główna zawartość
artykuł nr 1

Struktura Organizacyjna Urzedu Gminy w Mykanowie

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
URZĘDU GMINY W MYKANOWIE

 

 

 

Wójt Gminy:Dariusz Pomadatel.: 20
 Sekretarz Gminy:Maria Szczepaniktel.: 21
 Skarbnik Gminy:Agnieszka Oberskatel.: 38

W skład Urzędu wchodzą następujące referaty:

  • Referat Organizacyjny - I ORG,
  • Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - II SO,
  • Referat Finansowy - III Fin,
  • Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa - IV GNR,
  • Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych - V GKZ,
  • Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia - VI OK.,
  • Urząd Stanu Cywilnego - VII USC.

Referat Organizacyjny:

 -Kierownik Referatu - Sekretarz Gminytel.: 21
 -Inspektor ds. kancelaryjnychtel.: 20
 -Biuro Obsługi Interesanta/Inspektor ds. kancelaryjnychtel.: 51
 -Inspektor ds. kadrowychtel.: 47
 -Inspektor ds. kancelaryjnych Rady Gminytel.: 23
 -Radcy prawnitel.: 40 i 22
 -Inspektor ds. funduszy pozabudżetowychtel.: 40
 -Informatyktel.: 36

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego:

 -Kierownik Referatu - sprawy obronne i ochrony p.pożtel.: 50
 -Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych,tel.: 31
 -Inspektor ds. obronnychtel.: 31
 -Inspektor ds. działalności gospodarczejtel.: 26

Referat Finansowy:

 -Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy,tel.: 38
 -Inspektorzy ds. księgowości budżetowej,tel.: 25
 -Kasa, Inspektor ds. księgowości budżetowej,tel.: 24
 -Inspektorzy ds. wymiaru i księgowości podatkowej.tel.: 27
 -Inspektor ds. wymiaru i księgowości budżetowej - opłaty za odpadytel.: 55


Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa:

 -Kierownik Referatutel.: 37
 -Inspektorzy ds. nieruchomości tel.: 33 i 45
 -Inspektor ds. rolnictwa i rozwojutel.: 33


Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych:

 -Kierownik Referatu - sprawy zagospodarowania przestrzennegotel.: 39
 -Inspektor ds. zamówień publicznychtel.: 32
 -Inspektorzy ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiskatel.: 34
 -Inspektorzy ds. gospodarki komunalnej i inwestycji gminnychtel.: 32


Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia:

 -Kierownik Referatutel.: 44
 -Inspektorzy ds. oświatytel.: 29 i 49


Urząd Stanu Cywilnego:

 -Kierownik USCtel.: 30