główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2731484
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ286789
Odwiedziny Poszczególnych Działów
URZĄD GMINY
   Strona główna 286789
   DANE PODSTAWOWE 28237
   Godziny urzędowania 15232
   Organizacja Urzędu 15034
     Schemat Organizacyjny 7417
     Struktura organizacyjna 12014
     Oswiadczenia majątkowe kierowników 5994
     Oświadczenia majatkowe pracowników upoważnionych do podpisywania decyzji 4134
   Załatwianie spraw 9610
     Usługa tłumaczenia migowego 1386
   Tablica ogłoszeń 115345
     Rok 2021 3369
     Rok 2020 25020
     Rok 2019 30133
     Rok 2018 17737
     Rok 2017 18984
     Rok 2016 27655
     Rok 2015 25523
     Rok 2014 26292
     Rok 2013 27119
     Rok 2012 23878
     Rok 2011 25780
     Rok 2010 24106
     Rok 2009 78861
     Rok 2008 18813
     Rok 2007 25501
   Ekoportal 2875
   Dostępność Urzędu 191
   Wybory 5703
     Wybory Prezydenta RP 2020 1147
     Wybory Parlamentarne 2019 1212
     Wybory do Izb Rolniczych 2019 196
     Wybory do Parlamantu Europejskiego 2019 750
     Wybory Samorządowe 2018 12588
     Wybory Parlamentarne 2015 1055
     Referendum w sprawie JOW 717
     Wybory Prezydenckie 2015 1539
     Wybory do Parlamantu Europejskiego 2014 1882
     Wybory 2014 4637
     Wybory 2011 3137
   Emisja obligacji 2013 3385
   Emisja obligacji 2016 2997
   Emisja obligacji 2018 765
   Emisja obligacji 2020 159
RODO
   Dokumenty ogólne 555
   Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 611
ORGANY
   Wójt 15581
     Zadania i kompetencje Wójta Gminy 3634
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy w kadencji 2018-2023 669
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy w kadencji 2014-2018 3810
     Zadania i kompetencje Zastępcy Wójta Gminy 2527
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta Gminy 3626
   Sekretarz 6756
     Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy 4078
     Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy 2863
   Skarbnik 6563
     Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy 3248
     Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy 4440
   Rada Gminy 14127
     Transmisja obrad Rady Gminy 3005
     Interpelacje Radnych - kadencja 2018-2023 1366
    ›    Interpelacje Radnego Marcina Barcisia 437
    ›     Interpelacje Radnego Jana Dendka 658
    ›     Interpelacje Radnego Włodzimierza Cichonia 411
    ›     Interpelacje Radnego Piotra Gonery 598
    ›     Interpelacje Radnego Marcina Jędrasiaka 351
    ›     Interpelacje Radnej Magdaleny Kierat 482
    ›     Interpelacje Radnego Artura Kotyni 393
    ›     Interpelacje Radnego Michała Kwapisza 391
    ›     Interpelacje Radnego Jarosława Migonia 937
    ›     Interpelacje Radnego Wojciecha Młynka 297
    ›     Interpelacje Radnej Doroty Nabiałczyk 324
    ›     Interpelacje Radnego Grzegorza Seweryna 296
    ›     Interpelacje Radnego Jacka Sówki 532
    ›     Interpelacje Radnego Grzegorza Stanka 353
    ›     Interpelacje Radnego Artura Wasila 957
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2018-2023 1633
    ›    Cichoń Włodzimierz -Przewodniczący Rady Gminy 541
    ›    Jan Dendek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 334
    ›    Grzegorz Stanek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 422
    ›    Barciś Marcin - Radny 406
    ›    Gonera Piotr - Radny 452
    ›    Jędrasiak Marcin - Radny 304
    ›    Kierat Magdalena - Radna 357
    ›    Kotynia Artur - Radny 331
    ›    Kwapisz Michał - Radny 340
    ›    Migoń Jarosław - Radny 397
    ›    Młynek Wojciech - Radny 312
    ›    Nabiałczyk Dorota - Radna 401
    ›    Seweryn Grzegorz - Radny 303
    ›    Sówka Jacek - Radny 429
    ›     Wasil Artur - Radny 314
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2014-2018 4311
    ›    Cichoń Włodzimierz -Przewodniczący Rady Gminy 1726
    ›    Kalota Leszek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 944
    ›    Barciś Marcin - Radny 1453
    ›    Dendek Jan - Radny 861
    ›    Helm Stanisław - Radny 793
    ›    Jędrasiak Marcin - Radny 929
    ›    Kuban Magdalena - Radna 1029
    ›    Powroźnik Marek - Radny 877
    ›    Rębiś Włodzimierz - Radny 989
    ›    Siwiak Agnieszka - Radna 1120
    ›    Stanek Grzegorz - Radny 1099
    ›    Staniec Tadeusz - Radny 843
    ›    Szulc Małgorzata - Radna 1036
    ›    Tyfel Władysław - Radny 844
    ›    Wasil Artur - Radny 1705
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2010-2014 5344
    ›    Nabiałczyk Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy 1889
    ›    Stącel Julian - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 1169
    ›    Bińczyk Marian - Radny 1169
    ›    Cichoń Włodzimierz - Radny 1526
    ›    Gołębiowski Zdzisław - Radny 1121
    ›    Hombek Józef - Radny 925
    ›    Kalota Leszek - Radny 1006
    ›    Kuban Magdalena - Radna 1394
    ›    Makles Czesław - Radny 940
    ›    Mądry Jan - Radny 1024
    ›    Nabiałczyk Jarosław - Radny 1174
    ›    Pomada Dariusz - Radny 3288
    ›    Powroźnik Marek - Radny 1113
    ›    Siwiak Agnieszka - Radna 2002
    ›    Tyfel Władysław - Radny 1089
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2006-2010 2834
    ›    Artur Kotynia - Przewodniczący Rady Gminy 1374
    ›    Henryk Woźniak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 1177
    ›    Ryszard Adamus - Radny 964
    ›    Marian Bińczyk - Radny 1036
    ›    Fryderyk Folcholc - Radny 1765
    ›    Zdzisław Gołębiowski - Radny 1052
    ›    Józef Hombek - Radny 985
    ›    Tadeusz Kokot - Radny 992
    ›    Jarosław Nabiałczyk - Radny 1369
    ›    Krzysztof Nabiałczyk - Radny 1634
    ›    Jan Mądry - Radny 1021
    ›    Grzegorz Mucha - Radny 1128
    ›    Dariusz Pomada - Radny 1188
    ›    Julian Stącel - Radny 1025
    ›    Łukasz Szymonik - Radny 1260
     Rada Gminy Mykanów - kadencja 2002-2006 2017
    ›    Anna Gurtman - Przewodnicząca Rady Gminy 1060
    ›    Anna Bawor - Radny 1217
    ›    Edward Ciesielski - Radny 1044
    ›    Maria Głowienkowska - Radny 965
    ›    Zdzisław Gołębiowski - Radny 954
    ›    Józef Hombek - Radny 896
    ›    Artur Kotynia - Radny 1273
    ›    Jan Mądry - Radny 883
    ›    Jerzy Michalak - Radny 1076
    ›    Krzysztof Nabiałczyk - Radny 1100
    ›    Dariusz Pomada - Radny 1456
    ›    Paweł Rygał - Radny 947
    ›    Julian Stącel - Radny 1121
    ›    Władysław Tyfel - Radny 1008
    ›    Henryk Woźniak - Radny 1011
   Komisje Rady 5282
     Komisja Rewizyjna 2195
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 973
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 1064
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 1110
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 848
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2018-2023 26
     Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 2055
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 988
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 1181
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 992
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 758
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2018-2023 28
     Komisja Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu 2127
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2002-2006 1059
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2006-2010 1182
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2010-2014 1049
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2014-2018 747
    ›    Skład osobowy Komisji w kadencji 2018-2023 31
   Sołectwa 6262
     Wykaz sołectw i sołtysów 12211
     Statut Sołectwa 3204
PRAWO LOKALNE
   Statut 5880
   Regulamin 4958
   Strategia rozwoju 8477
   Programy Lokalne 4920
   Raport o Stanie Gminy 669
   Budżet 10237
     2020 rok 730
     2019 rok 1320
     2018 rok 1152
      2017 rok 2125
     2016 rok 1303
     2015 rok 1207
     2014 rok 1989
     2013 rok 1473
     2012 rok 1692
     2011 rok 1958
     2010 rok 2780
     2009 rok 2938
     2008 rok 2980
     2007 rok 2700
     2006 rok 4959
     2005 rok 2250
     2004 rok 2094
     2003 rok 2005
     2002 rok 2135
   Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych 503
     Rok 2020 21
     Rok 2019 109
     Rok 2018 271
   Interpretacje indywidualne 1077
   Uchwały 19518
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2018-2023 2435
    ›    I Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 listopada 2018 r. 329
    ›    II Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 7 grudnia 2018 r. 764
    ›    III Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 grudnia 2018 r. 712
    ›    IV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 8 lutego 2019 r. 738
    ›    V Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 8 marca 2019 r. 786
    ›    VI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 9 kwietnia 2019 r. 629
    ›    VII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 24 maja 2019 r. 216
    ›    VIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 25 czerwca 2019 r. 787
    ›    IX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 23 lipca 2019 r. 246
    ›    X Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 2 sierpnia 2019 r. 326
    ›    XI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 27 września 2019 r. 747
    ›    XII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 października 2019 r. 692
    ›    XIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 29 listopada 2019 r. 785
    ›    XIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 20 grudnia 2019 r. 627
    ›     XV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 31 stycznia 2020 r. 592
    ›    XVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 20 marca 2020 r. 415
    ›    XVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 19 maja 2020 r. 292
    ›    XVIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 27 maja 2020 r. 178
    ›    XIX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 19 czerwca 2020 r. 477
    ›    XX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 14 lipca 2020 r. 299
    ›    XXI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 18 września 2020 r. 200
    ›    XXII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 9 października 2020 r. 134
    ›    XXIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 6 listopada 2020 r. 259
    ›    XXIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 grudnia 2020 r. 47
    ›    XXV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 18 grudnia 2020 r. 112
    ›    XXVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 29 grudnia 2020 r. 127
    ›     XXVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 29 stycznia 2021 r. 67
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 5963
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2014 r. 1031
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. 969
    ›    III Sesja Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2014 3284
    ›    IV Sesja Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2014 1222
    ›    V Sesja Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2015 2263
    ›    VI Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2015 2299
    ›    VII Sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2015 2215
    ›    VIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2015 1038
    ›    IX Sesja Rady Gminy z dnia 22 maja 2015 1653
    ›    X Sesja Rady Gminy z dnia 16 czerwca 2015 1712
    ›    XI Sesja Rady Gminy z dnia 14 lipca 2015 1296
    ›    XII Sesja Rady Gminy z dnia 8 września 2015 1000
    ›    XIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 października 2015 931
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015 4550
    ›    XV Sesja Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2015 924
    ›    XVI Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 1673
    ›     XVII Sesja Rady Gminy z dnia 12 lutego 2016 1544
    ›    XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 marca 2016 726
    ›    XIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 kwietnia 2016 546
    ›    XX Sesja Rady Gminy z dnia 10 maja 2016 1290
    ›    XXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2016 2295
    ›    XXII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2016 1227
    ›    XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2016 1262
    ›    XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 18 października 2016 544
    ›    XXV Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2016 1907
    ›    XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2016 637
    ›    XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 1733
    ›    XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 8 lutego 2017 r. 1442
    ›    XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2017 r. 1345
    ›    XXX Sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2017 r. 536
    ›    XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 maja 2017 r. 790
    ›    XXXIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 19 lipca 2017r. 985
    ›    XXXII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 26 czerwca 2017 r. 614
    ›    XXXIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 30 sierpnia 2017 r. 725
    ›    XXXV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 11 października 2017 r. 916
    ›    XXXVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 3 listopada 2017 r. 387
    ›    XXXVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 1 grudnia 2017 r. 785
    ›    XXXVIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 15 grudnia 2017 r. 403
    ›    XXXIX Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 28 grudnia 2017 r. 709
    ›    XL Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 18 stycznia 2018 r. 675
    ›    XLI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 9 marca 2018 r. 781
    ›    XLII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 13 kwietnia 2018 r. 610
    ›    XLIII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 17 maja 2018 r. 247
    ›    XLIV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 21 czerwca 2018 r. 683
    ›    XLV Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 27 lipca 2018 r. 842
    ›     XLVI Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 20 września 2018 r. 529
    ›    XLVII Sesja Rady Gminy Mykanów z dnia 16 października 2018 r. 559
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014 5766
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2010 r. 2434
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r. 4309
    ›    III Sesja Rady Gminy z dnia 22 lutego 2011 r. 3281
    ›    IV Sesja Rady Gminy z dnia 25 marca 2011 r. 5005
    ›    V Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2011 r. 2949
    ›    VI Sesja Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2011 r. 3312
    ›    VII Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2011 r. 3763
    ›    VIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2011 r. 2927
    ›    IX Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r. 3860
    ›     X Sesja Rady Gminy z dnia 20 stycznia 2012 r. 1424
    ›    XI Sesja Rady Gminy z dnia 30 marca 2012 r. 3135
    ›    XII Sesja Rady Gminy z dnia 25 maja 2012 r. 5521
    ›    XIII Sesja Rady Gminy z dnia 15 czerwca 2012 r. 1542
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 10 sierpnia 2012 r. 2031
    ›    XV Sesja Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r. 2335
    ›    XVI Sesja Rady Gminy z dnia 23 października 2012 r. 1729
    ›    XVII Sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2012 r. 3435
    ›    XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. 2747
    ›    XIX Sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2013 r. 1638
    ›    XX Sesja Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r. 4456
    ›    XXI Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2013 r. 2238
    ›    XXII Sesja Rady Gminy z dnia 28 maja 2013 r. 1714
    ›    XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 11 lipca 2013 r. 1810
    ›    XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 2 sierpnia 2013 r. 1060
    ›    XXV Sesja Rady Gminy z dnia 17 września 2013 r. 1813
    ›    XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 8 października 2013 r. 3011
    ›    XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 13 listopada 2013 r. 2630
    ›    XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 25 listopada 2013 r. 754
    ›    XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. 1680
    ›    XXX Sesja Rady Gminy z dnia 10 stycznia 2014 r. 2263
    ›    XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 17 lutego 2014 r. 966
    ›    XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. 2945
    ›    XXXIII Sesja Rady Gminy z dnia 13 maja 2014 r. 823
    ›    XXXIV Sesja Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2014 r. 2887
    ›     XXXV Sesja Rady Gminy z dnia 8 sierpnia 2014 r. 930
    ›     XXXVI Sesja Rady Gminy z dnia 30 września 2014 r. 2433
    ›     XXXVII Sesja Rady Gminy z dnia 24 października 2014 r. 1555
    ›    XXXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 listopada 2014 r. 771
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010 4484
    ›    I Sesja Rady Gminy z dnia 24 listopada 2006 r. 2532
    ›    II Sesja Rady Gminy z dnia 6 grudnia 2006 r. 5786
    ›    III Sesja Rada Gminy z dnia 28 grudnia 2006 r. 4682
    ›    IV sesja Rady Gminy z dnia 28 lutego 2007 r. 6952
    ›    V sesja Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 4603
    ›    VI sesja Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2007 r. 6446
    ›    VII sesja Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 2007 r. 4964
    ›    VIII sesja Rady Gminy z dnia 28 września 2007 4195
