główna zawartość
artykuł nr 6

Zawiadomienie Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów...

W sprawie scalenia gruntów w miejscowościach Zawada, Zberezka i Śliwaków w Gminie Kłomnice

artykuł nr 7

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w...

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na połączeniu dróg lokalnych wzdłuż projektowanej autostrady A1

artykuł nr 8

Informacja o Podstawowej Kwocie Dotacji

Wójt Gminy Mykanów ogłasza informacje o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 ust 1 i 2 ustawy, uwzględniającej plan dochodów i wydatków budżetu gminy Mykanów wg stanu na dzień 30 września 2018 r. oraz o statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków oraz uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

artykuł nr 9

Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów

W sprawie wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata

artykuł nr 10

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Mykanów