główna zawartość
artykuł nr 1

Opinie RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu

Załączniki:
Opinia RIO 83.63 KB
artykuł nr 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu

artykuł nr 3

Informacje kwartalne o wykonaniu budżetu 2022

artykuł nr 4

Informacje o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

artykuł nr 5

Opinie RIO o budżecie Gminy Mykanów na 2022 rok