główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2151917
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ216515
Odwiedziny Poszczególnych Działów
URZĄD GMINY
   Strona główna 216515
   DANE PODSTAWOWE 21319
   Godziny urzędowania 11335
   Organizacja Urzędu 11015
     Schemat Organizacyjny 5512
     Struktura organizacyjna 8712
     Oswiadczenia majątkowe kierowników 3959
     Oświadczenia majatkowe pracowników upoważnionych do podpisywania decyzji 2744
   Załatwianie spraw 5614
     Usługa tłumaczenia migowego 1061
   Tablica ogłoszeń 84840
     Rok 2018 10382
     Rok 2017 16685
     Rok 2016 25303
     Rok 2015 21596
     Rok 2014 24685
     Rok 2013 25760
     Rok 2012 22551
     Rok 2011 24657
     Rok 2010 22759
     Rok 2009 73755
     Rok 2008 17948
     Rok 2007 24028
   Ekoportal 1967
   Wybory 3460
     Wybory Samorządowe 2018 10853
     Wybory Parlamentarne 2015 889
     Referendum w sprawie JOW 553
     Wybory Prezydenckie 2015 1344
     Wybory do Parlamantu Europejskiego 2014 1701
     Wybory 2014 4373
     Wybory 2011 2969
   Emisja obligacji 2013 2910
   Emisja obligacji 2016 2314
   Emisja obligacji 2018 141
RODO
   Dokumenty ogólne 133
   Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 139
ORGANY
   Wójt 13977
     Zadania i kompetencje Wójta Gminy 3220
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy w kadencji 2014-2018 2902
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy w kadencji 2010-2014 3658
     Zadania i kompetencje Zastępcy Wójta Gminy 2089
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta Gminy 3458
   Sekretarz 5869
     Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy 3437
     Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy 2622
   Skarbnik 5852
     Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy 2862
     Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy 3735
   Rada Gminy 11105
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2014-2018 3525
    ›    Cichoń Włodzimierz -Przewodniczący Rady Gminy 1204
    ›    Kalota Leszek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 685
    ›    Barciś Marcin - Radny 864
    ›    Dendek Jan - Radny 594
    ›    Helm Stanisław - Radny 597
    ›    Jędrasiak Marcin - Radny 610
    ›    Kuban Magdalena - Radna 757
    ›    Powroźnik Marek - Radny 586
    ›    Rębiś Włodzimierz - Radny 725
    ›    Siwiak Agnieszka - Radna 823
    ›    Stanek Grzegorz - Radny 706
    ›    Staniec Tadeusz - Radny 556
    ›    Szulc Małgorzata - Radna 752
    ›    Tyfel Władysław - Radny 597
    ›    Wasil Artur - Radny 1119
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2010-2014 5001
    ›    Nabiałczyk Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy 1654
    ›    Stącel Julian - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 952
    ›    Bińczyk Marian - Radny 936
    ›    Cichoń Włodzimierz - Radny 1197
    ›    Gołębiowski Zdzisław - Radny 912
    ›    Hombek Józef - Radny 718
    ›    Kalota Leszek - Radny 828
    ›    Kuban Magdalena - Radna 1162
    ›    Makles Czesław - Radny 723
    ›    Mądry Jan - Radny 748
    ›    Nabiałczyk Jarosław - Radny 941
    ›    Pomada Dariusz - Radny 2359
    ›    Powroźnik Marek - Radny 915
    ›    Siwiak Agnieszka - Radna 1722
    ›    Tyfel Władysław - Radny 857
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2006-2010 2589
    ›    Artur Kotynia - Przewodniczący Rady Gminy 1125
    ›    Henryk Woźniak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 986
    ›    Ryszard Adamus - Radny 786
    ›    Marian Bińczyk - Radny 858
    ›    Fryderyk Folcholc - Radny 1528
    ›    Zdzisław Gołębiowski - Radny 849
    ›    Józef Hombek - Radny 806
    ›    Tadeusz Kokot - Radny 795
    ›    Jarosław Nabiałczyk - Radny 1144
    ›    Krzysztof Nabiałczyk - Radny 1397
    ›    Jan Mądry - Radny 825
    ›    Grzegorz Mucha - Radny 923
    ›    Dariusz Pomada - Radny 972
    ›    Julian Stącel - Radny 842
    ›    Łukasz Szymonik - Radny 1049
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2002-2006 1785
    ›    Anna Gurtman - Przewodnicząca Rady Gminy 867
    ›    Anna Bawor - Radny 1028
    ›    Edward Ciesielski - Radny 839
    ›    Maria Głowienkowska - Radny 780
    ›    Zdzisław Gołębiowski - Radny 792
    ›    Józef Hombek - Radny 718
    ›    Artur Kotynia - Radny 992
    ›    Jan Mądry - Radny 686
    ›    Jerzy Michalak - Radny 847
    ›    Krzysztof Nabiałczyk - Radny 872
    ›    Dariusz Pomada - Radny 1028
    ›    Paweł Rygał - Radny 741
    ›    Julian Stącel - Radny 939
    ›    Władysław Tyfel - Radny 832
    ›    Henryk Woźniak - Radny 796
   Komisje Rady 4627
     Komisja Rewizyjna 1876
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 791
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 873
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 926
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 592
     Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 1808
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 801
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 993
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 832
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 495
     Komisja Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu 1858
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 886
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 1004
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 879
