główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2430276
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ251835
Odwiedziny Poszczególnych Działów
URZĄD GMINY
   Strona główna 251835
   DANE PODSTAWOWE 24240
   Godziny urzędowania 13220
   Organizacja Urzędu 13047
     Schemat Organizacyjny 6466
     Struktura organizacyjna 10296
     Oswiadczenia majątkowe kierowników 5213
     Oświadczenia majatkowe pracowników upoważnionych do podpisywania decyzji 3512
   Załatwianie spraw 7272
     Usługa tłumaczenia migowego 1183
   Tablica ogłoszeń 100180
     Rok 2020 759
     Rok 2019 25383
     Rok 2018 16155
     Rok 2017 17802
     Rok 2016 26402
     Rok 2015 23213
     Rok 2014 25275
     Rok 2013 26252
     Rok 2012 23124
     Rok 2011 25044
     Rok 2010 23170
     Rok 2009 77555
     Rok 2008 18245
     Rok 2007 24545
   Ekoportal 2388
   Wybory 4525
     Wybory Parlamentarne 2019 918
     Wybory do Izb Rolniczych 2019 79
     Wybory do Parlamantu Europejskiego 2019 569
     Wybory Samorządowe 2018 11974
     Wybory Parlamentarne 2015 948
     Referendum w sprawie JOW 608
     Wybory Prezydenckie 2015 1414
     Wybory do Parlamantu Europejskiego 2014 1764
     Wybory 2014 4472
     Wybory 2011 3021
   Emisja obligacji 2013 3067
   Emisja obligacji 2016 2573
   Emisja obligacji 2018 462
RODO
   Dokumenty ogólne 300
   Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 331
ORGANY
   Wójt 14628
     Zadania i kompetencje Wójta Gminy 3348
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy w kadencji 2018-2023 242
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy w kadencji 2014-2018 3394
     Zadania i kompetencje Zastępcy Wójta Gminy 2250
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta Gminy 3521
   Sekretarz 6257
     Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy 3746
     Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy 2712
   Skarbnik 6160
     Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy 3006
     Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy 4068
   Rada Gminy 12795
     Transmisja obrad Rady Gminy 1937
     Interpelacje Radnych - kadencja 2018-2023 629
    ›    Interpelacje Radnego Marcina Barcisia 192
    ›     Interpelacje Radnego Jana Dendka 227
    ›     Interpelacje Radnego Włodzimierza Cichonia 167
    ›     Interpelacje Radnego Piotra Gonery 169
    ›     Interpelacje Radnego Marcina Jędrasiaka 123
    ›     Interpelacje Radnej Magdaleny Kierat 157
    ›     Interpelacje Radnego Artura Kotyni 136
    ›     Interpelacje Radnego Michała Kwapisza 191
    ›     Interpelacje Radnego Jarosława Migonia 277
    ›     Interpelacje Radnego Wojciecha Młynka 109
    ›     Interpelacje Radnej Doroty Nabiałczyk 111
    ›     Interpelacje Radnego Grzegorza Seweryna 99
    ›     Interpelacje Radnego Jacka Sówki 167
    ›     Interpelacje Radnego Grzegorza Stanka 131
    ›     Interpelacje Radnego Artura Wasila 263
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2018-2023 719
    ›    Cichoń Włodzimierz -Przewodniczący Rady Gminy 275
    ›    Jan Dendek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 154
    ›    Grzegorz Stanek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 173
    ›    Barciś Marcin - Radny 175
    ›    Gonera Piotr - Radny 203
    ›    Jędrasiak Marcin - Radny 120
    ›    Kierat Magdalena - Radna 145
    ›    Kotynia Artur - Radny 119
    ›    Kwapisz Michał - Radny 151
    ›    Migoń Jarosław - Radny 153
    ›    Młynek Wojciech - Radny 123
    ›    Nabiałczyk Dorota - Radna 161
    ›    Seweryn Grzegorz - Radny 130
    ›    Sówka Jacek - Radny 190
    ›     Wasil Artur - Radny 125
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2014-2018 4062
    ›    Cichoń Włodzimierz -Przewodniczący Rady Gminy 1515
    ›    Kalota Leszek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 804
    ›    Barciś Marcin - Radny 1174
    ›    Dendek Jan - Radny 721
    ›    Helm Stanisław - Radny 677
    ›    Jędrasiak Marcin - Radny 742
    ›    Kuban Magdalena - Radna 889
    ›    Powroźnik Marek - Radny 723
    ›    Rębiś Włodzimierz - Radny 849
    ›    Siwiak Agnieszka - Radna 972
    ›    Stanek Grzegorz - Radny 933
    ›    Staniec Tadeusz - Radny 686
    ›    Szulc Małgorzata - Radna 880
    ›    Tyfel Władysław - Radny 691
    ›    Wasil Artur - Radny 1503
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2010-2014 5202
    ›    Nabiałczyk Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy 1757
    ›    Stącel Julian - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 1040
    ›    Bińczyk Marian - Radny 1034
    ›    Cichoń Włodzimierz - Radny 1321
    ›    Gołębiowski Zdzisław - Radny 999
    ›    Hombek Józef - Radny 792
    ›    Kalota Leszek - Radny 900
    ›    Kuban Magdalena - Radna 1245
    ›    Makles Czesław - Radny 810
    ›    Mądry Jan - Radny 906
    ›    Nabiałczyk Jarosław - Radny 1039
    ›    Pomada Dariusz - Radny 3086
    ›    Powroźnik Marek - Radny 1001
    ›    Siwiak Agnieszka - Radna 1875
    ›    Tyfel Władysław - Radny 945
