›    Gołębiowski Zdzisław - Radny 957
    ›    Hombek Józef - Radny 753
    ›    Kalota Leszek - Radny 861
    ›    Kuban Magdalena - Radna 1205
    ›    Makles Czesław - Radny 765
    ›    Mądry Jan - Radny 855
    ›    Nabiałczyk Jarosław - Radny 996
    ›    Pomada Dariusz - Radny 2490
    ›    Powroźnik Marek - Radny 956
    ›    Siwiak Agnieszka - Radna 1814
    ›    Tyfel Władysław - Radny 901
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2006-2010 2664
    ›    Artur Kotynia - Przewodniczący Rady Gminy 1176
    ›    Henryk Woźniak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 1021
    ›    Ryszard Adamus - Radny 808
    ›    Marian Bińczyk - Radny 884
    ›    Fryderyk Folcholc - Radny 1576
    ›    Zdzisław Gołębiowski - Radny 888
    ›    Józef Hombek - Radny 833
    ›    Tadeusz Kokot - Radny 831
    ›    Jarosław Nabiałczyk - Radny 1192
    ›    Krzysztof Nabiałczyk - Radny 1454
    ›    Jan Mądry - Radny 857
    ›    Grzegorz Mucha - Radny 961
    ›    Dariusz Pomada - Radny 1005
    ›    Julian Stącel - Radny 875
    ›    Łukasz Szymonik - Radny 1088
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2002-2006 1854
    ›    Anna Gurtman - Przewodnicząca Rady Gminy 908
    ›    Anna Bawor - Radny 1060
    ›    Edward Ciesielski - Radny 881
    ›    Maria Głowienkowska - Radny 807
    ›    Zdzisław Gołębiowski - Radny 819
    ›    Józef Hombek - Radny 744
    ›    Artur Kotynia - Radny 1057
    ›    Jan Mądry - Radny 738
    ›    Jerzy Michalak - Radny 901
    ›    Krzysztof Nabiałczyk - Radny 910
    ›    Dariusz Pomada - Radny 1138
    ›    Paweł Rygał - Radny 774
    ›    Julian Stącel - Radny 964
    ›    Władysław Tyfel - Radny 859
    ›    Henryk Woźniak - Radny 835
   Komisje Rady 4876
     Komisja Rewizyjna 1999
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 817
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 905
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 951
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 673
     Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 1888
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 821
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 1009
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 852
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 557
     Komisja Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu 1957
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 911
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 1032
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 904
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 571
   Sołectwa 5762
     Wykaz sołectw i sołtysów 9897
     Statut Sołectwa 1677
PRAWO LOKALNE
   Statut 5452
   Regulamin 4634
   Strategia rozwoju 8007
   Programy Lokalne 3925
   Raport o Stanie Gminy 142
   Budżet 9319
     2019 rok 467
     2018 rok 668
      2017 rok 1559
     2016 rok 981
     2015 rok 997
     2014 rok 1725
     2013 rok 1352
     2012 rok 1558
     2011 rok 1818
     2010 rok 2668
     2009 rok 2751
     2008 rok 2859
     2007 rok 2560
     2006 rok 4755
     2005 rok 2126
     2004 rok 1970
     2003 rok 1893
     2002 rok 2001
   Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych 90
     Rok 2018 47
   Interpretacje indywidualne 768
   Uchwały 17575
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2018-2023 792
    ›    I Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 listopada 2018 r. 129
    ›    II Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 7 grudnia 2018 r. 345
    ›    III Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 grudnia 2018 r. 304
    ›    IV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 8 lutego 2019 r. 256
    ›    V Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 8 marca 2019 r. 216
    ›    VI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 9 kwietnia 2019 r. 196
    ›    VII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 24 maja 2019 r. 16
    ›    VIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 25 czerwca 2019 r. 165
    ›    IX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 23 lipca 2019 r. 49
    ›    X Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 2 sierpnia 2019 r. 68
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 5693
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2014 r. 851
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. 808
    ›    III Sesja Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2014 2902
    ›    IV Sesja Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2014 1041
    ›    V Sesja Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2015 1888
    ›    VI Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2015 1910
    ›    VII Sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2015 1846
    ›    VIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2015 871
    ›    IX Sesja Rady Gminy z dnia 22 maja 2015 1292
    ›    X Sesja Rady Gminy z dnia 16 czerwca 2015 1360
    ›    XI Sesja Rady Gminy z dnia 14 lipca 2015 949
    ›    XII Sesja Rady Gminy z dnia 8 września 2015 818
    ›    XIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 października 2015 762
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015 3444
    ›    XV Sesja Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2015 761
    ›    XVI Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 1325
    ›     XVII Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2016 1224
    ›    XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 marca 2016 562
    ›    XIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 kwietnia 2016 417
    ›    XX Sesja Rady Gminy z dnia 10 maja 2016 938
    ›    XXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2016 1659
    ›    XXII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2016 882
    ›    XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2016 825
    ›    XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 18 października 2016 371
    ›    XXV Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2016 1295
    ›    XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2016 457
    ›    XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 1260
    ›    XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 8 lutego 2017 r. 971
    ›    XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2017 r. 689
    ›    XXX Sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2017 r. 330
    ›    XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 maja 2017 r. 411
    ›    XXXIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 19 lipca 2017r. 497
    ›    XXXII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 26 czerwca 2017 r. 279
    ›    XXXIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 30 sierpnia 2017 r. 347
    ›    XXXV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 11 października 2017 r. 443
    ›    XXXVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 3 listopada 2017 r. 218
    ›    XXXVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 1 grudnia 2017 r. 352
    ›    XXXVIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 15 grudnia 2017 r. 209
    ›    XXXIX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 28 grudnia 2017 r. 345
    ›    XL Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 18 stycznia 2018 r. 314
    ›    XLI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 9 marca 2018 r. 397
    ›    XLII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 13 kwietnia 2018 r. 265
    ›    XLIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 maja 2018 r. 82
    ›    XLIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 czerwca 2018 r. 283
    ›    XLV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 27 lipca 2018 r. 473
    ›     XLVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 20 września 2018 r. 175
    ›    XLVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 16 października 2018 r. 187
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014 5539
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2010 r. 2098
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r. 3913
    ›    III Sesja Rady Gminy z dnia 22 lutego 2011 r. 2981
    ›    IV Sesja Rady Gminy z dnia 25 marca 2011 r. 4467
    ›    V Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2011 r. 2622
    ›    VI Sesja Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2011 r. 2981
    ›    VII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2011 r. 3359
    ›    VIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2011 r. 2587
    ›    IX Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r. 3411
    ›     X Sesja Rady Gminy z dnia 20 stycznia 2012 r. 1273
    ›    XI Sesja Rady Gminy z dnia 30 marca 2012 r. 2781
    ›    XII Sesja Rady Gminy z dnia 25 maja 2012 r. 4849
    ›    XIII Sesja Rady Gminy z dnia 15 czerwca 2012 r. 1382
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 10 sierpnia 2012 r. 1686
    ›    XV Sesja Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r. 1979
    ›    XVI Sesja Rady Gminy z dnia 23 października 2012 r. 1386
    ›    XVII Sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2012 r. 3014
    ›    XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. 2409
    ›    XIX Sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2013 r. 1329
    ›    XX Sesja Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r. 3845
    ›    XXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2013 r. 1899
    ›    XXII Sesja Rady Gminy z dnia 28 maja 2013 r. 1391
    ›    XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2013 r. 1477
    ›    XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 2 sierpnia 2013 r. 913
    ›    XXV Sesja Rady Gminy z dnia 17 września 2013 r. 1487
    ›    XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 8 października 2013 r. 2550
    ›    XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 13 listopada 2013 r. 2128
    ›    XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 25 listopada 2013 r. 591
    ›    XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. 1345
    ›    XXX Sesja Rady Gminy z dnia 10 stycznia 2014 r. 1919
    ›    XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 lutego 2014 r. 810
    ›    XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. 2429
    ›    XXXIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 maja 2014 r. 663
    ›    XXXIV Sesja Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2014 r. 2463
    ›     XXXV Sesja Rady Gminy z dnia 8 sierpnia 2014 r. 764
    ›     XXXVI Sesja Rady Gminy z dnia 30 września 2014 r. 1983
    ›     XXXVII Sesja Rady Gminy z dnia 24 października 2014 r. 1230
    ›    XXXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 listopada 2014 r. 620
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010 4318
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 24 listopada 2006 r. 2379
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 6 grudnia 2006 r. 5349
    ›    III Sesja Rada Gminy z dnia 28 grudnia 2006 r. 4360
    ›    IV sesja Rady Gminy z dnia 28 lutego 2007 r. 6496
    ›    V sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 4246
    ›    VI sesja Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2007 r. 6001
    ›    VII sesja Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 2007 r. 4525
    ›    VIII sesja Rady Gminy z dnia 28 września 2007 3863
    ›    IX sesja Rady Gminy z dnia 29 listopada 2007 4952
    ›    X sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007 r. 5656
    ›    XI sesja Rady Gminy z dnia 29 lutego 2008 r. 6691
    ›    XII sesja Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r. 4864
    ›    XIII sesja Rady Gminy z dnia 21 maja 2008 r 1419
    ›    XIV sesja Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2008 r 3281
    ›    XV sesja Rady Gminy z dnia 1 września 2008 r 2577
    ›    XVI sesja Rady Gminy z dnia 3 października 2008 r. 2551
    ›    XVII sesja Rady Gminy z dnia 24 października 2008 r. 1523
    ›    XVIII sesja Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2008 r. 6441
    ›    XIX sesja Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2008 r 5091
    ›    XX sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2009 r 5980
    ›    XXI sesja Rady Gminy z dnia 27 marca 2009 r 2112
    ›    XXII sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2009 r 3283
    ›    XXIII sesja Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2009 r 3156
    ›    XXIV sesja Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2009 r 3520
    ›    XXV sesja Rady Gminy z dnia 24 lipca 2009 r 1292
    ›    XXVI sesja Rady Gminy z dnia 25 września 2009 r 5213
    ›    XXVII sesja Rady Gminy z dnia 6 listopada 2009 r 5845
    ›    XXVIII sesja Rady Gminy z dnia 17 listopada 2009 r 1109
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2009 r 6366
    ›    XXX sesja Rady Gminy z dnia 16 marca 2010 r 6093
    ›    XXXI sesja Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2010 r 2202
    ›    XXXII sesja Rady Gminy z dnia 20 maja 2010 r 1541
    ›    XXXIII sesja Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2010 r 3217
    ›    XXXIV sesja Rady Gminy z dnia 17 września 2010 r 3726
    ›    XXXV sesja Rady Gminy z dnia 26 października 2010 r 3848
    ›    XXXVI sesja Rady Gminy z dnia 9 listopada 2010 r 1055
    ›    XXXIII sesja Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2006 r. 2521
    ›    XXXIV sesja Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r. 10026
    ›    XXXV sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2006 r. 1651
    ›    XXXII sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2005 r. 926
    ›    XXXI sesja Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2005 r. 1822
    ›    XXX sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r. 4267
    ›    XXXVI sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2006 r. 1778
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 4 listopada 2005 r. 940
    ›    XXVIII sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2005 r. 3884
    ›    IV sesja Rady Gminy z dnia 7 lutego 2003 r. 1475
    ›    XXVII sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2005 r. 3198
    ›    XII sesja Rady Gminy z dnia 4 lutego 2004 r. 1569
    ›    XXIII sesja Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2005 r. 4230
    ›    XXVI sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2005 r. 2208
    ›    XXV sesja Rady Gminy z dnia 24 marca 2005 r. 6099
    ›    XXIV sesja Rady Gminy z dnia 16 lutego 2005 r. 1861
    ›    XXXVIII sesja Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2006 3330
    ›    XXXIX sesja Rady Gminy z dnia 21 lipca 2006 3288
    ›     XL sesja Rady Gminy z dnia 29 września 2006 3134
    ›    XLI sesja Rady Gminy z dnia 20 października 2006 1409
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006 2224
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2002 r. 1706
     Uchwały Rady Gminy kadencji 1998-2002 1370
