główna zawartość
artykuł nr 36

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie kultury...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu

artykuł nr 37

Obwieszczenia Wójta Gminy Mykanów

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na „Budowie hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , budową zjazdu publicznego z ul. Częstochowskiej”

artykuł nr 38

Obwieszczenia Wójta Gminy Mykanów

O wydaniu postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na uruchomieniu punktu skupu odpadów w miejscowości Stary Cykarzew

artykuł nr 39

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Gmina Mykanów ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne

artykuł nr 40

Obwieszczenia Wojewody Śląskiego

W sprawie realizacji inwestycji drogowej pn: "Budowa autostrady A-1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice..."