główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 157/2022

W sprawie zmian w budżecie

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 155/2022

w sprawie ogłoszenia o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Mykanów do roku 2030

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 145/2022

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Mykanów przeznaczonej do sprzedaży

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 136/2022

W sprawie zmian w budżecie

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 135/2022

W sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości