główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów w sprawie lokali...

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów w sprawie lokali przeznaczonych do najmu

artykuł nr 2

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego w sprawie wydania decyzji na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej na ciągu Rybna - DW483 -Mykanów - DK1 (węzeł A) -Rudniki - DK91- Wancerzów - DW 786" dla miejscowości Rybna, Kokawa, Mykanów w gm. Mykanów; Rudniki, KoninII, Konin III, w gm. Rędziny; Cegielnia, i Wancerzów w gm. Mstów.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Gminnego Ośrodka...

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie

artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mykanowie ogłasza nabór na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych (Program „Rodzina 500 plus”) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mykanowie

artykuł nr 5

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie wykazu nieruchomości Gminy Mykanów przeznaczonych do sprzedaży