główna zawartość
artykuł nr 66

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów o wszczęciu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Lubojenk

artykuł nr 67

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów o wydaniu decyzji w...

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchowisko.

artykuł nr 68

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.

artykuł nr 69

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów o wyłożeniu do...

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mykanów