główna zawartość
artykuł nr 21

Obwieszczenia Wójta Gminy Mykanów

O wydaniu Decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Mykanow 2109

artykuł nr 22

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych rocznego programu...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2017

artykuł nr 23

Obwieszczenia Wójta Gminy Mykanów

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Mykanów, Borowno i Borowno Kolonia, Kuźnica Kiedrzyńska - ul. Częstochowska, Radostków Kolonia - ul. Sportowa

artykuł nr 24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny - w ramach umowy o pracę.

artykuł nr 25

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w...

O planowanym przedsięwzięciu pn "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany" na terenie Republiki Czeskiej