główna zawartość
artykuł nr 31

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów dotyczących pojedynczych terenów

artykuł nr 32

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie hali do produkcji torebek papierowych i magazynowania produktów przeznaczonych do dalszej dystrybucji w miejscowości Wierzchowisko Gmina

artykuł nr 33

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zespołu dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej maksymalnej mocy 1.2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obejmującą: stacj

artykuł nr 34

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wszczęciu postępowania w sprawie o wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Stacjonarnego Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w Gminie Mykanów na działce 88/3 k.m. 6 obręb Kokawa w Gminie Myk

artykuł nr 35

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów