główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

artykuł nr 2

Zawiadomienie

O miejscu wywieszania obwieszczeń i plakatów wyborczych

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta

W sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i obwodach głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych