główna zawartość
artykuł nr 6

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Łochynia, Lubojna, Wierzchowisko i Wola Hankowska

artykuł nr 7

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Łochynia, Lubojna, Wierzchowisko i Wola Hankowska w gminie Mykanów

artykuł nr 8

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej

W sprawie przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Mykanów

artykuł nr 9

Protokół z wyborów do Rady Gminy Mykanów

Protokół do wyborów Rady Gminy Mykanów z dnia 16 listopada 2014 r.

artykuł nr 10

Protokół z wyborów Wójta Gminy

Protokół z wyborów Wójta Gminy Mykanów z dnia 16 listopada 2014 r.