główna zawartość
artykuł nr 11

Obwieszczenie Burmistrza Kłobucka

Burmistrz Kłobucka zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na budowie rurociągu obejściowego dla ujęcia wody w Wierzchowisku

artykuł nr 12

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

Wójt Gminy Mykanów zawiadamia o wszczęciu wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka wodociągu ulicznego

artykuł nr 13

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie chodnika wraz z odwodnieniem na drodze powiatowej nr 1025 S w Mykanowie na odcinku od drogi powiatowej nr 1059S do zakresu przebudowy DK 1

artykuł nr 14

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zespołu dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej maksymalnej mocy 1.2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

artykuł nr 15

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku produkcyjno-handlowo-usługowego na działkach nr 269/3, 269/4, 269/5, 270/5, 270/6, 270/7 km 4.w Wierzchowisku, ul. Osiedlowa, gm. Mykanów