główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2450214
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ253824
Odwiedziny Poszczególnych Działów
URZĄD GMINY
   Strona główna 253824
   DANE PODSTAWOWE 24458
   Godziny urzędowania 13344
   Organizacja Urzędu 13163
     Schemat Organizacyjny 6525
     Struktura organizacyjna 10429
     Oswiadczenia majątkowe kierowników 5278
     Oświadczenia majatkowe pracowników upoważnionych do podpisywania decyzji 3552
   Załatwianie spraw 7395
     Usługa tłumaczenia migowego 1197
   Tablica ogłoszeń 101047
     Rok 2020 1862
     Rok 2019 26084
     Rok 2018 16251
     Rok 2017 17874
     Rok 2016 26476
     Rok 2015 23332
     Rok 2014 25337
     Rok 2013 26303
     Rok 2012 23181
     Rok 2011 25077
     Rok 2010 23231
     Rok 2009 77768
     Rok 2008 18285
     Rok 2007 24618
   Ekoportal 2423
   Wybory 4552
     Wybory Parlamentarne 2019 932
     Wybory do Izb Rolniczych 2019 83
     Wybory do Parlamantu Europejskiego 2019 578
     Wybory Samorządowe 2018 12003
     Wybory Parlamentarne 2015 952
     Referendum w sprawie JOW 614
     Wybory Prezydenckie 2015 1428
     Wybory do Parlamantu Europejskiego 2014 1769
     Wybory 2014 4478
     Wybory 2011 3026
   Emisja obligacji 2013 3084
   Emisja obligacji 2016 2606
   Emisja obligacji 2018 489
RODO
   Dokumenty ogólne 310
   Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 352
ORGANY
   Wójt 14662
     Zadania i kompetencje Wójta Gminy 3366
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy w kadencji 2018-2023 259
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy w kadencji 2014-2018 3426
     Zadania i kompetencje Zastępcy Wójta Gminy 2258
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta Gminy 3527
   Sekretarz 6290
     Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy 3768
     Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy 2720
   Skarbnik 6184
     Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy 3019
     Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy 4094
   Rada Gminy 12893
     Transmisja obrad Rady Gminy 2034
     Interpelacje Radnych - kadencja 2018-2023 687
    ›    Interpelacje Radnego Marcina Barcisia 210
    ›     Interpelacje Radnego Jana Dendka 260
    ›     Interpelacje Radnego Włodzimierza Cichonia 182
    ›     Interpelacje Radnego Piotra Gonery 190
    ›     Interpelacje Radnego Marcina Jędrasiaka 136
    ›     Interpelacje Radnej Magdaleny Kierat 172
    ›     Interpelacje Radnego Artura Kotyni 147
    ›     Interpelacje Radnego Michała Kwapisza 204
    ›     Interpelacje Radnego Jarosława Migonia 334
    ›     Interpelacje Radnego Wojciecha Młynka 121
    ›     Interpelacje Radnej Doroty Nabiałczyk 121
    ›     Interpelacje Radnego Grzegorza Seweryna 109
    ›     Interpelacje Radnego Jacka Sówki 185
    ›     Interpelacje Radnego Grzegorza Stanka 157
    ›     Interpelacje Radnego Artura Wasila 314
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2018-2023 779
    ›    Cichoń Włodzimierz -Przewodniczący Rady Gminy 292
    ›    Jan Dendek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 160
    ›    Grzegorz Stanek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 184
    ›    Barciś Marcin - Radny 190
    ›    Gonera Piotr - Radny 221
    ›    Jędrasiak Marcin - Radny 128
    ›    Kierat Magdalena - Radna 157
    ›    Kotynia Artur - Radny 129
    ›    Kwapisz Michał - Radny 164
    ›    Migoń Jarosław - Radny 162
    ›    Młynek Wojciech - Radny 132
    ›    Nabiałczyk Dorota - Radna 172
    ›    Seweryn Grzegorz - Radny 139
    ›    Sówka Jacek - Radny 202
    ›     Wasil Artur - Radny 136
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2014-2018 4087
    ›    Cichoń Włodzimierz -Przewodniczący Rady Gminy 1550
    ›    Kalota Leszek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 812
    ›    Barciś Marcin - Radny 1195
    ›    Dendek Jan - Radny 733
    ›    Helm Stanisław - Radny 688
    ›    Jędrasiak Marcin - Radny 753
    ›    Kuban Magdalena - Radna 899
    ›    Powroźnik Marek - Radny 739
    ›    Rębiś Włodzimierz - Radny 863
    ›    Siwiak Agnieszka - Radna 984
    ›    Stanek Grzegorz - Radny 949
    ›    Staniec Tadeusz - Radny 695
    ›    Szulc Małgorzata - Radna 895
    ›    Tyfel Władysław - Radny 701
    ›    Wasil Artur - Radny 1524
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2010-2014 5217
    ›    Nabiałczyk Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy 1770
    ›    Stącel Julian - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 1054
    ›    Bińczyk Marian - Radny 1044
    ›    Cichoń Włodzimierz - Radny 1339
    ›    Gołębiowski Zdzisław - Radny 1007
    ›    Hombek Józef - Radny 803
    ›    Kalota Leszek - Radny 906
    ›    Kuban Magdalena - Radna 1255
    ›    Makles Czesław - Radny 819
    ›    Mądry Jan - Radny 916
    ›    Nabiałczyk Jarosław - Radny 1050
    ›    Pomada Dariusz - Radny 3099
    ›    Powroźnik Marek - Radny 1012
    ›    Siwiak Agnieszka - Radna 1886
    ›    Tyfel Władysław - Radny 955
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2006-2010 2711
    ›    Artur Kotynia - Przewodniczący Rady Gminy 1233
    ›    Henryk Woźniak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 1066
    ›    Ryszard Adamus - Radny 852
    ›    Marian Bińczyk - Radny 929
    ›    Fryderyk Folcholc - Radny 1642
    ›    Zdzisław Gołębiowski - Radny 930
    ›    Józef Hombek - Radny 876
    ›    Tadeusz Kokot - Radny 878
    ›    Jarosław Nabiałczyk - Radny 1248
    ›    Krzysztof Nabiałczyk - Radny 1516
    ›    Jan Mądry - Radny 904
    ›    Grzegorz Mucha - Radny 1006
    ›    Dariusz Pomada - Radny 1062
    ›    Julian Stącel - Radny 919
    ›    Łukasz Szymonik - Radny 1146
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2002-2006 1898
    ›    Anna Gurtman - Przewodnicząca Rady Gminy 952
    ›    Anna Bawor - Radny 1104
    ›    Edward Ciesielski - Radny 936
    ›    Maria Głowienkowska - Radny 849
    ›    Zdzisław Gołębiowski - Radny 859
    ›    Józef Hombek - Radny 789
    ›    Artur Kotynia - Radny 1113
    ›    Jan Mądry - Radny 786
    ›    Jerzy Michalak - Radny 946
    ›    Krzysztof Nabiałczyk - Radny 983
    ›    Dariusz Pomada - Radny 1225
    ›    Paweł Rygał - Radny 820
    ›    Julian Stącel - Radny 1007
    ›    Władysław Tyfel - Radny 902
    ›    Henryk Woźniak - Radny 882
   Komisje Rady 4996
     Komisja Rewizyjna 2035
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 865
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 949
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 998
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 721
     Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 1954
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 872
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 1054
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 894
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 623
     Komisja Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu 2005
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 955
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 1076
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 944
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 620
   Sołectwa 5899
     Wykaz sołectw i sołtysów 10480
     Statut Sołectwa 2616
PRAWO LOKALNE
   Statut 5594
   Regulamin 4740
   Strategia rozwoju 8157
   Programy Lokalne 4190
   Raport o Stanie Gminy 249
   Budżet 9624
     2020 rok 210
     2019 rok 754
     2018 rok 829
      2017 rok 1741
     2016 rok 1099
     2015 rok 1069
     2014 rok 1779
     2013 rok 1383
     2012 rok 1595
     2011 rok 1855
     2010 rok 2697
     2009 rok 2792
     2008 rok 2883
     2007 rok 2597
     2006 rok 4812
     2005 rok 2154
     2004 rok 2001
     2003 rok 1919
     2002 rok 2037
   Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych 193
     Rok 2018 118
   Interpretacje indywidualne 852
   Uchwały 18250
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2018-2023 1346
    ›    I Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 listopada 2018 r. 186
    ›    II Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 7 grudnia 2018 r. 478
    ›    III Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 grudnia 2018 r. 436
    ›    IV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 8 lutego 2019 r. 431
    ›    V Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 8 marca 2019 r. 402
    ›    VI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 9 kwietnia 2019 r. 346
    ›    VII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 24 maja 2019 r. 74
    ›    VIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 25 czerwca 2019 r. 379
    ›    IX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 23 lipca 2019 r. 114
    ›    X Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 2 sierpnia 2019 r. 158
    ›    XI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 27 września 2019 r. 324
    ›    XII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 października 2019 r. 300
    ›    XIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 29 listopada 2019 r. 295
    ›    XIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 20 grudnia 2019 r. 182
    ›     XV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 31 stycznia 2020 r. 50
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 5790
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2014 r. 913
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. 861
    ›    III Sesja Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2014 3014
    ›    IV Sesja Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2014 1094
    ›    V Sesja Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2015 2004
    ›    VI Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2015 2029
    ›    VII Sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2015 1951
    ›    VIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2015 925
    ›    IX Sesja Rady Gminy z dnia 22 maja 2015 1394
    ›    X Sesja Rady Gminy z dnia 16 czerwca 2015 1456
    ›    XI Sesja Rady Gminy z dnia 14 lipca 2015 1042
    ›    XII Sesja Rady Gminy z dnia 8 września 2015 871
    ›    XIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 października 2015 815
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015 3823
    ›    XV Sesja Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2015 821
    ›    XVI Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 1420
    ›     XVII Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2016 1325
    ›    XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 marca 2016 609
    ›    XIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 kwietnia 2016 457
    ›    XX Sesja Rady Gminy z dnia 10 maja 2016 1045
    ›    XXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2016 1871
    ›    XXII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2016 981
    ›    XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2016 949
    ›    XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 18 października 2016 414
    ›    XXV Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2016 1511
    ›    XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2016 515
    ›    XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 1413
    ›    XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 8 lutego 2017 r. 1113
    ›    XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2017 r. 901
    ›    XXX Sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2017 r. 392
    ›    XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 maja 2017 r. 522
    ›    XXXIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 19 lipca 2017r. 653
    ›    XXXII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 26 czerwca 2017 r. 375
    ›    XXXIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 30 sierpnia 2017 r. 462
    ›    XXXV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 11 października 2017 r. 605
    ›    XXXVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 3 listopada 2017 r. 269
    ›    XXXVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 1 grudnia 2017 r. 498
    ›    XXXVIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 15 grudnia 2017 r. 268
    ›    XXXIX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 28 grudnia 2017 r. 461
    ›    XL Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 18 stycznia 2018 r. 410
    ›    XLI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 9 marca 2018 r. 516
    ›    XLII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 13 kwietnia 2018 r. 366
    ›    XLIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 maja 2018 r. 126
    ›    XLIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 czerwca 2018 r. 435
    ›    XLV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 27 lipca 2018 r. 584
    ›     XLVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 20 września 2018 r. 284
    ›    XLVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 16 października 2018 r. 300
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014 5622
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2010 r. 2203
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r. 4034
    ›    III Sesja Rady Gminy z dnia 22 lutego 2011 r. 3061
    ›    IV Sesja Rady Gminy z dnia 25 marca 2011 r. 4639
    ›    V Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2011 r. 2709
    ›    VI Sesja Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2011 r. 3066
    ›    VII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2011 r. 3466
    ›    VIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2011 r. 2682
    ›    IX Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r. 3535
    ›     X Sesja Rady Gminy z dnia 20 stycznia 2012 r. 1318
    ›    XI Sesja Rady Gminy z dnia 30 marca 2012 r. 2886
    ›    XII Sesja Rady Gminy z dnia 25 maja 2012 r. 5044
    ›    XIII Sesja Rady Gminy z dnia 15 czerwca 2012 r. 1424
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 10 sierpnia 2012 r. 1785
    ›    XV Sesja Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r. 2082
    ›    XVI Sesja Rady Gminy z dnia 23 października 2012 r. 1492
    ›    XVII Sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2012 r. 3156
    ›    XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. 2509
    ›    XIX Sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2013 r. 1415
    ›    XX Sesja Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r. 4017
    ›    XXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2013 r. 1999
    ›    XXII Sesja Rady Gminy z dnia 28 maja 2013 r. 1482
    ›    XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2013 r. 1568
    ›    XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 2 sierpnia 2013 r. 953
    ›    XXV Sesja Rady Gminy z dnia 17 września 2013 r. 1579
    ›    XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 8 października 2013 r. 2695
    ›    XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 13 listopada 2013 r. 2253
    ›    XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 25 listopada 2013 r. 645
    ›    XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. 1439
    ›    XXX Sesja Rady Gminy z dnia 10 stycznia 2014 r. 2008
    ›    XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 lutego 2014 r. 859
    ›    XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. 2593
    ›    XXXIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 maja 2014 r. 713
    ›    XXXIV Sesja Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2014 r. 2586
    ›     XXXV Sesja Rady Gminy z dnia 8 sierpnia 2014 r. 812
    ›     XXXVI Sesja Rady Gminy z dnia 30 września 2014 r. 2112
    ›     XXXVII Sesja Rady Gminy z dnia 24 października 2014 r. 1327
    ›    XXXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 listopada 2014 r. 659
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010 4366
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 24 listopada 2006 r. 2422
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 6 grudnia 2006 r. 5463
    ›    III Sesja Rada Gminy z dnia 28 grudnia 2006 r. 4443
    ›    IV sesja Rady Gminy z dnia 28 lutego 2007 r. 6616
    ›    V sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 4332
    ›    VI sesja Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2007 r. 6132
    ›    VII sesja Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 2007 r. 4664
    ›    VIII sesja Rady Gminy z dnia 28 września 2007 3963
    ›    IX sesja Rady Gminy z dnia 29 listopada 2007 5090
    ›    X sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007 r. 5783
    ›    XI sesja Rady Gminy z dnia 29 lutego 2008 r. 6851
    ›    XII sesja Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r. 4999
    ›    XIII sesja Rady Gminy z dnia 21 maja 2008 r 1465
    ›    XIV sesja Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2008 r 3374
    ›    XV sesja Rady Gminy z dnia 1 września 2008 r 2653
    ›    XVI sesja Rady Gminy z dnia 3 października 2008 r. 2636
    ›    XVII sesja Rady Gminy z dnia 24 października 2008 r. 1571
    ›    XVIII sesja Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2008 r. 6624
    ›    XIX sesja Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2008 r 5212
    ›    XX sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2009 r 6139
    ›    XXI sesja Rady Gminy z dnia 27 marca 2009 r 2152
    ›    XXII sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2009 r 3399
    ›    XXIII sesja Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2009 r 3244
    ›    XXIV sesja Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2009 r 3626
    ›    XXV sesja Rady Gminy z dnia 24 lipca 2009 r 1334
    ›    XXVI sesja Rady Gminy z dnia 25 września 2009 r 5332
    ›    XXVII sesja Rady Gminy z dnia 6 listopada 2009 r 6001
    ›    XXVIII sesja Rady Gminy z dnia 17 listopada 2009 r 1152
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2009 r 6507
    ›    XXX sesja Rady Gminy z dnia 16 marca 2010 r 6331
    ›    XXXI sesja Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2010 r 2285
    ›    XXXII sesja Rady Gminy z dnia 20 maja 2010 r 1583
    ›    XXXIII sesja Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2010 r 3348
    ›    XXXIV sesja Rady Gminy z dnia 17 września 2010 r 4541
    ›    XXXV sesja Rady Gminy z dnia 26 października 2010 r 3981
    ›    XXXVI sesja Rady Gminy z dnia 9 listopada 2010 r 1097
    ›    XXXIII sesja Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2006 r. 2568
    ›    XXXIV sesja Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r. 10435
    ›    XXXV sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2006 r. 1724
    ›    XXXII sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2005 r. 967
    ›    XXXI sesja Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2005 r. 1867
    ›    XXX sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r. 4410
    ›    XXXVI sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2006 r. 1826
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 4 listopada 2005 r. 985
    ›    XXVIII sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2005 r. 3988
    ›    IV sesja Rady Gminy z dnia 7 lutego 2003 r. 1525
    ›    XXVII sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2005 r. 3283
    ›    XII sesja Rady Gminy z dnia 4 lutego 2004 r. 1635
    ›    XXIII sesja Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2005 r. 4335
    ›    XXVI sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2005 r. 2251
    ›    XXV sesja Rady Gminy z dnia 24 marca 2005 r. 6228
    ›    XXIV sesja Rady Gminy z dnia 16 lutego 2005 r. 1911
    ›    XXXVIII sesja Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2006 3430
    ›    XXXIX sesja Rady Gminy z dnia 21 lipca 2006 3367
    ›     XL sesja Rady Gminy z dnia 29 września 2006 3224
    ›    XLI sesja Rady Gminy z dnia 20 października 2006 1457
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006 2298
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2002 r. 1768
     Uchwały Rady Gminy kadencji 1998-2002 1416
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015 105
   Rejestr Uchwał 7239
