główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Gmina Mykanów reprezentowana przez Wójta Gminy ogłasza ustny przetarg nieograniczony - licytację na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wydaniu decyzji zmieniającej decyzję środowiskową DŚ-5/12 z dnia 13.12.2012 r znak GKZ.V.OŚ. 6220.5.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wierzchowisko przy ul. Długiej w gminie Mykanów

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wola Hankowska przy ul. Dworskiej w gminie Mykanów

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borowno w gminie Mykanów