główna zawartość
artykuł nr 1

Struktura Organizacyjna Urzedu Gminy w Mykanowie

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
URZĘDU GMINY W MYKANOWIE

 

 

 

Wójt Gminy: Dariusz Pomada tel.: 20
  Sekretarz Gminy: Maria Szczepanik tel.: 21
  Skarbnik Gminy: Ewa Machoń tel.: 38

W skład Urzędu wchodzą następujące referaty:

  • Referat Organizacyjny - I ORG,
  • Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - II SO,
  • Referat Finansowy - III Fin,
  • Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa - IV GNR,
  • Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych - V GKZ,
  • Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia - VI OK.,
  • Urząd Stanu Cywilnego - VII USC.

Referat Organizacyjny:

  - Kierownik Referatu - Sekretarz Gminy tel.: 21
  - Inspektor ds. kancelaryjnych
tel.: 20
  - Biuro Obsługi Interesanta/Inspektor ds. kancelaryjnych tel.: 51
  - Inspektor ds. kadrowych
tel.: 47
  - Inspektor ds. kancelaryjnych Rady Gminy tel.: 23
  - Radcy prawni tel.: 40 i 22
  - Inspektor ds. promocji i funduszy pozabudżetowych tel.: 36
  - Informatyk tel.: 36

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego:

  - Kierownik Referatu - sprawy obronne i ochrony p.poż
tel.: 50
  - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, tel.: 31
  - Inspektor ds. obronnych tel.: 31
  - Inspektor ds. działalności gospodarczej tel.: 26

Referat Finansowy:

  - Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy, tel.: 38
  - Inspektorzy ds. księgowości budżetowej, tel.: 25
  - Kasa, Inspektor ds. księgowości budżetowej, tel.: 24
  - Inspektorzy ds. wymiaru i księgowości podatkowej. tel.: 27
  - Inspektor ds. wymiaru i księgowości budżetowej - opłaty za odpady
tel.: 55

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa:
  - Kierownik Referatu tel.: 37
  - Inspektorzy ds. nieruchomości tel.: 33 i 45
  - Inspektor ds. rolnictwa i rozwoju tel.: 33

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych:
  - Kierownik Referatu - sprawy zagospodarowania przestrzennego
tel.: 39
  - Inspektor ds. zamówień publicznych tel.: 32
  - Inspektorzy ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tel.: 34
  - Inspektorzy ds. gospodarki komunalnej i inwestycji gminnych tel.: 32

Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia:
  - Kierownik Referatu tel.: 44
  - Inspektorzy ds. oświaty tel.: 29 i 49

Urząd Stanu Cywilnego:
  - Kierownik USC tel.: 30