   Protokoły z Sesji Rady Gminy 19189
     2006 rok 716
     2005 rok 294
     2004 rok 249
     2003 rok 279
   Zarządzenia 8879
     2020 rok 55
     2019 rok 772
     2018 rok 918
     2017 rok 1699
     2016 rok 3789
     2015 rok 9854
     2014 rok 4225
     2013 rok 6193
     2012 rok 6591
     2011 rok 4374
     2010 rok 10081
     2009 rok 4304
     2008 rok 3815
     2007 rok 1116
     2006 rok 30582
     2005 rok 1235
   Rejestr Zarządzeń 1797
     Rok 2012 1186
   Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 5273
     2005 rok 291
    ›    IV kwartał 275
     2005 rok 110
     2006 rok 999
    ›    Referat Podatków 519
    ›    Referat Budownictwa 713
     2005 rok 813
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi - ogłoszenia 83879
     Przetargi - rok 2020 1144
     Przetargi - rok 2019 15152
     Przetargi - rok 2018 19296
     Przetargi - rok 2017 14244
     Przetargi - rok 2016 27231
     Przetargi - rok 2015 39116
     Przetargi - rok 2014 29379
     Przetargi - rok 2013 26553
     Przetargi - rok 2012 16460
     Przetargi - rok 2011 28792
     Przetargi - rok 2010 21854
     Przetargi - rok 2009 80041
     Przetargi - rok 2008 28928
     Przetargi - rok 2007 49448
     Przetargi - rok 2006 24974
     Przetargi - rok 2005 1763
   Zamównia do 30 000 Euro 13000
     Rok 2020 1066
     Rok 2019 20165
     Rok 2018 25191
     Rok 2017 18094
     Rok 2016 26326
     Rok 2015 33607
     Rok 2014 36701
   Plan Zamówień Publicznych 1627
     Rok 2020 99
     Rok 2019 482
     Rok 2018 540
     Rok 2017 614
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
   Placówki oświatowe 11247
     Publiczne Przedszkole w Starym Cykarzewie 2017
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1498
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1074
     Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Kiedrzyńskiej 1583
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1341
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1128
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1143
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1031
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1115
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1309
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1894
     Szkoła Podstawowa w Radostkowie 2425
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1698
     Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie 2090
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1625
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1108
     Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie 1672
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1791
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowisku 2666
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1916
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1293
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1125
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1893
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1101
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borownie 1121
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 830
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mykanowie 1453
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 1101
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubojnie 881
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 917
     Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie 862
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 967
     Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie 921
    ›    Oświadczenia majątkowe dysrektora Zespołu Szkół 870
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7622
     STATUT 1592
     Regulamin organizacyjny 1975
     Oświadczenia majątkowe Kierownika GOPS 3727
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Kierownika GOPS 2129
   Straż Gminna - Zlikwidowana 3192
    ›    I przypadek 16005
    ›    II przypadek 71
     Oświadczenie majątkowe Komendanta Straży Gminnej 4637
INSTYTUCJE KULTURY
   Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 3704
     Statut GOKiS 1668
     Regulamin organizacyjny 1412
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GOKiS 2855
     Kadencyjny program działania 6
   Gminne Centrum Muzyki i Tańca 1178
     Statut GCMiT 497
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GCMiT 941
   Rejestr Instytucji Kultury 440
INFORMACJA PUBLICZNA
   Dostęp do Informacji Publicznej 4505
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1361
   Petycje 833
     Petycje i odpowiedzi na petycje 360
    ›    Rok 2016 975
    ›     Rok 2019 57
     Rejestr Petycji 268
     Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie petycji 307
     Wnioski i Odpowiedzi 799
    ›    Rok 2017 1994
    ›    Rok 2018 837
     Rejestr Wniosków o udzielenie informacji publicznej 366
INNE
   Gospodarowanie odpadami komunalnymi 2829
   Redakcja Biuletynu 3561
     2005 rok 598
     2004 rok 234
     2003 rok 224
   Rejestry i ewidencje 8128