główna zawartość
artykuł nr 26

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w...

W sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: "Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy - Chorzew Siemkowice"

artykuł nr 27

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Mykanów ogłasza konsultacje społeczne uchwał regulujących kwestie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mykanów

artykuł nr 28

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mykanów w roku 2015

artykuł nr 29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego

artykuł nr 30

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów z dnia 5-08-2016 w...

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów z dnia 5-08-2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia