główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2018-05-24 14:02
Dział: URZĄD GMINY > Tablica ogłoszeń > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego postępowaniu w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego.
Wykonanie: Jarosław Łapeta
2. Data: 2018-05-24 14:01
Dział: URZĄD GMINY > Tablica ogłoszeń > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego postępowaniu w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego.
Wykonanie: Jarosław Łapeta
3. Data: 2018-05-24 13:05
Dział: RODO > Klauzula informacyjna dotycząca dowodów osobistych
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
Wykonanie: Jarosław Łapeta
4. Data: 2018-05-24 13:05
Dział: RODO > Klauzula informacyjna dotycząca dowodów osobistych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
Wykonanie: Jarosław Łapeta
5. Data: 2018-05-24 13:04
Dział: RODO > Klauzula informacyjna dotycząca Urzędu Stanu Cywilnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)
Wykonanie: Jarosław Łapeta
6. Data: 2018-05-24 13:03
Dział: RODO > Klauzula informacyjna dotycząca Urzędu Stanu Cywilnego
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)
Wykonanie: Jarosław Łapeta
7. Data: 2018-05-24 13:02
Dział: RODO > Klauzula informacyjna dotycząca ewidencji ludności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
Wykonanie: Jarosław Łapeta
8. Data: 2018-05-24 13:01
Dział: RODO > Klauzula informacyjna dotycząca ewidencji ludności
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
Wykonanie: Jarosław Łapeta
9. Data: 2018-05-24 13:00
Dział: RODO > Dokumenty ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia
Wykonanie: Jarosław Łapeta
10. Data: 2018-05-24 12:59
Dział: RODO > Dokumenty ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia
Wykonanie: Jarosław Łapeta