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 511
   Sołectwa 5361
     Wykaz sołectw i sołtysów 7999
     Statut Sołectwa 1121
PRAWO LOKALNE
   Statut 5285
   Regulamin 4518
   Strategia rozwoju 7834
   Programy Lokalne 3578
   Budżet 8825
     2018 rok 384
      2017 rok 1332
     2016 rok 858
     2015 rok 845
     2014 rok 1666
     2013 rok 1314
     2012 rok 1524
     2011 rok 1780
     2010 rok 2650
     2009 rok 2710
     2008 rok 2839
     2007 rok 2528
     2006 rok 4699
     2005 rok 2105
     2004 rok 1943
     2003 rok 1873
     2002 rok 1968
   Interpretacje indywidualne 629
   Uchwały 16476
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 5443
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2014 r. 816
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. 780
    ›    III Sesja Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2014 2824
    ›    IV Sesja Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2014 1006
    ›    V Sesja Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2015 1828
    ›    VI Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2015 1830
    ›    VII Sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2015 1786
    ›    VIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2015 840
    ›    IX Sesja Rady Gminy z dnia 22 maja 2015 1236
    ›    X Sesja Rady Gminy z dnia 16 czerwca 2015 1293
    ›    XI Sesja Rady Gminy z dnia 14 lipca 2015 899
    ›    XII Sesja Rady Gminy z dnia 8 września 2015 796
    ›    XIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 października 2015 727
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015 3221
    ›    XV Sesja Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2015 729
    ›    XVI Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 1274
    ›     XVII Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2016 1174
    ›    XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 marca 2016 535
    ›    XIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 kwietnia 2016 384
    ›    XX Sesja Rady Gminy z dnia 10 maja 2016 881
    ›    XXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2016 1515
    ›    XXII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2016 821
    ›    XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2016 740
    ›    XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 18 października 2016 350
    ›    XXV Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2016 1125
    ›    XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2016 420
    ›    XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 1181
    ›    XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 8 lutego 2017 r. 874
    ›    XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2017 r. 555
    ›    XXX Sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2017 r. 288
    ›    XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 maja 2017 r. 334
    ›    XXXIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 19 lipca 2017r. 399
    ›    XXXII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 26 czerwca 2017 r. 213
    ›    XXXIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 30 sierpnia 2017 r. 245
    ›    XXXV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 11 października 2017 r. 339
    ›    XXXVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 3 listopada 2017 r. 159
    ›    XXXVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 1 grudnia 2017 r. 246
    ›    XXXVIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 15 grudnia 2017 r. 164
    ›    XXXIX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 28 grudnia 2017 r. 263
    ›    XL Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 18 stycznia 2018 r. 200
    ›    XLI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 9 marca 2018 r. 201
    ›    XLII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 13 kwietnia 2018 r. 174
    ›    XLIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 maja 2018 r. 43
    ›    XLIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 czerwca 2018 r. 168
    ›    XLV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 27 lipca 2018 r. 264
    ›     XLVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 20 września 2018 r. 56
    ›    XLVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 16 października 2018 r. 24
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014 5449
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2010 r. 2052
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r. 3855
    ›    III Sesja Rady Gminy z dnia 22 lutego 2011 r. 2937
    ›    IV Sesja Rady Gminy z dnia 25 marca 2011 r. 4378
    ›    V Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2011 r. 2564
    ›    VI Sesja Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2011 r. 2927
    ›    VII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2011 r. 3267
    ›    VIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2011 r. 2530
    ›    IX Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r. 3354
    ›     X Sesja Rady Gminy z dnia 20 stycznia 2012 r. 1247
    ›    XI Sesja Rady Gminy z dnia 30 marca 2012 r. 2640
    ›    XII Sesja Rady Gminy z dnia 25 maja 2012 r. 4770
    ›    XIII Sesja Rady Gminy z dnia 15 czerwca 2012 r. 1360
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 10 sierpnia 2012 r. 1644
    ›    XV Sesja Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r. 1933