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015 66
   Rejestr Uchwał 7018
   Protokoły z Sesji Rady Gminy 18190
     2006 rok 692
     2005 rok 273
     2004 rok 221
     2003 rok 255
   Zarządzenia 8637
     2019 rok 412
     2018 rok 730
     2017 rok 1577
     2016 rok 3624
     2015 rok 9303
     2014 rok 4116
     2013 rok 6094
     2012 rok 6476
     2011 rok 4304
     2010 rok 9920
     2009 rok 4251
     2008 rok 3749
     2007 rok 1088
     2006 rok 30328
     2005 rok 1207
   Rejestr Zarządzeń 1739
     Rok 2012 1152
   Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 5164
     2005 rok 268
    ›    IV kwartał 233
     2005 rok 89
     2006 rok 974
    ›    Referat Podatków 477
    ›    Referat Budownictwa 658
     2005 rok 791
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi - ogłoszenia 82492
     Przetargi - rok 2019 10382
     Przetargi - rok 2018 17983
     Przetargi - rok 2017 13927
     Przetargi - rok 2016 26974
     Przetargi - rok 2015 37311
     Przetargi - rok 2014 29032
     Przetargi - rok 2013 26223
     Przetargi - rok 2012 16314
     Przetargi - rok 2011 28641
     Przetargi - rok 2010 21678
     Przetargi - rok 2009 78726
     Przetargi - rok 2008 28732
     Przetargi - rok 2007 49250
     Przetargi - rok 2006 24745
     Przetargi - rok 2005 1730
   Zamównia do 30 000 Euro 12374
     Rok 2019 13291
     Rok 2018 23802
     Rok 2017 17860
     Rok 2016 26164
     Rok 2015 32320
     Rok 2014 35030
   Plan Zamówień Publicznych 1442
     Rok 2019 359
     Rok 2018 504
     Rok 2017 585
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
   Placówki oświatowe 10935
     Publiczne Przedszkole w Starym Cykarzewie 1940
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1425
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1040
     Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Kiedrzyńskiej 1493
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1277
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1059
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1105
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 987
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1082
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1270
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1858
     Szkoła Podstawowa w Radostkowie 2329
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1622
     Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie 2033
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1551
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1065
     Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie 1629
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1699
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowisku 2505
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1788
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1246
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1081
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1851
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1064
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borownie 1022
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 744
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mykanowie 1335
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 973
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubojnie 812
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 801
     Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie 798
    ›    Oświadczenia majątkowe dysrektora Zespołu Szkół 855
     Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie 847
    ›    Oświadczenia majątkowe dysrektora Zespołu Szkół 765
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7204
     STATUT 1538
     Regulamin organizacyjny 1935
     Oświadczenia majątkowe Kierownika GOPS 3520
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Kierownika GOPS 1975
   Straż Gminna - Zlikwidowana 3012
    ›    I przypadek 15955
    ›    II przypadek 32
     Oświadczenie majątkowe Komendanta Straży Gminnej 4589
INSTYTUCJE KULTURY
   Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 3510
     Statut GOKiS 1612
     Regulamin organizacyjny 1343
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GOKiS 2712
   Gminne Centrum Muzyki i Tańca 1079
     Statut GCMiT 445
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GCMiT 855
   Rejestr Instytucji Kultury 340
INFORMACJA PUBLICZNA
   Dostęp do Informacji Publicznej 4247
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1297
     Petycje i odpowiedzi na petycje 298
    ›    Rok 2016 851
     Rejestr Petycji 232
     Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie petycji 243
   Wnioski o udzielenie informacji Publicznej 921
     Wnioski i Odpowiedzi 739
    ›    Rok 2017 1467
    ›    Rok 2018 667
     Rejestr Wniosków o udzielenie informacji publicznej 321
INNE
   Gospodarowanie odpadami komunalnymi 2222
   Redakcja Biuletynu 3503
     2005 rok 571
     2004 rok 211
     2003 rok 197
   Rejestry i ewidencje 7839