główna zawartość
artykuł nr 1

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy

W sprawie zwołania IX sesji Rady Gminy Mykanów

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Radostków i Radostków Kolonia przy ul. Częstochowskiej w gminie Mykanów.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wola Kiedrzyńska, przy ul. Mykanowskiej

artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze

Urząd Gminy w Mykanowie ogłasza nabór na na wolne stanowisko pracy - Podinspektora do spraw kancelaryjnych – w wymiarze 1 etatu

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie turbiny wiatrowej o mocy 500kW