główna zawartość
artykuł nr 1

Informacje kwartalne o wykonaniu budżetu 2022

artykuł nr 2

Informacje o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

artykuł nr 3

Opinie RIO o budżecie Gminy Mykanów na 2022 rok

artykuł nr 4

Budżet Gminy Mykanów na 2022 rok

przyjęty Uchwałą Rady Gminy Mykanów nr 282/XXXVI/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.

artykuł nr 5

Opinie RIO o projekcie budżetu