główna zawartość
artykuł nr 11

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej linii galwanicznej CO3

artykuł nr 12

Konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy...

Konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2019.

artykuł nr 13

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w...

O wydaniu decyzji środowiskowej dla budowy drogi dojazdowej do autostrady A1

artykuł nr 14

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż...

Przedmiotem przetargu jest zabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Mykanów położona w Woli Hankowskiej

artykuł nr 15

Konsultacje społeczne Statutu Gminy Mykanów

Konsultacje społeczne Statutu Gminy Mykanów