główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice

W sparwie wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie dachu na istniejącym budynku Urzędu Gminy w Mykanowie

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O przystąpieniu do sporządzania zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mykanów

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

Wójt Gminy Mykanów wydał decyzję Nr Dś Nr 1/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Hankowska, Wola Kiedrzyńska, Antoniów i Kolonia Wierzchowisko