główna zawartość
artykuł nr 16

Konsultacje społeczne

Na podstawie uchwały Nr 203/XIX/2013 Rady Gminy Mykanów dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkancami Gminy Mykanów, Wójt Gminy Mykanów zarządza przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami w sprawie: projektu uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2016-2021

artykuł nr 17

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy w Mykanowie zwołuje w dniu 18 października 2016r (wtorek) o godz. 10.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie XXIV sesję Rady Gminy Mykanów

artykuł nr 18

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogo powiatowej..."

artykuł nr 19

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w...

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie rac na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy - Chorzew Siemkowice

artykuł nr 20

Informacja o zatrudnieniu

Informacja o zatrudnieniu