główna zawartość
artykuł nr 26

Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów placówek oświatowych

Wójt Gminy Mykanów ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów Przedszkoli w Kuźnicy Kiedrzyńskiej i Starym Cykarzewie oraz Szkoły Podstawowej w Starym Broniszewie

artykuł nr 27

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Gmina Mykanów ogłasza ustne przetargi nieograniczone - licytacje na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących mienie gminne.

artykuł nr 28

Informacja

W sprawie zgłaszania kandydatów na ławników

artykuł nr 29

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej i infrastrukturą towarzyszącą w Kokawie Gmina Mykanów

artykuł nr 30

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania części budynku Magazynu metalowych wyrobów gotowych na Zakład obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok galw