główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mykanów za 2007 rok

artykuł nr 2

Informacja z wykonania budżetu Gminy Mykanów za I półrocze roku 2007

artykuł nr 3

Budżet Gminy Mykanów na rok 2007

Budżet Gminy Mykanów na rok 2007 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Mykanów nr 23/III/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.

Treść uchwały budżetowej