główna zawartość
artykuł nr 1

WÓJT GMINY MYKANÓW OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA...

WÓJT GMINY MYKANÓW OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO p.n. „Rozwój sportu i kultury fizycznej na terenie gminy Mykanów w Sołectwach Gminy Mykanów.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych aktów prawa...

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych aktów prawa lokalnego w zakresie gospodarki odpadami

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 1 i 2 km 1 obręb Kokawa Gmina Mykanó

artykuł nr 4

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących opłat...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

artykuł nr 5

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Mykanów z dnia 6...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Mykanów z dnia 6 grudnia 2012r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Radostków Kolonia przy ul. Wesołej i Kolonia Wierzchowis