główna zawartość
artykuł nr 31

Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów Zespołów...

Wójt Gminy Mykanów ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Lubojnie, Starym Cykarzewie, Czarnym Lesie, Mykanowie i Borownie

artykuł nr 32

WÓJT GMINY MYKANÓW OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA...

WÓJT GMINY MYKANÓW OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO p.n. „Rozwój sportu i kultury fizycznej na terenie gminy Mykanów w Sołectwach Gminy Mykanów.

artykuł nr 33

WÓJT GMINY MYKANÓW OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA...

WÓJT GMINY MYKANÓW OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO p.n. „Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz promocja zdrowego stylu życia w Sołectwach Gminy Mykanów.

artykuł nr 34

Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w postaci zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

artykuł nr 35

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Mykanów

W sprawie zwołania IV sesji Rady Gminy Mykanów