główna zawartość
artykuł nr 16

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4

artykuł nr 17

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego

W sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

artykuł nr 18

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie chodnika wraz z odwodnieniem na drodze powiatowej nr 1025 S w Mykanowie na odcinku od drogi powiatowej nr 1059S do zakresu przebudowy DK 1

artykuł nr 19

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej i infrastrukturą towarzyszącą w Kokawie, Rybnej i Cykarzewie Stary

artykuł nr 20

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mykanów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Mykanów