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2006-2010 2703
    ›    Artur Kotynia - Przewodniczący Rady Gminy 1221
    ›    Henryk Woźniak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 1059
    ›    Ryszard Adamus - Radny 844
    ›    Marian Bińczyk - Radny 921
    ›    Fryderyk Folcholc - Radny 1632
    ›    Zdzisław Gołębiowski - Radny 923
    ›    Józef Hombek - Radny 868
    ›    Tadeusz Kokot - Radny 871
    ›    Jarosław Nabiałczyk - Radny 1240
    ›    Krzysztof Nabiałczyk - Radny 1509
    ›    Jan Mądry - Radny 895
    ›    Grzegorz Mucha - Radny 999
    ›    Dariusz Pomada - Radny 1052
    ›    Julian Stącel - Radny 909
    ›    Łukasz Szymonik - Radny 1135
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2002-2006 1891
    ›    Anna Gurtman - Przewodnicząca Rady Gminy 944
    ›    Anna Bawor - Radny 1095
    ›    Edward Ciesielski - Radny 922
    ›    Maria Głowienkowska - Radny 840
    ›    Zdzisław Gołębiowski - Radny 849
    ›    Józef Hombek - Radny 780
    ›    Artur Kotynia - Radny 1104
    ›    Jan Mądry - Radny 778
    ›    Jerzy Michalak - Radny 940
    ›    Krzysztof Nabiałczyk - Radny 972
    ›    Dariusz Pomada - Radny 1213
    ›    Paweł Rygał - Radny 812
    ›    Julian Stącel - Radny 998
    ›    Władysław Tyfel - Radny 895
    ›    Henryk Woźniak - Radny 871
   Komisje Rady 4978
     Komisja Rewizyjna 2031
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 854
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 940
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 989
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 713
     Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 1942
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 863
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 1045
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 888
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 612
     Komisja Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu 1998
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 948
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 1067
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 936
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 612
   Sołectwa 5873
     Wykaz sołectw i sołtysów 10321
     Statut Sołectwa 2555
PRAWO LOKALNE
   Statut 5567
   Regulamin 4725
   Strategia rozwoju 8135
   Programy Lokalne 4152
   Raport o Stanie Gminy 230
   Budżet 9584
     2020 rok 175
     2019 rok 730
     2018 rok 807
      2017 rok 1720
     2016 rok 1089
     2015 rok 1057
     2014 rok 1768
     2013 rok 1377
     2012 rok 1582
     2011 rok 1845
     2010 rok 2690
     2009 rok 2785
     2008 rok 2877
     2007 rok 2589
     2006 rok 4802
     2005 rok 2148
     2004 rok 1994
     2003 rok 1911
     2002 rok 2029
   Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych 165
     Rok 2018 104
   Interpretacje indywidualne 836
   Uchwały 18143
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2018-2023 1262
    ›    I Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 listopada 2018 r. 177
    ›    II Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 7 grudnia 2018 r. 460
    ›    III Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 grudnia 2018 r. 413
    ›    IV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 8 lutego 2019 r. 403
    ›    V Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 8 marca 2019 r. 375
    ›    VI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 9 kwietnia 2019 r. 324
    ›    VII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 24 maja 2019 r. 67
    ›    VIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 25 czerwca 2019 r. 348
    ›    IX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 23 lipca 2019 r. 103
    ›    X Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 2 sierpnia 2019 r. 148
    ›    XI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 27 września 2019 r. 279
    ›    XII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 października 2019 r. 225
    ›    XIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 29 listopada 2019 r. 178
    ›    XIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 20 grudnia 2019 r. 100
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 5772
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2014 r. 896
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. 848
    ›    III Sesja Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2014 2991
    ›    IV Sesja Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2014 1085
    ›    V Sesja Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2015 1978
    ›    VI Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2015 2005
    ›    VII Sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2015 1931
    ›    VIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2015 916
    ›    IX Sesja Rady Gminy z dnia 22 maja 2015 1373
    ›    X Sesja Rady Gminy z dnia 16 czerwca 2015 1441
    ›    XI Sesja Rady Gminy z dnia 14 lipca 2015 1026