    ›    XVI Sesja Rady Gminy z dnia 23 października 2012 r. 1333
    ›    XVII Sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2012 r. 2924
    ›    XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. 2360
    ›    XIX Sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2013 r. 1284
    ›    XX Sesja Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r. 3735
    ›    XXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2013 r. 1854
    ›    XXII Sesja Rady Gminy z dnia 28 maja 2013 r. 1348
    ›    XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2013 r. 1422
    ›    XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 2 sierpnia 2013 r. 887
    ›    XXV Sesja Rady Gminy z dnia 17 września 2013 r. 1435
    ›    XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 8 października 2013 r. 2497
    ›    XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 13 listopada 2013 r. 2061
    ›    XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 25 listopada 2013 r. 564
    ›    XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. 1293
    ›    XXX Sesja Rady Gminy z dnia 10 stycznia 2014 r. 1875
    ›    XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 lutego 2014 r. 769
    ›    XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. 2342
    ›    XXXIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 maja 2014 r. 634
    ›    XXXIV Sesja Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2014 r. 2405
    ›     XXXV Sesja Rady Gminy z dnia 8 sierpnia 2014 r. 741
    ›     XXXVI Sesja Rady Gminy z dnia 30 września 2014 r. 1908
    ›     XXXVII Sesja Rady Gminy z dnia 24 października 2014 r. 1182
    ›    XXXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 listopada 2014 r. 584
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010 4262
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 24 listopada 2006 r. 2352
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 6 grudnia 2006 r. 5287
    ›    III Sesja Rada Gminy z dnia 28 grudnia 2006 r. 4314
    ›    IV sesja Rady Gminy z dnia 28 lutego 2007 r. 6428
    ›    V sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 4190
    ›    VI sesja Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2007 r. 5932
    ›    VII sesja Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 2007 r. 4461
    ›    VIII sesja Rady Gminy z dnia 28 września 2007 3811
    ›    IX sesja Rady Gminy z dnia 29 listopada 2007 4887
    ›    X sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007 r. 5592
    ›    XI sesja Rady Gminy z dnia 29 lutego 2008 r. 6612
    ›    XII sesja Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r. 4806
    ›    XIII sesja Rady Gminy z dnia 21 maja 2008 r 1396
    ›    XIV sesja Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2008 r 3205
    ›    XV sesja Rady Gminy z dnia 1 września 2008 r 2531
    ›    XVI sesja Rady Gminy z dnia 3 października 2008 r. 2506
    ›    XVII sesja Rady Gminy z dnia 24 października 2008 r. 1497
    ›    XVIII sesja Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2008 r. 6298
    ›    XIX sesja Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2008 r 5038
    ›    XX sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2009 r 5874
    ›    XXI sesja Rady Gminy z dnia 27 marca 2009 r 2092
    ›    XXII sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2009 r 3221
    ›    XXIII sesja Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2009 r 3106
    ›    XXIV sesja Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2009 r 3479
    ›    XXV sesja Rady Gminy z dnia 24 lipca 2009 r 1269
    ›    XXVI sesja Rady Gminy z dnia 25 września 2009 r 5139
    ›    XXVII sesja Rady Gminy z dnia 6 listopada 2009 r 5766
    ›    XXVIII sesja Rady Gminy z dnia 17 listopada 2009 r 1086
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2009 r 6257
    ›    XXX sesja Rady Gminy z dnia 16 marca 2010 r 5994
    ›    XXXI sesja Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2010 r 2156
    ›    XXXII sesja Rady Gminy z dnia 20 maja 2010 r 1516
    ›    XXXIII sesja Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2010 r 3147
    ›    XXXIV sesja Rady Gminy z dnia 17 września 2010 r 3647
    ›    XXXV sesja Rady Gminy z dnia 26 października 2010 r 3798
    ›    XXXVI sesja Rady Gminy z dnia 9 listopada 2010 r 1026
    ›    XXXIII sesja Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2006 r. 2494
    ›    XXXIV sesja Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r. 9603
    ›    XXXV sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2006 r. 1598
    ›    XXXII sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2005 r. 906
    ›    XXXI sesja Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2005 r. 1794
    ›    XXX sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r. 4134
    ›    XXXVI sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2006 r. 1745
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 4 listopada 2005 r. 922
    ›    XXVIII sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2005 r. 3835
    ›    IV sesja Rady Gminy z dnia 7 lutego 2003 r. 1441
    ›    XXVII sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2005 r. 3149
    ›    XII sesja Rady Gminy z dnia 4 lutego 2004 r. 1534
    ›    XXIII sesja Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2005 r. 4180
    ›    XXVI sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2005 r. 2184
    ›    XXV sesja Rady Gminy z dnia 24 marca 2005 r. 6037
