główna zawartość
artykuł nr 11

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad...

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mykanów

artykuł nr 12

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż...

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przez Gminę Mykanów 5 niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Kokawa

artykuł nr 13

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

W sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie autostrady A1 na odcinku Tuszyn-Pyrzowice"

artykuł nr 14

Ogłoszenie Wójta Gminy Mykanów o zamiarze przeprowadzenia...

Ogłoszenie Wójta Gminy Mykanów o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

artykuł nr 15

Ogłoszenie Wójta Gminy Mykanów o odstąpieniu od...

Ogłoszenie Wójta Gminy Mykanów o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie publicznego transportu drogowego.