    ›    XII Sesja Rady Gminy z dnia 8 września 2015 862
    ›    XIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 października 2015 804
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015 3761
    ›    XV Sesja Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2015 811
    ›    XVI Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 1404
    ›     XVII Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2016 1304
    ›    XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 marca 2016 601
    ›    XIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 kwietnia 2016 451
    ›    XX Sesja Rady Gminy z dnia 10 maja 2016 1026
    ›    XXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2016 1830
    ›    XXII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2016 964
    ›    XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2016 928
    ›    XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 18 października 2016 406
    ›    XXV Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2016 1480
    ›    XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2016 506
    ›    XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 1384
    ›    XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 8 lutego 2017 r. 1090
    ›    XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2017 r. 853
    ›    XXX Sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2017 r. 378
    ›    XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 maja 2017 r. 502
    ›    XXXIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 19 lipca 2017r. 624
    ›    XXXII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 26 czerwca 2017 r. 359
    ›    XXXIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 30 sierpnia 2017 r. 437
    ›    XXXV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 11 października 2017 r. 577
    ›    XXXVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 3 listopada 2017 r. 259
    ›    XXXVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 1 grudnia 2017 r. 472
    ›    XXXVIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 15 grudnia 2017 r. 256
    ›    XXXIX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 28 grudnia 2017 r. 443
    ›    XL Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 18 stycznia 2018 r. 390
    ›    XLI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 9 marca 2018 r. 495
    ›    XLII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 13 kwietnia 2018 r. 346
    ›    XLIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 maja 2018 r. 119
    ›    XLIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 czerwca 2018 r. 419
    ›    XLV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 27 lipca 2018 r. 565
    ›     XLVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 20 września 2018 r. 267
    ›    XLVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 16 października 2018 r. 280
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014 5603
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2010 r. 2181
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r. 4012
    ›    III Sesja Rady Gminy z dnia 22 lutego 2011 r. 3046
    ›    IV Sesja Rady Gminy z dnia 25 marca 2011 r. 4611
    ›    V Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2011 r. 2693
    ›    VI Sesja Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2011 r. 3048
    ›    VII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2011 r. 3447
    ›    VIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2011 r. 2664
    ›    IX Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r. 3510
    ›     X Sesja Rady Gminy z dnia 20 stycznia 2012 r. 1303
    ›    XI Sesja Rady Gminy z dnia 30 marca 2012 r. 2867
    ›    XII Sesja Rady Gminy z dnia 25 maja 2012 r. 5001
    ›    XIII Sesja Rady Gminy z dnia 15 czerwca 2012 r. 1412
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 10 sierpnia 2012 r. 1763
    ›    XV Sesja Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r. 2065
    ›    XVI Sesja Rady Gminy z dnia 23 października 2012 r. 1469
    ›    XVII Sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2012 r. 3128
    ›    XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. 2488
    ›    XIX Sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2013 r. 1397
    ›    XX Sesja Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r. 3983
    ›    XXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2013 r. 1981
    ›    XXII Sesja Rady Gminy z dnia 28 maja 2013 r. 1465
    ›    XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2013 r. 1549
    ›    XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 2 sierpnia 2013 r. 944
    ›    XXV Sesja Rady Gminy z dnia 17 września 2013 r. 1558
    ›    XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 8 października 2013 r. 2671
    ›    XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 13 listopada 2013 r. 2223
    ›    XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 25 listopada 2013 r. 633