    ›    XXIV sesja Rady Gminy z dnia 16 lutego 2005 r. 1828
    ›    XXXVIII sesja Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2006 3274
    ›    XXXIX sesja Rady Gminy z dnia 21 lipca 2006 3229
    ›     XL sesja Rady Gminy z dnia 29 września 2006 3087
    ›    XLI sesja Rady Gminy z dnia 20 października 2006 1364
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006 2166
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2002 r. 1681
     Uchwały Rady Gminy kadencji 1998-2002 1339
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015 45
   Rejestr Uchwał 6714
   Protokoły z Sesji Rady Gminy 15447
     2006 rok 674
     2005 rok 259
     2004 rok 205
     2003 rok 238
   Zarządzenia 8285
     2018 rok 512
     2017 rok 1517
     2016 rok 3526
     2015 rok 8456
     2014 rok 4033
     2013 rok 6022
     2012 rok 6391
     2011 rok 4252
     2010 rok 9862
     2009 rok 4212
     2008 rok 3708
     2007 rok 1070
     2006 rok 30233
     2005 rok 1179
   Rejestr Zarządzeń 1649
     Rok 2012 1114
   Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 4987
     2005 rok 254
    ›    IV kwartał 211
     2005 rok 77
     2006 rok 955
    ›    Referat Podatków 456
    ›    Referat Budownictwa 628
     2005 rok 779
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi - ogłoszenia 78298
     Przetargi - rok 2018 12248
     Przetargi - rok 2017 13506
     Przetargi - rok 2016 26311
     Przetargi - rok 2015 33885
     Przetargi - rok 2014 28742
     Przetargi - rok 2013 25921
     Przetargi - rok 2012 16175
     Przetargi - rok 2011 28510
     Przetargi - rok 2010 21467
     Przetargi - rok 2009 76014
     Przetargi - rok 2008 28561
     Przetargi - rok 2007 49084
     Przetargi - rok 2006 24515
     Przetargi - rok 2005 1693
   Zamównia do 30 000 Euro 11058
     Rok 2018 15421
     Rok 2017 17395
     Rok 2016 25804
     Rok 2015 29721
     Rok 2014 31700
   Plan Zamówień Publicznych 1044
     Rok 2018 386
     Rok 2017 555
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
   Placówki oświatowe 10364
     Publiczne Przedszkole w Starym Cykarzewie 1853
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1351
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1023
     Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Kiedrzyńskiej 1391
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1224
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1023
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1087
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 966
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1059
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1243
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1806
     Szkoła Podstawowa w Radostkowie 2167
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1522
     Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie 1947
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1435
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1040
     Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie 1560
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1591
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowisku 2317
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1631
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1224
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1053
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1828
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1049
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borownie 812
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 598
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mykanowie 1205
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 819
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubojnie 713
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 658
     Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie 718
    ›    Oświadczenia majątkowe dysrektora Zespołu Szkół 753
     Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie 758
    ›    Oświadczenia majątkowe dysrektora Zespołu Szkół 653
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6640
     STATUT 1456
     Regulamin organizacyjny 1874
     Oświadczenia majątkowe Kierownika GOPS 3191
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Kierownika GOPS 1790
   Straż Gminna - Zlikwidowana 2769
    ›    I przypadek 15921
    ›    II przypadek 13
     Oświadczenie majątkowe Komendanta Straży Gminnej 4507
INSTYTUCJE KULTURY
   Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 3281
     Statut GOKiS 1522
     Regulamin organizacyjny 1294
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GOKiS 2473
   Gminne Centrum Muzyki i Tańca 921
     Statut GCMiT 357
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GCMiT 699
   Rejestr Instytucji Kultury 224
INFORMACJA PUBLICZNA
   Dostęp do Informacji Publicznej 4009
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1241
     Petycje i odpowiedzi na petycje 285
    ›    Rok 2016 809
     Rejestr Petycji 215
     Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie petycji 212
   Wnioski o udzielenie informacji Publicznej 749
     Wnioski i Odpowiedzi 546
    ›    Rok 2017 1242
    ›    Rok 2018 478
     Rejestr Wniosków o udzielenie informacji publicznej 271
INNE
   Gospodarowanie odpadami komunalnymi 1202
   Redakcja Biuletynu 3424
     2005 rok 558
     2004 rok 197
     2003 rok 186
   Rejestry i ewidencje 7370