główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mykanów oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Urząd Gminy w Mykanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. działalności gospodarczej.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Urząd Gminy w Mykanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. gospodarski komunalnej i ochrony danych osobowych

artykuł nr 4

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

artykuł nr 5

Zawiadomienie Starosty Częstochowskiego

O prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia czy działki nr 63, 50 oraz 65 położonych w obrębie Lubojna stanowiły mienie gminne