    ›    XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. 1422
    ›    XXX Sesja Rady Gminy z dnia 10 stycznia 2014 r. 1991
    ›    XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 lutego 2014 r. 849
    ›    XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. 2561
    ›    XXXIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 maja 2014 r. 705
    ›    XXXIV Sesja Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2014 r. 2564
    ›     XXXV Sesja Rady Gminy z dnia 8 sierpnia 2014 r. 800
    ›     XXXVI Sesja Rady Gminy z dnia 30 września 2014 r. 2089
    ›     XXXVII Sesja Rady Gminy z dnia 24 października 2014 r. 1308
    ›    XXXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 listopada 2014 r. 652
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010 4357
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 24 listopada 2006 r. 2412
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 6 grudnia 2006 r. 5442
    ›    III Sesja Rada Gminy z dnia 28 grudnia 2006 r. 4427
    ›    IV sesja Rady Gminy z dnia 28 lutego 2007 r. 6594
    ›    V sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 4320
    ›    VI sesja Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2007 r. 6103
    ›    VII sesja Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 2007 r. 4634
    ›    VIII sesja Rady Gminy z dnia 28 września 2007 3943
    ›    IX sesja Rady Gminy z dnia 29 listopada 2007 5063
    ›    X sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007 r. 5759
    ›    XI sesja Rady Gminy z dnia 29 lutego 2008 r. 6822
    ›    XII sesja Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r. 4974
    ›    XIII sesja Rady Gminy z dnia 21 maja 2008 r 1455
    ›    XIV sesja Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2008 r 3357
    ›    XV sesja Rady Gminy z dnia 1 września 2008 r 2637
    ›    XVI sesja Rady Gminy z dnia 3 października 2008 r. 2622
    ›    XVII sesja Rady Gminy z dnia 24 października 2008 r. 1562
    ›    XVIII sesja Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2008 r. 6585
    ›    XIX sesja Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2008 r 5190
    ›    XX sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2009 r 6108
    ›    XXI sesja Rady Gminy z dnia 27 marca 2009 r 2144
    ›    XXII sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2009 r 3377
    ›    XXIII sesja Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2009 r 3226
    ›    XXIV sesja Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2009 r 3605
    ›    XXV sesja Rady Gminy z dnia 24 lipca 2009 r 1326
    ›    XXVI sesja Rady Gminy z dnia 25 września 2009 r 5310
    ›    XXVII sesja Rady Gminy z dnia 6 listopada 2009 r 5974
    ›    XXVIII sesja Rady Gminy z dnia 17 listopada 2009 r 1145
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2009 r 6480
    ›    XXX sesja Rady Gminy z dnia 16 marca 2010 r 6301
    ›    XXXI sesja Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2010 r 2270
    ›    XXXII sesja Rady Gminy z dnia 20 maja 2010 r 1575
    ›    XXXIII sesja Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2010 r 3317
    ›    XXXIV sesja Rady Gminy z dnia 17 września 2010 r 4519
    ›    XXXV sesja Rady Gminy z dnia 26 października 2010 r 3957
    ›    XXXVI sesja Rady Gminy z dnia 9 listopada 2010 r 1088
    ›    XXXIII sesja Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2006 r. 2559
    ›    XXXIV sesja Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r. 10359
    ›    XXXV sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2006 r. 1714
    ›    XXXII sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2005 r. 958
    ›    XXXI sesja Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2005 r. 1858
    ›    XXX sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r. 4383
    ›    XXXVI sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2006 r. 1817
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 4 listopada 2005 r. 974
    ›    XXVIII sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2005 r. 3966
    ›    IV sesja Rady Gminy z dnia 7 lutego 2003 r. 1517
    ›    XXVII sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2005 r. 3266
    ›    XII sesja Rady Gminy z dnia 4 lutego 2004 r. 1621
    ›    XXIII sesja Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2005 r. 4316
    ›    XXVI sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2005 r. 2243
    ›    XXV sesja Rady Gminy z dnia 24 marca 2005 r. 6202
    ›    XXIV sesja Rady Gminy z dnia 16 lutego 2005 r. 1900
    ›    XXXVIII sesja Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2006 3411
    ›    XXXIX sesja Rady Gminy z dnia 21 lipca 2006 3353
    ›     XL sesja Rady Gminy z dnia 29 września 2006 3206
    ›    XLI sesja Rady Gminy z dnia 20 października 2006 1449
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006 2290
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2002 r. 1752
     Uchwały Rady Gminy kadencji 1998-2002 1409
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015 97
   Rejestr Uchwał 7195
   Protokoły z Sesji Rady Gminy 19046
     2006 rok 712
     2005 rok 290
     2004 rok 242
     2003 rok 275
   Zarządzenia 8834
     2020 rok 19
     2019 rok 730
     2018 rok 891
     2017 rok 1673
     2016 rok 3766
     2015 rok 9760
     2014 rok 4193
     2013 rok 6171
     2012 rok 6565
     2011 rok 4360
     2010 rok 10048
     2009 rok 4291
     2008 rok 3798
     2007 rok 1111
     2006 rok 30524
     2005 rok 1229
   Rejestr Zarządzeń 1782
     Rok 2012 1179
   Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 5250
     2005 rok 287
    ›    IV kwartał 265
     2005 rok 107
     2006 rok 994
    ›    Referat Podatków 510
    ›    Referat Budownictwa 701
     2005 rok 810
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi - ogłoszenia 83650
     Przetargi - rok 2020 471
     Przetargi - rok 2019 14743
     Przetargi - rok 2018 19074
     Przetargi - rok 2017 14195
     Przetargi - rok 2016 27182
     Przetargi - rok 2015 38827
     Przetargi - rok 2014 29321
     Przetargi - rok 2013 26484
     Przetargi - rok 2012 16434
     Przetargi - rok 2011 28758
     Przetargi - rok 2010 21827
     Przetargi - rok 2009 79829
     Przetargi - rok 2008 28893
     Przetargi - rok 2007 49416
     Przetargi - rok 2006 24929
     Przetargi - rok 2005 1755
   Zamównia do 30 000 Euro 12838
     Rok 2020 262
     Rok 2019 19864
     Rok 2018 24961
     Rok 2017 18055
     Rok 2016 26288
     Rok 2015 33395
     Rok 2014 36434
   Plan Zamówień Publicznych 1582
     Rok 2020 47
     Rok 2019 470
     Rok 2018 532
     Rok 2017 608
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
   Placówki oświatowe 11173
     Publiczne Przedszkole w Starym Cykarzewie 2003
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1482
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1068
     Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Kiedrzyńskiej 1568
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1326
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1113
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1136
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1022
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1109
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1300
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1888
     Szkoła Podstawowa w Radostkowie 2410
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1681
     Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie 2077
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1611
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1096
     Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie 1661
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1770
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowisku 2628
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1890
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1281
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1117
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1884
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1093
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borownie 1100
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 806
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mykanowie 1424
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 1075
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubojnie 865
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 903
     Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie 849
    ›    Oświadczenia majątkowe dysrektora Zespołu Szkół 944
     Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie 906
    ›    Oświadczenia majątkowe dysrektora Zespołu Szkół 852
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7557
     STATUT 1575
     Regulamin organizacyjny 1970
     Oświadczenia majątkowe Kierownika GOPS 3702
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Kierownika GOPS 2100
   Straż Gminna - Zlikwidowana 3164
    ›    I przypadek 15991
    ›    II przypadek 64
     Oświadczenie majątkowe Komendanta Straży Gminnej 4631
INSTYTUCJE KULTURY
   Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 3651
     Statut GOKiS 1658
     Regulamin organizacyjny 1390
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GOKiS 2834
   Gminne Centrum Muzyki i Tańca 1160
     Statut GCMiT 490
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GCMiT 927
   Rejestr Instytucji Kultury 400
INFORMACJA PUBLICZNA
   Dostęp do Informacji Publicznej 4458
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1346
   Petycje 805
     Petycje i odpowiedzi na petycje 344
    ›    Rok 2016 957
    ›     Rok 2019 41
     Rejestr Petycji 262
     Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie petycji 292
     Wnioski i Odpowiedzi 791
    ›    Rok 2017 1897
    ›    Rok 2018 807
     Rejestr Wniosków o udzielenie informacji publicznej 362
INNE
   Gospodarowanie odpadami komunalnymi 2673
   Redakcja Biuletynu 3546
     2005 rok 594
     2004 rok 231
     2003 rok 219
   Rejestry i ewidencje 8051