główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kolonia Wierzchowisko i Lubojna w gminie Mykanów, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stary Cykarzew i Wola Kiedrzyńska w gminie Mykanów, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borowno Kolonia, Lubojenka, Kuźnica Lechowa i Tylin w gminie Mykanów, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

O otrzymaniu powiadomienia z Republiki Czeskiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródło energii jądrowej w miejcowości Dukovany"

artykuł nr 5

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie wykazu lokali użtkowych Gminy Mykanów przeznaczonch do najmu