główna zawartość
artykuł nr 16

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w...

W sprawie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej

artykuł nr 17

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w...

W sprawie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej

artykuł nr 18

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O obwodach głosowania w wyborach parlamentarnych

artykuł nr 19

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 600kW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mykanów

artykuł nr 20

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch turbin wiatrowych o mocy 600kW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą planowanego do realizacji w Mykanowie