główna zawartość
artykuł nr 26

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

artykuł nr 27

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie wykazu lokali użytkowych Gminy Mykanów przeznaczonych do najmu

artykuł nr 28

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Stacjonarnego Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w Gminie Mykanów na działce 88/3 k.m. 6 obr

artykuł nr 29

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą:„Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz promocja zdrowego stylu życia w Sołectwach Gminy Mykanów.

artykuł nr 30

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Rozwój sportu i kultury fizycznej w sołectwach Gminy Mykanów"