główna zawartość
artykuł nr 41

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MYKANÓW z dnia 28 lutego 2013r

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MYKANÓW z dnia 28 lutego 2013r

artykuł nr 42

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Wójt Gminy Mykanów ogłasza społeczne konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Mykanów dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

artykuł nr 43

WÓJT GMINY MYKANÓW OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA...

WÓJT GMINY MYKANÓW OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO p.n. „Wsparcie działalności artystycznej i kulturalnej w Sołectwach Gminy Mykanów”.

artykuł nr 44

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na...

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu

artykuł nr 45

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Gmina Mykanów ogłasza ustny przetarg nieograniczony - licytację na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne