główna zawartość
artykuł nr 1

Struktura Organizacyjna Urzedu Gminy w Mykanowie

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
URZĘDU GMINY W MYKANOWIE

 

 

 

Wójt Gminy:Dariusz Pomadatel.: 20
 Sekretarz Gminy:Aneta Batortel.: 21
 Skarbnik Gminy:Agnieszka Oberskatel.: 38

W skład Urzędu wchodzą następujące referaty:

  • Referat Organizacyjny - ORG,
  • Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - SO,
  • Referat Finansowy - Fin,
  • Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - GNP,
  • Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych - IZP
  • Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia - OK
  • Urząd Stanu Cywilnego - USC

Referat Organizacyjny:

 -Kierownik Referatu - Sekretarz Gminytel.: 21
 -Inspektor ds. kancelaryjnychtel.: 20
 -Biuro Obsługi Interesanta/Inspektor ds. kancelaryjnychtel.: 51
 -Inspektor ds. kancelaryjnych Rady Gminy i Kadrtel.: 23
 -Radcy prawnitel.: 22
 -Inspektor ds. funduszy pozabudżetowychtel.: 40
 -Informatyktel.: 36

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego:

 -Kierownik Referatu - sprawy obronne i ochrony p.pożtel.: 50
 -Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych,tel.: 31
 -Inspektor ds. działalności gospodarczejtel.: 26

Referat Finansowy:

 -Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy,tel.: 38
 -Inspektorzy ds. księgowości budżetowej,tel.: 25, 58
 -Kasa, Inspektor ds. księgowości budżetowej,tel.: 24
 -Inspektorzy ds. wymiaru i księgowości podatkowej.tel.: 27
 -Inspektor ds. wymiaru i księgowości budżetowej - opłaty za odpadytel.: 55


Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska:


 


 

 -Kierownik Referatutel.: 39
 -Inspektorzy ds. nieruchomości i rolnictwatel.: 33
 -Inspektorzy ds. ochrony środowiska i gospodarki przestrzennejtel.: 34
 -Inspektor ds. geodezji i gospodarowania nieruchomościamitel.: 37
 -Inspektor ds. ochrony środowiska - "Czyste Powietrze"tel.: 45


Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych:

 -Kierownik Referatu tel.: 32
 -Inspektorzy ds. inwestycjitel.: 32


Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia:

 -Kierownik Referatutel.: 44
 -Inspektorzy ds. oświatytel.: 29 i 46


Urząd Stanu Cywilnego:

 -Kierownik USCtel.: 30