    ›    IX sesja Rady Gminy z dnia 29 listopada 2007 5385
    ›    X sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007 r. 6110
    ›    XI sesja Rady Gminy z dnia 29 lutego 2008 r. 7247
    ›    XII sesja Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r. 5320
    ›    XIII sesja Rady Gminy z dnia 21 maja 2008 r 1562
    ›    XIV sesja Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2008 r 3586
    ›    XV sesja Rady Gminy z dnia 1 września 2008 r 2870
    ›    XVI sesja Rady Gminy z dnia 3 października 2008 r. 2866
    ›    XVII sesja Rady Gminy z dnia 24 października 2008 r. 1664
    ›    XVIII sesja Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2008 r. 7092
    ›    XIX sesja Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2008 r 5502
    ›    XX sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2009 r 6563
    ›    XXI sesja Rady Gminy z dnia 27 marca 2009 r 2265
    ›    XXII sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2009 r 3629
    ›    XXIII sesja Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2009 r 3470
    ›    XXIV sesja Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2009 r 3866
    ›    XXV sesja Rady Gminy z dnia 24 lipca 2009 r 1450
    ›    XXVI sesja Rady Gminy z dnia 25 września 2009 r 5640
    ›    XXVII sesja Rady Gminy z dnia 6 listopada 2009 r 6406
    ›    XXVIII sesja Rady Gminy z dnia 17 listopada 2009 r 1275
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2009 r 6872
    ›    XXX sesja Rady Gminy z dnia 16 marca 2010 r 6752
    ›    XXXI sesja Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2010 r 2495
    ›    XXXII sesja Rady Gminy z dnia 20 maja 2010 r 1697
    ›    XXXIII sesja Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2010 r 3705
    ›    XXXIV sesja Rady Gminy z dnia 17 września 2010 r 4917
    ›    XXXV sesja Rady Gminy z dnia 26 października 2010 r 4316
    ›    XXXVI sesja Rady Gminy z dnia 9 listopada 2010 r 1208
    ›    XXXIII sesja Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2006 r. 2699
    ›    XXXIV sesja Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r. 11151
    ›    XXXV sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2006 r. 1857
    ›    XXXII sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2005 r. 1072
    ›    XXXI sesja Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2005 r. 1982
    ›    XXX sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r. 4769
    ›    XXXVI sesja Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2006 r. 1937
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 4 listopada 2005 r. 1091
    ›    XXVIII sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2005 r. 4268
    ›    IV sesja Rady Gminy z dnia 7 lutego 2003 r. 1633
    ›    XXVII sesja Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2005 r. 3488
    ›    XII sesja Rady Gminy z dnia 4 lutego 2004 r. 1816
    ›    XXIII sesja Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2005 r. 4580
    ›    XXVI sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2005 r. 2364
    ›    XXV sesja Rady Gminy z dnia 24 marca 2005 r. 6551
    ›    XXIV sesja Rady Gminy z dnia 16 lutego 2005 r. 2017
    ›    XXXVIII sesja Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2006 3666
    ›    XXXIX sesja Rady Gminy z dnia 21 lipca 2006 3619
    ›     XL sesja Rady Gminy z dnia 29 września 2006 3476
    ›    XLI sesja Rady Gminy z dnia 20 października 2006 1574
     Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006 2440
    ›    XXIX sesja Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2002 r. 1942
     Uchwały Rady Gminy kadencji 1998-2002 1521
    ›    XIV Sesja Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015 212
   Rejestr Uchwał 7662
   Protokoły z Sesji Rady Gminy 20552
     2006 rok 760
     2005 rok 346
     2004 rok 297
     2003 rok 319
   Zarządzenia 9358
     2021 rok 63
     2020 rok 653
     2019 rok 1255
     2018 rok 1400
     2017 rok 2086
     2016 rok 4170
     2015 rok 11549
     2014 rok 4592
     2013 rok 6615
     2012 rok 7046
     2011 rok 4636
     2010 rok 10701
     2009 rok 4493
     2008 rok 4040
     2007 rok 1214
     2006 rok 31520
     2005 rok 1336
   Rejestr Zarządzeń 2000
     Rok 2012 1293
   Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 5524
     2005 rok 329
    ›    IV kwartał 340
     2005 rok 143
     2006 rok 1038
    ›    Referat Podatków 595
    ›    Referat Budownictwa 796
     2005 rok 851
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi - ogłoszenia 88792
     Przetargi - rok 2020 14058
     Przetargi - rok 2019 17193
     Przetargi - rok 2018 22221
     Przetargi - rok 2017 14904
     Przetargi - rok 2016 28002
     Przetargi - rok 2015 41374
     Przetargi - rok 2014 30227
     Przetargi - rok 2013 27471
     Przetargi - rok 2012 16878
     Przetargi - rok 2011 29291
     Przetargi - rok 2010 22360
     Przetargi - rok 2009 81044
     Przetargi - rok 2008 29557
     Przetargi - rok 2007 50013
     Przetargi - rok 2006 25753
     Przetargi - rok 2005 1902
   Zamównia do 130 000 ZŁ 15152
     Rok 2021 1318
     Rok 2020 16320
     Rok 2019 21266
     Rok 2018 26172
     Rok 2017 18550
     Rok 2016 26845
     Rok 2015 34453
     Rok 2014 38748
   Plan Zamówień Publicznych 2944
     Rok 2021 80
     Rok 2020 499
     Rok 2019 611
     Rok 2018 647
     Rok 2017 716
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
   Placówki oświatowe 12752
     Publiczne Przedszkole w Starym Cykarzewie 2364
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1679
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1129
     Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Kiedrzyńskiej 1845
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1503
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1231
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora przedszkola 1199
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1105
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1175
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1402
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 2035
     Szkoła Podstawowa w Radostkowie 2737
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1937
     Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie 2288
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1789
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1196
     Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie 1841
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1981
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowisku 2953
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 2142
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1366
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1203
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1987
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1184
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borownie 1472
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 1011
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mykanowie 1835
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 1340
     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubojnie 1232
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 1143
     Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie 1138
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora szkoły 1181
     Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie 1123
    ›    Oświadczenia majątkowe dysrektora Zespołu Szkół 1151
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8953
     STATUT 1789
     Regulamin organizacyjny 2116
     Oświadczenia majątkowe Kierownika GOPS 4416
     Oświadczenia majątkowe Zastępcy Kierownika GOPS 2443
   Straż Gminna - Zlikwidowana 3430
    ›    I przypadek 16097
    ›    II przypadek 151
     Oświadczenie majątkowe Komendanta Straży Gminnej 4769
INSTYTUCJE KULTURY
   Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 4126
     Statut GOKiS 1863
     Regulamin organizacyjny 1552
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GOKiS 3157
     Kadencyjny program działania 119
   Gminne Centrum Muzyki i Tańca 1452
     Statut GCMiT 620
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GCMiT 1125
   Rejestr Instytucji Kultury 657
INFORMACJA PUBLICZNA
   Dostęp do Informacji Publicznej 4981
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1538
   Petycje 1100
     Petycje i odpowiedzi na petycje 539
    ›    Rok 2016 1249
    ›     Rok 2019 197
    ›    Rok 2020 93
     Rejestr Petycji 394
     Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie petycji 483
     Wnioski i Odpowiedzi 926
    ›    Rok 2017 2943
    ›    Rok 2018 1176
     Rejestr Wniosków o udzielenie informacji publicznej 452
INNE
   Gospodarowanie odpadami komunalnymi 4293
   Deklaracja dostępności 138
   Redakcja Biuletynu 3783
     2005 rok 639
     2004 rok 276
     2003 rok 270
   Rejestry i ewidencje 8784