główna zawartość
artykuł nr 6

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej Nr DŚ-5/12 znak GKZ.V.OŚ.6220.5.2012 z dnia 13.12.2012 r na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda

artykuł nr 7

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O przedłożeniu Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego pod działalność usługowo-produkcyjną dla potrzeb zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych i metali

artykuł nr 8

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

artykuł nr 9

Informacja o udzielonych dotacjach

Informacja o udzielonych dotacjach

artykuł nr 10

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych